AKREDITACIJA

Od početka rada Centra za edukaciju, Accademia integrativa, svi kursevi su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Ministarstva zdravlja Srbije.

Aktuelna epidemiološka situacija nametnula je sistem online edukacije, koju ne prepoznaje važeći Pravilnik o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji. Programski savet našeg Centra za KME je doneo odluku da nastavimo sa organizovanjem kurseva, da bismo održali kontinuitet i omogućili novim generacijama zdravstvenih radnika da steknu teorijska i praktična znanja u oblasti tradicionalne/alternativne medicine, koja su preko potrebna i u preventivi i u kurativi, kao integrativni pristup u borbi protiv projekta kovid.

 

KURS AKREDITACIJA BROJ BODOVA
Kvantna medicina osnovni nivo r.br.16;
А-1-1621/19
Polaznici: 6
Predavači: 12
Multidisciplinarni pristup u medicini (NBIC-konvergencija): praksa i iskustvo u Srbiji i svetu r.br.17;
А-1-1622/19
Polaznici: 4
Predavači: 8
Kvantno-informaciona tehnologija u No-Age medicini r.br.195;
А-1-2330/18
Polaznici: 5
Predavači: 10
Ajurveda – prva sesija – osnova VedaPulse dijagnostike r.br.198;
А-1-2333/18
Polaznici: 7 
Predavači: 14
Akupunktura – osnovni nivo r.br.38;
А-1-2618/18
Polaznici: 6
Predavači: 12
Akupunktura – II praktična primena r.br.8;
А-1-12/18
Polaznici: 6
Predavači: 12
Akupunktura u bolesti zavisnosti r.br.200;
А-1-2335/18
Polaznici: 6
Predavači: 12
Cupping (ventuze) i
Guasha
terapijske tehnike kineske tradicionalne medicine
r.br.70;
А-1-2520/19
r.br.196;
А-1-2331/18
Polaznici: 6
Predavači: 12
Homeopatija – osnovni nivo r.br.84;
А-1-2547/19
Polaznici: 6
Predavači: 12
Homeopatija – srednji nivo r.br.9;
А-1-13/18
Polaznici: 6
Predavači: 12
Homeopatija – viši nivo r.br.39;
А-1-2619/18
Polaznici: 6
Predavači: 12
Homeopatija – napredni nivo – Uvod u Šankaranov sistem senzacija I deo r.br.199;
А-1-2334/18
Polaznici: 7
Predavači: 14
Homeopatija – napredni nivo – Uvod u Šankaranov sistem senzacija II deo r.br.60;
А-1-194/17
Polaznici: 6
Predavači: 12
Homeopatija – napredni nivo – Uvod u Šankaranov sistem senzacija III deo r.br.88;
А-1-1972/17
Polaznici: 6
Predavači: 12
Homeopatija – napredni nivo – Uvod u Šankaranov sistem senzacija IV deo r.br.89;
А-1-1973/17
Polaznici: 6
Predavači: 12
Homeopatija – napredni nivo: mogućnosti primene u prevenciji i lečenju posledica najčešćih bolesti savremenog čoveka r.br.138;
А-1-2792/17
Polaznici: 6
Predavači: 12
Informoterapija po Skripnjiku r.br.19;
A-1-1663/14
Polaznici: 5
Predavači: 10
Elektropunkturna dijagnostika po Folu r.br.12;
А-1-16/18
Polaznici: 6
Predavači: 12
Funkcionalna dijagnostika-metoda PSI Vector Dia-Cor r.br.20;
A-1-1664/14
Polaznici: 5
Predavači: 10
Duhovno-energetska medicina – osnovni nivo r.br.155;
A-1-665/13
Polaznici: 5
Predavači: 10
Mikro Rezonatna Terapija – MRT r.br.40;
А-1-2620/18
Polaznici: 7
Predavači: 14
Kvantna terapija i profilaksa Vedapulse r.br.10;
A-1-14/18
Polaznici: 7
Predavači: 14
Autogeni trening r.br.38;
A-1-2507/16
Polaznici: 6
Predavači: 12
Fitoterapija – osnovni nivo r.br.107;
А-1-2128/20
Polaznici: 6
Predavači: 12
Fitoterapija – viši kurs I r.br.37;
А-1-2677/15
Polaznici: 4
Predavači: 8
Fitoterapija – viši kurs II r.br.38;
А-1-2678/15
Polaznici: 4
Predavači: 8
Medicinska aromaterapija r.br.58;
А-1-192/17
Polaznici: 7
Predavači: 14
Biorezonantna dijagnostika i terapija – sistem BICOM – praktična obuka r.br.137;
А-1-2791/17
Polaznici: 7
Predavači: 14
Kinesio Taping (1-2): procena, osnovni koncepti i korektivne tehnike r.br.108;
А-1-2129/20
Polaznici: 6
Predavači: 12

 

 

 

STRUČNI SASTANAK AKREDITACIJA BROJ BODOVA
Homeopatija – savremeni pristupi
PREDAVAČ:
dr sci. med. dr Petar Popović
r.br.104; А-1-2616/18 Polaznici: 2
Predavači: 3
Medicina stanovanja: uticaj životne i radne sredine na zdravlje čoveka
PREDAVAČ:
Prof dr Ljubo Ristovski
r.br.307; А-1-2336/18 Polaznici: 2
Predavači: 3
Holistički pristup isceljivanju kroz medicinu drevnih naroda
PREDAVAČ:
dr Ana Žikić, diploma Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i
Univerziteta kineske tradicionalne medicine, Peking, Kina, trenutno na
usavršavanju u oblasti akupunkture u okviru Harvard Medical School, Boston, SAD
r.br.177; A-1-1975/17 Polaznici: 2
Predavači: 3

 

SEMINARI AKREDITACIJA BROJ BODOVA
Tradicionalna-komplementarna i konvencionalna medicina – integrativni pristup r.br.85; А-1-1969/17 Polaznici: 4
Predavači: 8