KURSEVI

Nikad nije kasno!

*

Accademia integrativa

organizuje sledeće kurseve:

1. OSNOVNI NIVO: 150 ČASOVA

2. SREDNJI I VIŠI NIVO: 150 ČASOVA

 

1. VENTUZE

2. GUASHA

3. MOXA

 

 

AUTOGENI TRENING

1. OSNOVNI NIVO

2. NAPREDNI NIVO

 

ŠKOLA KLASIČNE HOMEOPATIJE: 546 časova

– HOMEOPATIJA – OSNOVNI NIVO

– HOMEOPATIJA – SREDNJI NIVO

– HOMEOPATIJA – PRAKTIČNA PRIMENA

 

 

1. EDUKACIJA ZA FITOTERAPEUTE

2. EDUKACIJA ZA BILJARE – HERBALISTE

 

KINESIO TAPING METOD – osnovni koncepti,

metode procene i tehnike aplikacije – KT 1-2

 

 

1. KVANTNA MEDICINA – osnovni nivo – 150 časova

2. AKUPUNKTURA – osnovni nivo – 150 časova

3. HOMEOPATIJA – osnovni nivo – 120 časova

4. AJURVEDA – osnovni nivo

5. Fol dijagnostika – uvod 30 časova (ako sistem koristi ovu dijagnostiku)

6. VedaPuls dijagnostika

7. LUVEN dijagnostika

8. Mikrotalsna rezonantna terapija – MRT Sitko – 100 časova

9. KVANTNA TERAPIJA – sistem RIKTA

 

detaljnije o kursevima

 

 

 

 

 
U saradnji sa Centrom za neformalno obrazovanje odraslih Institut Alfiega organizuje se EDUKACIJU ZA KVANTNO INFORMACIONE SISTEME, kurs KINESKE TRADICIONALNE TEHNIKE, EDUKACIJU ZA  BILJARE-HERBALISTE, namenjeni polaznicima koji nisu zdravstveni radnici.

Svi kursevi, koji se održavaju u kontinuitetu od 2008.g, su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

 

Na osnovu Pravilnika o uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike (2007),

” ...Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici imaju pravo i dužnost da u toku rada stalno prate razvoj medicinske, stomatološke, farmaceutske nauke, kao i drugih odgovarajućih nauka i da se stručno usavršavaju radi održavanja i unapređenja kvaliteta svoga rada…“.

„...postupak kontinuirane edukacije mogu sprovoditi fakulteti, škole zdravstvene struke, zdravstvene ustanove, privatna praksa, udruženja i ustanove. (Službeni glasnik RS 130/2007)

Iz Statuta Udruženja:

… obavlja poslove kontinuirane edikacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u oblasti tradicionalne medicine i holističkih pristupa i tehnika baziranih na tradicionalnoj medicini (u daljem tekstu-alternativna medicina);

– obavlja poslove kontinuirane edukacije svih zainteresovanih u oblasti alternativne medicine u cilju očuvanja i unapređenja sopstvenog zdravlja i zdravlja drugih…”

Zdravstveni radnici mogu, u okviru svojih kompetencija, da primenjuju znanje u ovoj oblasti za dijagnozu i lečenje. Licenca se dobija od Ministarstva zdravlja posle završenih potrebnih nivoa edukacije (Postupak za izdavanje dozvole za obavljanje tradicionalne medicine).

 

 

 

Udruženje organizuje edukaciju kontinuirano od 2008.g. na osnovu saradnje sa:
Sekcijom za akupunkturu Srpskog lekarskog društva
Aktivom za kvantnu medicinu Srpskog lekarskog društva
Sekcijom za homeopatiju Srpskog lekarskog društva
Srpskim udruženjem za BDORT
Srpskim udruženjem za Integrativnu medicinu
Naučno-istraživačkim centrom za kvantnu medicinu Vidhuk, Kijev, Ukrajina
Institutom fizike živoga, Kijev, Ukrajina
Međunarodnim dobrotvornim fondom Sergij Sitko, Ukrajina
Med-Tronik GmbH, Nemačka
Centrom za intelektualne medicinske sisteme IMEDIS, Moskva, Rusija
Centrom za biomedicinsku tehnologiju Cem-Technology, Rusija
Ruskom profesionalnom medicinskom asocijacijom specijalista tradicionalne i narodne medicine
Međunarodnom asocijacijom kvantne medicine, Rusija
Udruženjem za funkcionalnu ishranu i kulturu življenja, NIT, Beograd
NOU Institutom kvantne medicine, Rusija
ZAO Medicinski sistemi i tehnologije (NST-MED)
Kijevskim medicinskim univerzitetom, UANM
Nacionalnom Ayurvedskom Medicinskom Asocijacijom Rusije (NAMAR), Rusija