Ciklus besplatnih online predavanja

 

CIKLUS BESPLATNIH ONLINE PREDAVANJA

KOMPJUTERSKI PROGRAMSKI KOMPLEKS VEDAPULSE U TEORIJI I PRAKSI

 
mentor projekta

Prof. dr Oleg Viktorovič Sorokin
kardiofiziolog, akupunkturolog, fitoterapeut, autor projekta VedaPulse, izvršni direktor NAMA, direktor Kompanije Biokvant, Novosibirsk RF
 
predavač

dr Dragana Mihajlović
 specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, kvantno-informacione medicine, KTM i Ajurvede
 
VedaPulse programski kompleks pulsne dijagnostike je namenjen praktičarima tradicionalne-komplementrane medicine.
 

1. VEBINAR

Pet glavnih pravila u radu sa programom „VedaPulse“
 
Datum: subota 30. mart 2024. u 10.00 č
Trajanje predavanja: 60 minuta
Bez kotizacije

 

   Samo pet jednostavnih pravila mogu vam pomoći da postignete maksimalno tačne rezultate ispitivanja putem VedaPulse programa:
1. Procena nivoa životne energije čoveka, stepen izloženosti oksidativnom stresu i određivanje nivoa praga zapaljenja;
2. Određivanje vodećeg konstitucionalnog problema na nivou poremećaja fizioloških procesa;
3. Analiza promena u radu funkcionalnih sistema;
4. Razmatranje uloge Prakriti zavisnih tendencija u razvoju patoloških stanja;
5. Preporuke za postizanje energetskog balansa.
 

 

2. VEBINAR

Kratki pregled devet konstitucionalnih tipova u Tradicionalnoj kineskoj medicini (TKM) i Ajurvedi
Autorski pristup prof. Sorokina razjašnjenju različitih terminoloških odrednica istih stanja u KTM i Ajurvedi (uporedna analiza).  
                                                                                           
Datum: subota 13. april 2024. u 10.00 č
Trajanje predavanja: 60 minuta
Bez kotizacije

   

U pripremi su posebni seminari na kojima će biti obrađene sve teme pojedinačno.

  1. KTM Deficit energije Ći; u Ajurvedi – Ođasa. Uzroci koji dovode do deficita Ći energije/Ođasa
  2. KTM Deficit Jang energije, u Ajurvedi – slabost Agni kod Vata-Kapha konstitucije
  3. KTM Deficit Jina (relativni suficit Vatre), u Ajurvedi – deficit Avalambaka Kaphe
  4. KTM Sindrom deficita Krvi; u Ajurvedi – Poremećaj Ranđaka Pitte kod Vata-Pitta Vikriti
  5. KTM Sindrom suficita (ekscesa) Jang energije; u Ajurvedi – Pitta u disbalansu sa poremećajem subdoša Pitte.
  6. KTM Sindrom zastoja Krvi; u Ajurvedi Kapha-Pitta Vikriti sa deficitom Vjana Vate
  7. KTM Sindrom zastoja energije; u Ajurvedi Kapha-Vata Vikriti u disbalansu
  8. KTM Sindrom nakupljanja Sluzi i Vlage; u Ajurvedi Kapha Vikriti
  9. KTM Sindrom nakupljanja Vatre i Vlage; u Ajurvedi Pitta-Kapha Vikriti

 

3. VEBINAR

Procena funkcionalnog stanja na osnovu parametara dobijenih VedaPulse sistemom
Preporuke za očuvanje i poboljšanje kvaliteta života

Datum: subota 27. april 2024. u 10.00 č
Trajanje predavanja: 60 minuta
Bez kotizacije

Razmatranje grafičkih prikaza u procenama stanja energetskog disbalansa na osnovu podataka dobijenih VedaPulse sistemom. Preporuke za poboljšanje kvaliteta života.

 

 

REGISTRACIJA

VedaPulse | Kompjuterski programski kompleks VedaPulse u teoriji i praksi