BLOG

ALTERNATIVNA MEDICINA I ALTERNATIVNI TRETMANI

ALTERNATIVNA MEDICINA I ALTERNATIVNI TRETMANI

  Ne postoji zemlja, narod, ljudska zajednica u kojima se ne primenjuju postupci lečenja koje mi danas nazivamo alternativnom/tradicionalnom/komplementarnom medicinom. Negde zakonski odobreni. Negde tradicionalno podrazumevani. Od kada je sveta i veka, čovek je koristio lekovito bilje, odlazio na blagotvorna mesta, majka je stavljala ruku na bolni stomačić ili vruću…

ALFIEGO KONCEPT

ALFIEGO KONCEPT

  Osnovni zahtevi na kojima se zasniva obrazovanje i formiranje strukovnog kadra u oblasti alternativne medicine i alternativnih tretmana su: – stručna osposobljenost (praktična primena znanja i veština) u oblasti tradicionalnih tretmana i novih holističkih pristupa (alternativne medicine i alternativnih tretmana) – samoodrživost (moralno-etički-pravno-ekonomski osnov za obavljanje samostalne delatnosti) – višestruki…