Lečenje kineskom tradicionalnom medicinom

Lečenje kineskom tradicionalnom medicinom

Lečenje kineskom tradicionalnom medicinom

Mnogi ljudi se u današnje, savremeno doba odlučuju za lečenje tradicionalnom medicinom. Ohrabruje podatak da metode tradicionalne medicine i novih holističkih pristupa počinju da budu deo integrativnog pristupa u lečenju. Čak, šta više, postaju metoda izbora u očuvanju i poboljšanju zdravlja.Mnogi narodi su uspeli da sačuvaju od zaborava načine lečenja i očuvanja zdravlja, koje danas ubrajamo u tradicionalnu medicinu. Jedna od najpoznatijih i najviše zastupljenih je tradicionalna kineska medicina.

tradicionalna kineska medicina

Osnovne oblasti koje obuhvata i izučava tradicionalna kineska medicina su: akupunktura, moksibustija, kinesko bilje i biljne formule, tuina (kineska masaža), nutricionizam ( pravilna ishrana), Qi Gong i dodatnie tehnike: medicinsko kupiranje, Guasha.

Metode tradicionalne kineske medicine se primenjuju unazad više od 5000 godina. Značajno su zastupljene i u zapadnom pristupu lečenja, kao samostalna ili dopunska procedura.

Za razliku od pristupa zapadne medicne, koja leči simptome (alopatska medicina), metode kineske tradicionalne medicine imaju sveobuhvatni, tzv.holistički, pristup.

Abstraktni koncept kineske tradicionalne medicine je unutar filozofskog okvira taoizma. Prihvataju se tradicionalne postavke: princip Jin-Jang, princip pet elemenata, teorija substanci, sistem kanala, sistem organa, anatomija, fiziologija i patofiziologija kanala i organa, dijagnostički principi, sindromi disfunkcije i tradicionalna propedevtika. Time nije isključen naučni metod.

Kineska tradicionalna medicina govori o postojanju energije qi, koja pokreće sve procese u ljudskom telu i prirodi.

Kvantna medicina naučno dokazuje postojanje entiteta energije, koji se manifestuje kao elektromagnetni talasi visoke i niske frekvence.

Putem propuštanja laserskog zraka kroz kožu, potvrđeno je postojanje akupunkturnih kanala. Poznavanje osnovnih principa tradicionalne kineske medicine je osnov za primenu novih holističkih postupaka u oblasti kvantne medicine.

U Kini, zapadna i tradicionalna medicina imaju potpuno isti status (lekar kineske tradicionalne medicine ne mora da bude i lekar zapadne medicine).

U Srbiji, tradicionalna kineska medicina je priznata u okviru tradicionalne, komplementarne, odnosno alternativne medicine.