ALTERNATIVNA MEDICINA I ALTERNATIVNI TRETMANI

ALTERNATIVNA MEDICINA I ALTERNATIVNI TRETMANI

ALTERNATIVNA MEDICINA I ALTERNATIVNI TRETMANI

 

alternativa

Ne postoji zemlja, narod, ljudska zajednica u kojima se ne primenjuju postupci lečenja koje mi danas nazivamo alternativnom/tradicionalnom/komplementarnom medicinom. Negde zakonski odobreni. Negde tradicionalno podrazumevani.

Od kada je sveta i veka, čovek je koristio lekovito bilje, odlazio na blagotvorna mesta, majka je stavljala ruku na bolni stomačić ili vruću glavicu svoga deteta.
Znanje i iskustvo su se u pojedinim narodima prenosili putem pisane zaostavštine (kineska tradicionalna medicina, ayurveda..). Drugi su te dragocene spise gubili tokom vekovnih migracija, a mudrost isceljivanja prenosili usmeno sa kolena na koleno.

Predanja govore i o tome da je svaki osvajač, koji je protutnjao srpskim zemljama, prisvajao i stare spise sa preporukama isceljivanja i očuvanja zdravlja. Usmene pouke su ostajale; negde i nekad korišćene. Većinom potisnute u zaborav!

Današnja medicina, koju nazivamo zapadnom, konvencionalnom, ima kratku istoriju. Možda nešto više od dvestotine godina. Travarstvo je postalo farmakoterapija, a mašinama, aparatima, softverima dala je i pokušava da da odgovor na pitanje KAKO 37 triliona ćelija našeg organizma obavljaju, ni manje ni više nego, 27 sekstiliona funkcija u jednoj sekundi (sekstilion je broj sa 21-om nulom!)?

Velika odgovornost za tako nesavršene veštačke tvorevine prema materijalno-energetskom sklopu našeg tela-savršenom, sofisticiranom kibernetičkom sistemu; jednom-jedinstvenom-neponovljivom materijalno-informatičkom sklopu!

Zato se polako, ali sigurno, vraćamo zaboravu. Prisećamo se znanja naših predaka. Oplemenjena novim naučnim saznanjima, pre svega kvantne fizike, alternativna medicina pokušava da da odgovor na pitanje ZAŠTO trilioni ćelija obavljaju sekstilione funkcija po redosledu koji objašnjava odgovor na pitanje KAKO?!
Alternativna medicina se bavi ŽIVOTOM kao posebnim entitetom, koji se razlikuje od molekularnog, atomskog i nuklearnog, ali koji je, u ovom prostorno-vremenskom preseku, neodvojiv od ove tri lestvice postojanja.

Komplementarni, integrativni pristup alternativne i konvencionalne medicine je neminovan da bi se prevazišli nedostaci oba pravca i da bi se stvorili uslovi za utemeljenje i razvoj umetnosti isceljivanja (ars medicine).

ALTERNATIVNA MEDICINA U SRBIJI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti Srbije iz 2005. dijagnostičke i terapijske postupke alternativne medicine je uveo u legalnu praksu. Pravilnicima iz 2007. je data polazna osnova za uređenje i primenu ove oblasti.

Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa, strukovnog udruženja Quanttes, skoro deceniju unazad, organizuje seminare, kurseve, praktičnu obuku, koji pokrivaju oblast alternativne medicine. U saradnji sa Srpskim lekarskim društvom i referentnim centrima u zemlji i inostranstvu, organizuje škole kvantne medicine, fitoterapije, aromaterapije, duhovno-energetske medicine, homeopatije… Svi programi su akreditovani od Zdravstvenog saveta Srbije, najvišeg akreditacionog tela za kontinuiranu medicinsku edukaciju.

Edukacija je podeljene na nivoe-module. Obavezni modul je osnovi akupunkture, jer se većina savremenih metoda alternativne medicine oslanja na poznavanje akupunkturnih kanala i tačaka. Ovaj modul daje i mogućnost daljeg usavršavanja u okviru kliničke primene akupunkture i kineskih tradicionalnih tehnika (cupping i guasha).

Posle završenih svih nivoa edukacije, potrebnih za određenu metodu, polaznik se upisuje u Registar praktičara udruženja. Zdravstveni radnici, posle upisa u Registar, mogu da podnesu Ministarstvu zdravlja zahtev za dobijanje licence.

ALTERNATIVNI TRETMANI

ALFIEGO KONCEPT

Ovo je jedna multidisciplinarna oblast; zahteva spregu medicine, fizike, biofizike, informacionih tehnologija…. i , pre svega, filosofije da bi se razumela spona između metafizike i aktuelno usvojenog naučnog koncepta.

Ova oblast pruža neslućene mogućnosti, ne samo u dijagnostici i terapiji, već prvenstveno u očuvanju i poboljšanju kvaliteta života. Oblast idealne preventive, koja treba da bude dostupna svakom čoveku kome je sopstveno zdravlje Bogom dano!

Pokušaj spoznaje filosofije ŽIVOTA nameće nove pristupe i odnose terapeuta-paraktičara prema korisniku njegovih usluga, i pre svega prema samom sebi.
Nameće se potreba stvaranja novih profila praktičara, koji će tokom stručne edukacije, da usvoje prepoznaju nivoe sopstvene kompetencije, koja će ih upućivati na saradnju sa zdravstvenim radnicima u trenutku prepoznavanja prelaska stabilnog stanja (stanja zdravlja) u metastabilno stanje (stanje bolesti).

Da bi se odgovorilo ovim zahtevima, formiran je Centar za neformalno obrazovanje odraslih, ALFIEGA Institut.

Da bi ubrzali ostvarivanje svojih vizija, oba centra, i Institut Alfiega i Accademia integrativa, su objedinila svoje delatnosti u okviru Opšteg udruženja za alternativnu medicinu i alternativne tretmane ALTERA, u okviru Privredne komore Srbije.

Institut ALFIEGA i Accademia integrativa usvojili su alfiego koncept edukacije i praktične primene spoznaja i veština (zaštićen u Zavodu za intelektualnu svojinu) i stekli pravo na žig alfiego koncepta na svojim sertifikatima.

Osnovni principi alfiego koncepta su: holizam – samoevolucija – salutogeneza.

Alfiego koncept razvija princip višestrukog holizma i međusobne interakcije.

Alfiego terapeut – praktičar razvija i utemeljuje procese spoznaje jedinstva sopstvenog tela-duše i duha. Razvija i utemeljuje spoznaju o jedinstvu tela-duha i duše drugih. Razvija i utemeljuje spoznaju holističke prirode Zemlje i Kosmosa i međusobnog prožimanja i interakcije. Razvija i utemeljuje spoznaju o sopstvenom učešću u fraktalnoj i holističkoj organizaciji i strukturi univerzalnog postojanja.

On je deo celine, holističkog sistema, koji mu omogućava održivost i kome omogućava održivost.

Alfiego praktičar osvešćuje, usvaja, razvija i utemeljuje alfiego koncept: voli i poštuje sebe, voli i poštuje druge, voli i poštuje prirodu, planetu Zemlju i Kosmos. Gradi i nadgrađuje Univerzalni Holizam Postojanja.

Po svojoj izvornoj matrici prapostojanja alfiego praktičar, alfiego korisnik, planeta Zemlja i Kosmos raspolažu izvorima/poljima zdravlja.

Alfiego koncept razvija princip salutogeneze; načine spoznaje izvora/polja sopstvenog zdravlja i zdravlja drugih i zdravlja prirode i Kosmosa.

Alfiego koncept razvija alatke /metode očuvanja, produbljivanja i širenja izvora/polja zdravlja.

Alfiego koncept se razvija u prostorno/vremenskom okruženju koje nazivamo zdravilištima.

BOŽIJI DAROVI ZEMLJI SRBIJI

Jedno od mogućih zdravilišta su i energetska polja u u selu Drenajići, okrug Valjevo. I kao što obično biva „najteže od svega je da svojm očima vidite ono što se nalazi pred vama“ (Gete), tako da smo tek nedavno otkrili da je lokalitet Drenajići jedinstveno mesto u Srbiji (po nekima, retko u svetu) gde se vrednost magnetnog polja menja u toku dana u odnosu na okolinu iako je magnetno polje Zemlje mirno. Sa aspekta današnje nauke može se razumeti da na jednom mestu, u odnosu na drugo u njegovoj blizini, imate duplo veću vredost magnetnog polja. Međutim, ovde su u pitanju 20 puta veće varijacije! Stručnjaci iz biomedicinskog inženjerstva smatraju da bi ovaj intenzitet varijacija magnetnog polja u odnosu na ustaljeno magnetno polje Zemlje moglo imati terapeutski delotvorno dejstvo. Ovo mišljenje proizilazi iz činjenice da je ova vrednost varijacije magnetnog polja dovoljna da aktivira konformacione promene biomolekula (na kvantnom nivou). Strogo kontrolisana biomedicinska studija, koja se planira sprovesti u bliskoj budućnosti, daće odgovor koliko je geomagnetno aktivni lokalitet u selu Drenajić medicinski delotvoran?
Za sada ostaje jedno lično iskustvo profesionalno potvrđeno:“ .. U avgustu 2015. mi je na ultrazvuku utvrđeno da imam čvoriće na štitastoj žlezdi. Do 2016, u više navrata i sa pauzom od 9 meseci, sam boravio na polju…Na ultrazvuku 2016. utvrđeno je da su čvorići na štitastoj žlezdi nestali…“.

UMESTO ZAKLJUČKA

Na dodeli diploma generaciji zdravstvenih radnika 2016/17, koja je završila školu akupunkture, gost predavač, profesor Luquan Chen, rukovodilac odeljenja za akupunkturu, BEIJING TONGREN HOSPITAL, Capital Medical University, je, između ostalog, pomenuo i višehiljadugodišnje iskustvo kineske tradicionalne medicine.

Rukovodilac škole akupunkture, dr Ana Žikić (diploma Fakulteta kineske tradicionalne medicine u Pekingu i usavršavanje na polju akupunkture u okviru Harvard Medical School, Boston), napomenula je da prve informacije o akupunkturi u Srbiju donosi 1934. dr Milan Pavlović iz Paraćina, po povratku iz Pariza sa specijalističkih studija ORL. Sekcija za akupunkturu pri Srpskom lekarskom društvu osnovana je 1980. na inicijativu akademika Antonija Škokljeva, čiji je tim maksilofacijalnih hirurga na Vojno medicinskoj akademiji mnoge operacije uradio koristeći akupunkturnu analgeziju.

Dobronamerno poređenje višehiljadugodišnjeg kineskog iskustva i nekoliko decenija primenjenog srpskog znanja nametnulo je i priču o autohtonim i originalnim kulturama na područiju današnje Srbije, pre svega kultura Lepenskog vira (stare više od 8000 godina), kulture Starčeva, Vinčanske kulture (5 000 godina p.n.e). i pitanje šta se desilo sa isceliteljskom zaostavštinom tih drevnih kultura.

Eto zadatka za buduće generacije alfiego terapeuta i praktičara!