ПРИМЕНА МЕТОДЕ КВАНТНЕ МЕДИЦИНЕ У НЕУРОЛОШКИМ ОБОЉЕЊИМА ВЕШТИНА МОГУЋЕГ