Vedapulse

Ritam srca i kvantna medicina

Zapadna medicina prati aktivnost srca u vremenu putem elektrokardiografa, koji pravi crtež, elektrokardiogram (EKG). Aparat registruje tzv. jonske struje koje teku kroz srce. Mali deo tih struja dolazi do kože, gde izaziva razlike potencijala, koje beleže elektrode postavljene na kožu. Patološka stanja nastala u srcu registruju se u vidu promene elektrokardiografskog crteža. 

Kvantna medicina ide korak napred; elektromagnetne talase koristi kao izvor informacija, ne samo već nastalih patoloških promena, već i kao informaciju koja ukazuje ne funkcionlanu promenu, koja je nastala, i još dalje, koja  će tek nastati.

Imamo mogućnost praćenja na tri nivoa. Prvi nivo: promena ektromagnetnog statusa koja ukazuje na mogućnost promene funkcije, pre nastanka bilo kakve promene na fizičkom nivou.

Fizički (biohemijski, histopatološki) nivo je polje delovanja zapadne medicine.

Drugi nivo: informacija o već nastaloj promeni funkcije i treća informacija koja govori o promeni tkiva i organa na histopatološkom nivou.

Registrovati promenu funkcionalnog stanja organizma na prvom nivou – nivo moguće promene, je primarni zadatak kvantne medicine.

Postoje mnogi sistemi kvantne-biorezonatne medicine (dijagnostike i terapije) koji se baziraju na rezonantnom odgovoru elektromagnetnog svojstva procesa živog organizma i aparata.

Sistem VedaPuls (www.vedapulse.com) zasnovan je na obradi informacija dobijenih praćenjem srčanog pulsa putem elektomagnetnih talasa elektromagnetnog polja koje stvaraju iste jonske struje koje služe za stvaranje elektrokardiografskog zapisa.

Za razliku od klasičnog EKG, informacije dobijene putem Veda Pulse sistema se višeslojno obrađuju.

Medicina drevnih naroda (Kine, Indije, Tibeta, Starih Slovena..) imale su veliko znanje u primeni pulsne dijagnostike. Veština opipavanja pulsa se godinama usavršavala, znanje se prenosilo usmenim putem, sa kolena na koleno. Na nekim područjima (Kina-KTM, Indija–Ayurveda) i putem pisane zaostavštine.

Zahvaljujući razvoju tehnologije, pre svega informacione, pulsna dijagnostika sistema VedaPulse omogućava nam brzo, komforno, neinvazivno dobijanje velikog broja podataka o funkcionalnom stanju organizma, praćenjem i analiziranjem informacija  dobijenih putem očitavanja elektromagnetnih talasa srčanog pulsa svojsvenih svakom organizmu.

Metoda analize promene pulsa sistema VedaPulse preporučena je od strane Evropskog kardiološkog udruženja i Severno-Američkog udruženja stimulacije i elektrofiziologije (1996. g.), kao i Komisije za kliničko-diagnostičke pribore i aparate i Komiteta za novu medicinsku tehniku Ministarstva  Zdravlja RF (2000. g.)

Kako radi sistem VedaPuls

 1. Instalirati program i spojiti VedaPulse sa kompjuterom
 2. Staviti elektrode na radijalni puls oba zgloba šake i registrovati srčani signal 5 minuta
 3. Obradom izmerenih parametara dobija se funkcionalno stanje organizma i daju individualne terapijske preporuke

Aparat se sastoji od:

– elektroda koje se postavljaju na radijalne arterije oba zgloba šake

– modema koji prihvata i prenosi registrovane signale do laptopa/ PC

– softvera koji kodira EKG signale, analizira (upoređuje sa bazom podataka) i daje izveštaj o funkcionalnom stanju pojedinih organa i celog organizma testirane osobe

– softverska baza sadrži dijagnostički blok i blok terapijskih preporuka u zavisnosti od dijagnostikovanog problema. Sistem nudi terapijsku i/ili tretmansku preporuku za 160 poznatih bolesti ili promena stanja zdravlja koje se još nisu manifestovale kao metastabilno stanje zdravlja (bolest).

Procedura testiranja (merenja) traje samo 5 minuta!

VedaPuls petominutni test  daje podatke na osnovu kojih može da se proceni:  

 1. Funkcionalno stanje unutrašnih organa i sistema: bronhija i pluća, debelo i tanko crevo, želudac, slezina i pankreas, jetra i žučna kesa, srce, bubrezi i bešika, krvni sudovi, endokrini sistem.
 2. Indeks naprezanja (nivo stresa), koje doživljava organizam.

 Ovaj pokazatelj omogućava da se blagovremeno pronađu faktori rizika koji mogu da dovedu do razvoja kardiovaskularnih promena.

 1. Adaptacioni potencial – rezerva životne snage: veličina unutrašnih rezervi koje organizam može da mobiliše za uspostavljanje i očuvanje homeostaze (homeokineze).
 2. Brzina biološkog starenja se procenjuje na osnovu parametara dobijenih putem VedaPuls oksimetra. Ovi parametri su pokazatelji brzine i mogućnosti oporavka organizma.
 3. Indeks morfološko-funkcionalnog stanja je integralni pokazatelj funkcionalnog stanja organizma.

Osnovni dijagnostički program sastoji se od: snimanja srčanog ritma i analize promene srčane frekvence (spektralna analiza, Baevsky index), na osnovu koje se donosi dijagnostički zaključak.

Osnovni dijagnostički program se može dopuniti programima dijagnostičkog i terapijskog bloka.

Programi dijagnostičkog bloka

Svaki dijagnostički program se posebno instalira u zavisnosti od potrebe praktičara.

 1. Akupunkturni meridijani (puls organa): ocena energetskog statusa 12 glavnih meridijana: grafički prikaz stanja meridijana.
 2. Nidana: procenjuje stanje Doša. Program namenjen poznavaocima Ayurvede
 3. Bioenergetika: ocena energetskog statusa Čakri
 4. Program Muzika srca: promena ritma srca slušanjem muzičkog zapisa.
 5. Program Dinamika: praćenje stanja istog pacijenta u toku terapije (procena uspešnosti terapije u hodu).
 6. Program Helios: procena uticaja različitih vremenskih faktora, solarnih i geopatogenih aktivnosti na funkcionalno stanje organizma.
 7. Programi terapijskog bloka

Dobijeni podaci funkcionalnog stanja organizma se koriste za terapijske preporuke. Terapijski blok sadrži više programa koji se po potrebi posebno instaliraju.

 1. Dijetoterapija i stil života
 2. Fitoterapija
 3. Aromaterapija
 4. Dodaci ishrane (BAD)
 5. Yogaterapija
 6. Akupunktura i slične metode
 7. Refleksoterapija: masaža stopala
 8. Kvantna terapija: preporuka (bioaktivnih tačaka i zona) za primenu aparata kvantne terapije sistema VedaQuantum.
 9. Kvantna terapija – preporuka (bioaktivne tačke) za primenu aparata koji proizvodi atermičke talase vrlo visoke frekvence (od 30-300GHz) milimetarskog dijapazona (2,53-7,1mm).
 10. Meditacija
 11. Bioritam
 12. Aurikuloterapija
 13. Hirudoterapija

Aparati sistema VedaPulse

 1. VedaPulse™ Professional

Osnovna verzija ovog programa  ima:

 1. Modul osnovne analize: snimanje srčanog ritma, analiza promene srčane frekvence (spektralna analiza, Baevsky index).
 2. Program Meditacija (biofeedback): potreban svima koji imaju potrebu vizualizacije i evaluacije efekta različitih tehnika: tehnike disanja (pranayama, qiging), autogeni trening, Reiki, Yoga..
 3. Program Konstitucije: procena individualne konstitucije prema Ayurvedi (stanje doša).
 4. Usklađivanje sa hardverom i softverom sistema VedaPulse on-line
 5. Тelemetrija – ekspertski – istraživački tim VedaPulse iz Novosibirska, Rusija, razvio je mogućnost prenosa podataka preko Interneta. Posebnim sistemom VedaPulse za ličnu upotrebu pacijent može da pošalje dobijene rezultate testa izabranom lekaru, koji će uraditi detaljnu softversku analizu i dati preporuku.

VedaPulse – kućni: hardverski i softverski paket specijalno dizajniran za kućnu upotrebu.

Vedapulse Professional – Full Version ima, pored osnovnog programa i programe: dijeta i stil života; meridijani, fitoterapija, aromaterapija, Nidana (Ayurveda), bioenergija, akupunktura, Yoga terapija.

VedaPulse sistem nudi mogućnosti profesionalne primene za zdravstvene radnike (za dijagnostikovanje i lečenje), i primena u svrhu očuvanja i poboljšanja kvaliteta života, za praktičare u wellness i spa centrima (program određivanja funkcionalnog stanja organizma i preporuku tretmana: dijetetske preporuke, masaža stopala, preporuka dodataka ishrani, yogatretmani, energetski tretmani, meditacija, bioritam…).