Kvantno-informaciona dijagnostika Vedapulse dijagnostika

KVANTNO-INFORMACIONA DIJAGNOSTIKA

VEDAPULSE DIJAGNOSTIKA

 

POTREBNI NIVOI EDUKACIJE

VEDAPULSE – 370 ČASOVA

 KVANTNO INFORMACIONI SISTEMI – UVOD150 ČASOVA 

AKUPUNKTURA – OSNOVNI NIVO – 150 ČASOVA

AYURVEDA – OSNOVNI NIVO – 40 ČASOVA

PRAKTIČNA OBUKA – 30 ČASOVA 

Edukacija se sprovodi na osnovu Sporazuma o međusobnoj saradnji na polju obrazovanja, naučno – istraživačkog rada i izdavaštva sa Nacionalnom Ajurvedskom Medicinskom Asocijacijom Rusije (NAMAR), Novosibirsk, Rusija.

Prema novom Pravilniku o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine (“Sl. glasnik RS”, br. 16/2018), metodama kvantne medicine u svrhu dijagnostike i terapije mogu da se bave doktori medicine i doktori stomatologije u okviru ordinacija. Magistri farmacije mogu da se bave izradom ajurvedskih pripravaka. Licenca se dobija od  Ministarstva zdravlja posle završenih potrebnih nivoa edukacije (Postupak za izdavanje dozvole za obavljanje tradicionalne medicine).

Znanje i veštine stečeni u okviru obuke za ajurvedske praktičare, koje sprovodi Centar za neformalno obrazovanje odraslih Institut Alfiega, u saradnji sa našim Centrom za KME,  mogu da se koriste u okviru SPA, Wellness centara i drugih centara i savetovališta u cilju analize funkcionalnog stanja organizma i tretmana radi očuvanja i poboljšanja kvaliteta sopstvenog života i života drugih. Za njihov rad nije potrebna saglasnost Komisije za tradicionalnu medicinu pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.

 

 

Za sve koji istražuju stara znanja Ajurvede i kineske tradicionalne medicine

za sve fitoterapeute i biljare

za sve praktičare kvantne medicine i kvantnih tretmana

savremena metoda pulsne dijagnostike zasnovana na tradicionalnim znanjima

 

System VEDAPULSE

 

TERMIN ZA 2023
praktična obuka april 2023

Mesto: naknadno ćemo poslati mesto održavanja obuke

Trenutna situacija sprečava dolazak prof Sorokina i njegovog tima. Na Skype sastanku, održanom 15.03.2021., usvojili smo plan i program održavanja kursa.
Snimak kompletnih predavanja prof Sorokina, održanih prilikom ranijeg dolaska, prosledićemo polaznicima.

U međuvremenu profesor i njegov tim pripremiće snimke serije aktuelnih predavanja, koje ćemo prevesti na srpski i proslediti polaznicima.
Obraćanje profesora Sorokina preko zoom platforme u toku praktične obuke.

 

Međunarodni skup zdravstvenih radnika i holističkih praktičara koji tradicionalne metode i nove holističke pristupe koriste u cilju dijagnostike, lečenja i poboljšanja zdravlja.

Kurs je namenjen:

– onima koji žele da osvoje metode kvantne medicine i kvantnih tretmana primenom Vedapulse tehnologije i započnu sopstvenu praksu;

– onima koji žele da postanu eksperti Ajurvede, Kineske tradicionalne medicine, Fitoterapije, Aromaterapije primenom Vedapulse tehnologije i započnu sopstvenu praksu.

Predavanja u oblasti tradicionalne medicine (Ayurveda, Kineska tradicionalna medicina), praktična obuka i samostalni rad na dijagnostičko-terapijskim aparatima najnovije tehnologije bazirane na metodama tradicionalne medicine.

 Vodeći predavač:  dr Oleg Sorokin (PhD)

ekspert i lider istraživačkog tima VedaPulse technology

izvršni direktor National Ayurvedic Medical Association of Russian Federation

Prevod obezbeđen.

Posle obuke stiče se sertifikat.

Obavezna prijava zbog ograničenog broja mesta

*********************
www.vedapulse.com
 Detaljnije o aparatima *
*********************

Ovo je osnovni nivo softverske obuke primene dijagnostičkog sistema VedaPulse i izabranog modula terapijskih preporuka.

Drugi nivo obuke je primena terapijskih aparata kvantne medicine, koji mogu da se naruče u sklopu dijagnostičkog seta.