TEHNIKE DISANJA – METODA dr BUTEJKO

Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa, udruženja Quanttes,
Centar za neformalno obrazovanje odraslih Institut Alfiega
ORGANIZUJU KURS

TEHNIKE DISANJA – METODA dr BUTEJKO

teorijska predavanja, posvećena samoj metodi, održaće se direktno preko zoom platforme 
u subotu, 10.04.2021. od 10-16h

praktični deo kursa održaće se 
u subotu, 17.04.2021.

KOTIZACIJA: 20 000, 00 dinara
uplata na račun 
Instituta ALFIEGA: 220-137626-46, Beograd, Resavska 78/a
 

Teorijski deo kursa, koji obrađuje opšte teme: osnovi anatomije i fiziologije disanja, regulacija disanja i kontrolni parametri,  disajni parametri i zdravstveno stanje. Ishrana i pravilno disanje, navike i disanje, istorija tehnike disanja, uvod u Butejkovu metodu, evolucija i dometi disanja, osnovne informacije o primeni tehnike disanja u konkretnim veštinama: veština čitanja, pričanja, kašljanje-kijanje-zevanje, proslediće se putem video snimaka pre početka zoom predavanja.

Praktični deo kursa organizovaće se uživo uz poštovanje epidemioloških preporuka. 
Polaznici, koji budu sprečeni da dođu, moći će da prate izvođenje vežbi putem direktnog prenosa preko zoom platforme. I za ovaj način praćenja preporuka je da se organizuju manje grupe, jer je efekat vežbi disanja bolji u toku grupnog rada.

rukovodilac seminara
Dr sc Mirko Ostojić
uža naučna oblast: bioinformatički inženjering problematike respiracije. 
Dr sc med Aleksandra Kovačević
uža naučna oblast: klinička i eksperimentalna farmakologija, ayurveda.
Dr med Nataša Ostojić
uža naučna oblast: kvantna medicina, fitoterapija, homeopatija.
 

Butejko metoda disanja jedna je od najuspešnijih praktičnih rezultata humane nauke razvijana tokom pedesetih i šezdesetih godina u centru za Kosmička istraživanja u Novosibirsku. Prilikom rešavanja problema ventilacije hipersoničnih vazduhoplova, dr Butejko je uvideo frapantnu opasnost hiperventilacije i njen devastirajući efekat na ljudsko zdravlje. Stoga je razvijen metod disanja koji je najpre trebao da sadrži jednostavan metod za proveru stanja  hiperventilacije (HV), a potom i sistem za neutralizaciju istog. Ključ je u održavanju stepena minutnog volumena disanja ispod kritičnog nivoa. Po dr Butejku, nemoguće je potpuno isceljenje ijednog hroniciteta bez suzbijanja HV sindroma. Upoznavanje i savlađivanje tehnike disanja je jedan od važnijih postupaka u toku lečenja i oporavka u trenutnoj pandemiji izazvane virusom COVID19, imajući u vidu kliničku sliku vezanu za problem disanja.

UPIS JE U TOKU

Prijava za kurs