Sindrom hroničnog umora i burnout stanja zdravstvenih radnika i praktičara holističkih metoda i tehnika

MASTER CLASS

Predavač:

 dr Ljudmila Vukosavljević

doktor konvencionalne medicine, akupunkture i kvantne medicine

vlasnica privatne ordinacije BICOM VISTA, predsednica Udruženja LifElement,
redovni predavač u Centru za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa-Quanttes,
internacionalni trener i edukator kompanije REGUMED-Nemačka za biorezonatnu metodu BICOM. Živi i radi na relaciji Beograd-Dubai.

Vreme:  14.01.2024. od 10 do 17 h

Mesto: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19, Beograd

Kotizacija: 27 000 dinara

Kotizacija za ranu uplatu do 29.12.2023. je 20 000 dinara.

Uplata na račun:

Udruženja Quanttes: 220-54953-36
Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a
Svrha: Masterclass

 

      PROGRAM:

  1. UVOD

 Integrativna medicina: spoj konvencionalne medicine, akupunkture i kvantne medicine.

  1. INTEGRATIVNI PRISTUP HOLISTIČKOG PRAKTIČARA U PROCESU RADA NA SEBI  
  2. Veza akupunkture i kvantne medicine preko teorije 5 elemenata. 
  3. Praktična primena preko analize konkretnih primera.
  4. Najčešće korišćene akupunkturne tačke u primeni digitopresure (akupresure) i prilikom rada na aparatima kvantno-informacionih sistema.                                                         
  5. Praktičan prikaz i primena tehnike digitopresure i prezentacija rada aparata kvantno-informacionih sistema.
  6. Povezanost emotivnog statusa, energetskog stanja čakri, sistema organa, organa sa patološkim uzročnicima (virusi, bakterije, paraziti). Prezentacija rada aparata kvantno-informacionih sistema u proceni funkcionalnog stanja organizma utvrđivanjem emotivnog, energetskog stanja i rezonantnog odgovora.
  • FAKTORI UTICAJA NA PROFESIONALNI RAD PRAKTIČARA  

Razmatranje potrebe rada na sebi u cilju održavanja i poboljšavanja sopstvenog energetskog statusa. Praktični prikaz i primena određenih vežbi i stanja.  

 

Master class je osmišljen po principu interaktivne diskusije i razmene iskustva.

Namenjen je svim zdravstvenim radnicima i praktičarima integrativnih-holističkih metoda i tehnika.

 

Informacije i prijave:

e-mail: quanttesukm@yahoo.com;
+381 11 2687 497; +381 63 354 143