PRIMENA TEHNIKE DISANjA (METODA dr BUTEJKO) KOD STANjA IZAZVANIH Covid 19

I. Altera  zoom četvrtak: 01.04.2021.

predavanje:

PRIMENA TEHNIKE DISANjA (METODA dr BUTEJKO) KOD STANjA IZAZVANIH Covid 19

predavači:

Dr sc Mirko Ostojić, rukovodilac seminara

uža naučna oblast: bioinformatički inženjering problematike respiracije.

Dr sc med Aleksandra Kovačević

uža naučna oblast: klinička i eksperimentalna farmakologija, ayurveda.

Dr med Nataša Ostojić

uža naučna oblast: kvantna medicina, fitoterapija, homeopatija

Ppt prezantacija

Butejko metoda disanja jedna je od najusepšnijih praktičnih rezultata humane nauke razvijana tokom pedesetih i šezdesetih godina u centru za Kosmička istraživanja u Novosibirsku. Prilikom rešavanja problema ventilacije hipersoničnih vazduhoplova, dr Butejko je uvideo frapantnu opasnost hiperventilacije i njen devastirajući efekat na ljudsko zdravlje. Stoga je razvijen metod disanja koji je najpre trebao da sadrži jednostavan metod za proveru stanja  hiperventilacije (HV), a potom i sistem za neutralizaciju istog. Ključ je u održavanju stepena minutnog volumena disanja ispod kritičnog nivoa. Po dr Butejku, nemoguće je potpuno isceljenje ijednog hroniciteta bez suzbijanja HV sindroma. Upoznavanje i savlađivanje tehnike disanja je jedan od važnijih postupaka u toku lečenja i oporavka u trenutnoj pandemiji izazvane virusom COVID19, imajući u vidu kliničku sliku vezanu za problem disanja.