UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

 

Dr Slavica Aranđelović

Dr Slavica Aranđelović, predsednica Udruženja

Diploma Medicinskog fakulteta u Beogradu, edukacija u oblasti akupunkture kod akademika Antonija Škokljeva (1989-90), edukacija u oblasti kvantne medicine: Mikrotalasna rezonatna terapija, Naučno-istraživački centar za kvantnu medicinu, Vidhuk, Kijev, kod akademika Sergija Pantelejmonoviča Sitka (2003, 2004, 2006). Kontinuirana edukacija u Centru za intelektualnu medicinsku svojinu IMEDIS (Moskva, Rusija), Centru za biomedicinsku tehnologiju (Nižnji Novgorod, Rusija), na Ketedri za nelekarske metode Medicinskog fakulteta Ruskog Univerziteta Družbe naroda (Moskva), metoda Wingwave, Institut “Besser-Siegmund” iz Hamburga, VedaPulse technology (Novosibirsk, Rusija), zdravstveni menadžment, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Institut za menadžment (2006), Kontinuirano usavršavanje putem aktivnog učešća na simpozijumima i konferencijama posvećenim tradicionalnoj medicini i novim holističkim pristupima u zemlji i inostranstvu.
Vlasnik privatne zdravstvene ustanove od 1993-2010. godine.
Jedan od inicijatora osnivanja prvog homeopatskog udruženja na teritoriji bivše Jugoslavije, zajedno sa profesorom Milošem Popovićem i dr Olgom Milosavljević (1995).
Potpredsednica Sekcije za akupunkturu (od 2005-2012), sekretar Aktiva za kvantnu medicinu (od 2006-2012).
Suosnivač Udruženja Quanttes (2006).
Od 2006 organizator kontinuirane medicinske edukacije u oblasti tradicionalne medicine i novih pristupa, na osnovu Sporazuma o naučno-tehničkoj saradnji sa referentnim ustanovama Srbije, Ukrajine, Rusije, Nemačke.
Autorizovano pravo predstavljanja: Mikrotalasne rezonantne terapije, metodologija Quantum Sitko i Biorezonantne terapije i Folove dijagnostike, metodologija IMEDIS.
Predsednica Organizacionog odbora prvog Simpozijuma kvantno-informacione medicine QIM, Beograd 2011.
Inicijator osnivanja Sekcije za tradicionalnu medicinu pri Srpskom lekarskom društvu (2012). Trenutno na položaju predsednice Sekcije.
Vlasnica Centra za neformalno obrazovanje odraslih Institut Alfiega (rešenje APR- br. BD 16511/2016, od 01.03.2016).
Inicijator i osnivač Opšteg udruženja za alternativnu medicnu i alternativne metode Altera (rešenje PKS 43-1/11 od 20.02.2017.).

Jedan od osnivača UG Lekari I roditelji za nauku I etiku (2021). Suosnivač strukovnog udruženja Srpsko profesionalno udruženje komplementarne I alternativne medicine SPUKAM (2020)

Od 2006. posvećena razvoju ciljeva i ostvarenju vizije Udruženja.

Upravni odbor:

Slavica Aranđelović, predsednica

Andreja Aranđelović, zamenica predsednika

 

 

Nadzorni odbor:

Katarina Aranđelović, IT stručnjak

mr ph Ljiljana Mišić, dip.pravnik

Zoran Mišić, privatni preduzetnik

 

Sekretar: Ivana Mišić

 

Skupština Udruženja

Skupštinu čine svi članovi Udruženja. Skupština se sastaje jednom godišnje.

Svi polaznici kurseva, organizovanih u okviru plana Centra za edukaciju, Accademia integrative, mogu da postanu članovi udruženja bez obaveze uplate članarine. Posle položenog završnog ispita i sticanja sertifikata upisuju se u Registar praktičara Udruženja.

Ostali zainteresovani mogu takođe postati članovi Udruženja

 

Kako postati član udruženja

1. Popunjena pristupnica udruženja sa dve fotografije.

2. Lični dokument radi identifikacije (fotokopija lične karte).

3. Uplata članarine (10 eura – dinarska protivrednost) na godišnjem nivou.

Svi članovi udruženja dobijaju redovna obaveštenja o aktivnostima udruženja, informacije iz oblasti kvantne medicine u svetu i Srbiji, obaveštenja o edukaciji, zakonskim regulativama, dobijaju pozive na redovne sastanke…

 

Uslovi za upis u Registar praktičara Udruženja:

1. POPUNJEN ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR

2. DOKAZ O ZAVRŠENOM ODGOVARAJUĆEM MEDICINSKOM OBRAZOVANJU I OBRAZOVANJU IZ OBLASTI TRADICIONALNE (ALTERNATIVNE) MEDICINE (NEOVERENE FOTOKOPIJE)

3. POTPISAN ETIČKI KODEKS I KODEKS KOMPETENCIJE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI IZ OBLASTI TRADICIONALNE MEDICINE

4. SVAKI ČLAN UPISAN U REGISTAR JE DUŽAN DA REDOVNO USAVRŠAVA SVOJE ZNANJE I VEŠTINE KROZ SISTEM  KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE.

Prijava zainteresovanih kandidata

Na telefon: +381 11 2687 497, od 10-17 časova ili na e-mail quanttesukm@yahoo.com.