SARADNICI

Obzirom da u Srbiji (kao i na teritoriji bivše Jugoslavije) nije postojala institucijalizovana organizacija u oblasti tradicionalne medicine, Udruženje je svoju delatnost zasnovalo na iskustvima drugih država. Planovi i programi edukacije su uvođeni na osnovu autorizovanog prava autora pojedinih metoda ili na osnovu Sporazuma o naučno-tehničkoj saradnji sa validnim institucijama zemlje porekla određene metode.

 

Sporazumi o saradnji su omogućili primenu programa edukacije zasnovanim na usvojenoj metodologiji zemlje porekla, sa mogućnošću uvođenja sopstvenog stručnog kadra i korekcija koje su prilagođene uslovima u Srbiji.

 

Potpisani su Sporazumi o saradnji sa:

 

1. Sekcijom za akupunkturu Srpskog lekarskog društva

2. Aktivom za kvantnu medicinu Srpskog lekarskog društva

3. Sekcijom za homeopatiju Srpskog lekarskog društva

4. Srpskim udruženjem za BDORT

5. Srpskim udruženjem za Integrativnu medicinu

6. Naučno-istraživačkim centrom za kvantnu medicinu Vidhuk, Kijev, Ukrajina

7. Institutom fizike živoga, Kijev, Ukrajina

8. Međunarodnim dobrotvornim fondom Sergij Sitko, Ukrajina

9. Med-Tronik GmbH, Nemačka

10. Centrom za intelektualne medicinske sisteme IMEDIS, Moskva, Rusija

11. Centrom za biomedicinsku tehnologiju Cem-Technology, Rusija

12. Ruskom profesionalnom medicinskom asocijacijom specijalista tradicionalne i narodne medicine

13. Međunarodnom asocijacijom kvantne medicine, Rusija

14. Bioss a. d., Beograd, gajenje lekovitog bilja, prerada i proizvodnja biljnih pripravaka

15. Udruženjem za funkcionalnu ishranu i kulturu življenja, NIT, koje je zvanični zastupnik Naučno-istraživačkog instituta negentropiske medicine, NDI INMED, Kijev, Ukrajina.

16. Društvo za upravljanje znanjem – DUZ, Beograd.

17. Udruženje BIOGEN, Beograd.

18. Udruženje za sistemsku terapiju i sistemska rešenja Srbije “porodični raspored”, Beograd.

19. NOU – Institut kvantne medicine, Moskva, Rusija.

20. ZAO – “Medicinski naučni sistemi i tehnologije (NST – MED), Moskva, Rusija.

21. Kijevski medicinski univerzitet UANM, Kijev, Ukrajina

22. ALFIEGA Institut, Centar za neformalno obrazovanje odraslih, Beograd, Srbija

alfiega logo

23. Aroma Tea, Strukovno udruženje za promociju i razvoj profesionalne aromaterapije, Beograd, Srbija

at

 

24. National Ayurvedic Medical Association of Russia (NAMAR), Novosibirsk, Rusija

24
25. Alvita plus
24
26.Srpsko profesionalno udruženje komplementarne i alternativne medicine SPUKAM 

LOGO

LOGO2

LGO3

logo5

logo6

LOGO4

PECAT DM jpgbiogen

poredak ljubavi