REGISTAR

 

 

Udruženje ima formirana dva Registra:

      I. Registar članova udruženja

     II. Registar praktičara

 

Registar članova udruženja

 

Svi polaznici kurseva, organizovanih u okviru Centra za edukaciju, Accademia integrativa, postaju i članovi udruženja bez obaveze uplate članarine. Upisuju se u Registar članova udruženja. Posle položenog završnog ispita i sticanja sertifikata upisuju se i u Registar praktičara Udruženja.

Ostali zainteresovani mogu takođe postati članovi Udruženja i pri tome se upisuju u Registar članova udruženja.

 

Kako postati član udruženja:

 

1. Popunjena pristupnica udruženja sa dve fotografije.
2. Lični dokument radi identifikacije (fotokopija lične karte).
3. Uplata članarine (10 eura – dinarska protivrednost) na godišnjem nivou.

 

Svi članovi udruženja dobijaju redovna obaveštenja o aktivnostima udruženja, informacije iz oblasti kvantne medicine u svetu i Srbiji, obaveštenja o edukaciji, zakonskim regulativama, dobijaju pozive na redovne sastanke…

 

Registar praktičara

 

Uslovi za upis u Registar praktičara Udruženja:

1. POPUNJEN ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR

2. DOKAZ O ZAVRŠENOM OBRAZOVANJU I OBRAZOVANJU IZ OBLASTI TRADICIONALNE (ALTERNATIVNE) MEDICINE (NEOVERENE FOTOKOPIJE)

3. POTPISAN ETIČKI KODEKS I KODEKS KOMPETENCIJE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI IZ OBLASTI TRADICIONALNE MEDICINE

4. SVAKI ČLAN UPISAN U REGISTAR JE DUŽAN DA REDOVNO USAVRŠAVA SVOJE ZNANJE I VEŠTINE KROZ SISTEM KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE.

 

Prijava zainteresovanih za upis u Registre

+381 11 2687 497, od 10-17 časova

e-mail: quanttesukm@yahoo.com