AKREDITACIJA

Od početka rada Centra za edukaciju, Accademia integrativa, svi kursevi su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Ministarstva zdravlja Srbije.

 

KURS
AKREDITACIJA
Kvantna medicina - osnovni nivor.br.90;
А-1-1974/17
Broj bodova:
Polaznici: 6
Predavači: 12
Akupunktura - osnovni nivo r.br.133;
А-1-2787/17
Broj bodova:
Polaznici: 6
Predavači: 12
Akupunktura - II praktična primenar.br.62,
А-1-196/17
Broj bodova:
Polaznici: 6
Predavači: 12
Aurikulo i skalp akupunktura praktična primenar.br.141,
А-1-560/16
Broj bodova:
Polaznici: 6
Predavači: 12
Cupping (ventuze) i
Guasha
terapijske tehnike kineske tradicionalne medicine
r.br.86;
А-1-1970/17
r.br.87;
А-1-1971/17
Broj bodova:
Polaznici: 6
Predavači: 12
Homeopatija - osnovni nivor.br.134,
А-1-2788/17
Broj bodova:
Polaznici: 6
Predavači: 12
Homeopatija - srednji nivor.br.61,
А-1-195/17
Broj bodova:
Polaznici: 6
Predavači: 12
Homeopatija - viši nivor.br.9;
А-1-1685/16
Broj bodova:
Polaznici: 6
Predavači: 12
Homeopatija - napredni nivo - Uvod u Šankaranov sistem senzacija I deor.br.39;
А-1-2508/16
Broj bodova:
Polaznici: 6
Predavači: 12
Homeopatija - napredni nivo - Uvod u Šankaranov sistem senzacija II deor.br.60;
А-1-194/17
Broj bodova:
Polaznici: 6
Predavači: 12
Homeopatija - napredni nivo - Uvod u Šankaranov sistem senzacija III deor.br.88;
А-1-1972/17
Broj bodova:
Polaznici: 6
Predavači: 12
Homeopatija - napredni nivo - Uvod u Šankaranov sistem senzacija IV deor.br.89;
А-1-1973/17
Broj bodova:
Polaznici: 6
Predavači: 12
Homeopatija - napredni nivo: mogućnosti primene u prevenciji i lečenju posledica najčešćih bolesti savremenog čovekar.br.138;
А-1-2792/17
Broj bodova:
Polaznici: 6
Predavači: 12
Informoterapija po Skripnjikur.br.19,
A-1-1663/14
Broj bodova:
Polaznici: 5
Predavači: 10
Elektropunkturna dijagnostika po Folu r.br.59,
А-1-193/17
Broj bodova:
Polaznici: 7
Predavači: 14
Funkcionalna dijagnostika-metoda PSI Vector Dia-Cor r.br.20,
A-1-1664/14
Broj bodova:
Polaznici: 5
Predavači: 10
Duhovno-energetska medicina - osnovni nivo r.br.155,
A-1-665/13
Broj bodova:
Polaznici: 5
Predavači: 10
Mikro Rezonatna Terapija - MRTr.br.136,
А-1-2790/17
Broj bodova:
Polaznici: 7
Predavači: 14
Kvantna terapija i profilaksa Vedapulser.br.41;
A-1-2510/16
Broj bodova:
Polaznici: 6
Predavači: 12
Autogeni treningr.br.38;
A-1-2507/16
Broj bodova:
Polaznici: 6
Predavači: 12
Fitoterapija - osnovni nivor.br.135;
А-1-2789/17
Broj bodova:
Polaznici: 6
Predavači: 12
Fitoterapija - viši kurs Ir.br.37;
А-1-2677/15
Broj bodova:
Polaznici: 4
Predavači: 8
Fitoterapija - viši kurs IIr.br.38;
А-1-2678/15
Broj bodova:
Polaznici: 4
Predavači: 8
Medicinska aromaterapijar.br.58;
А-1-192/17
Broj bodova:
Polaznici: 7
Predavači: 14
Biorezonantna dijagnostika i terapija - sistem BICOM - praktična obukar.br.137;
А-1-2791/17
Broj bodova:
Polaznici: 7
Predavači: 14
STRUČNI SASTANAK AKREDITACIJA
Holistički pristup isceljivanju kroz medicinu drevnih naroda
PREDAVAČ:
dr Ana Žikić, diploma Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i
Univerziteta kineske tradicionalne medicine, Peking, Kina, trenutno na
usavršavanju u oblasti akupunkture u okviru Harvard Medical School, Boston, SAD
r.br.177; A-1-1975/17
Broj bodova:
Polaznici: 2
Predavači: 3

 

SEMINARI AKREDITACIJA
Tradicionalna-komplementarna i konvencionalna medicina – integrativni pristup r.br.85; А-1-1969/17
Broj bodova:
Polaznici: 4
Predavači: 8