AKREDITACIJA

Od početka rada Centra za edukaciju, Accademia integrativa, svi kursevi su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Ministarstva zdravlja Srbije.

 

KURS AKREDITACIJA BROJ BODOVA
Kvantna medicina osnovni nivo r.br.194;
А-1-2329/18
Polaznici: 6
Predavači: 12
Kvantno-informaciona tehnologija u No-Age medicini r.br.195;
А-1-2330/18
Polaznici: 5
Predavači: 10
Ajurveda – prva sesija – osnova VedaPulse dijagnostike r.br.198;
А-1-2333/18
Polaznici: 7 
Predavači: 14
Akupunktura – osnovni nivo r.br.38;
А-1-2618/18
Polaznici: 6
Predavači: 12
Akupunktura – II praktična primena r.br.8,
А-1-12/18
Polaznici: 6
Predavači: 12
Akupunktura u bolesti zavisnosti r.br.200;
А-1-2335/18
Polaznici: 6
Predavači: 12
Cupping (ventuze) i
Guasha
terapijske tehnike kineske tradicionalne medicine
r.br.197;
А-1-2332/18
r.br.196;
А-1-2331/18
Polaznici: 6
Predavači: 12
Homeopatija – osnovni nivo r.br.37,
А-1-2617/18
Polaznici: 6
Predavači: 12
Homeopatija – srednji nivo r.br.9,
А-1-13/18
Polaznici: 6
Predavači: 12
Homeopatija – viši nivo r.br.39;
А-1-2619/18
Polaznici: 6
Predavači: 12
Homeopatija – napredni nivo – Uvod u Šankaranov sistem senzacija I deo r.br.199;
А-1-2334/18
Polaznici: 7
Predavači: 14
Homeopatija – napredni nivo – Uvod u Šankaranov sistem senzacija II deo r.br.60;
А-1-194/17
Polaznici: 6
Predavači: 12
Homeopatija – napredni nivo – Uvod u Šankaranov sistem senzacija III deo r.br.88;
А-1-1972/17
Polaznici: 6
Predavači: 12
Homeopatija – napredni nivo – Uvod u Šankaranov sistem senzacija IV deo r.br.89;
А-1-1973/17
Polaznici: 6
Predavači: 12
Homeopatija – napredni nivo: mogućnosti primene u prevenciji i lečenju posledica najčešćih bolesti savremenog čoveka r.br.138;
А-1-2792/17
Polaznici: 6
Predavači: 12
Informoterapija po Skripnjiku r.br.19,
A-1-1663/14
Polaznici: 5
Predavači: 10
Elektropunkturna dijagnostika po Folu r.br.12,
А-1-16/18
Polaznici: 6
Predavači: 12
Funkcionalna dijagnostika-metoda PSI Vector Dia-Cor r.br.20,
A-1-1664/14
Polaznici: 5
Predavači: 10
Duhovno-energetska medicina – osnovni nivo r.br.155,
A-1-665/13
Polaznici: 5
Predavači: 10
Mikro Rezonatna Terapija – MRT r.br.40
А-1-2620/18
Polaznici: 7
Predavači: 14
Kvantna terapija i profilaksa Vedapulse r.br.10;
A-1-14/18
Polaznici: 7
Predavači: 14
Autogeni trening r.br.38;
A-1-2507/16
Polaznici: 6
Predavači: 12
Fitoterapija – osnovni nivo r.br.41;
А-1-2621/18
Polaznici: 6
Predavači: 12
Fitoterapija – viši kurs I r.br.37;
А-1-2677/15
Polaznici: 4
Predavači: 8
Fitoterapija – viši kurs II r.br.38;
А-1-2678/15
Polaznici: 4
Predavači: 8
Medicinska aromaterapija r.br.58;
А-1-192/17
Polaznici: 7
Predavači: 14
Biorezonantna dijagnostika i terapija – sistem BICOM – praktična obuka r.br.137;
А-1-2791/17
Polaznici: 7
Predavači: 14
Kinesio Taping (1-2): procena, osnovni koncepti i korektivne tehnike r.br.11;
А-1-15/18
Polaznici: 6
Predavači: 12

 

 

 

STRUČNI SASTANAK AKREDITACIJA BROJ BODOVA
Homeopatija – savremeni pristupi
PREDAVAČ:
dr sci. med. dr Petar Popović
r.br.104; А-1-2616/18 Polaznici: 2
Predavači: 3
Medicina stanovanja: uticaj životne i radne sredine na zdravlje čoveka
PREDAVAČ:
Prof dr Ljubo Ristovski
r.br.307; А-1-2336/18 Polaznici: 2
Predavači: 3
Holistički pristup isceljivanju kroz medicinu drevnih naroda
PREDAVAČ:
dr Ana Žikić, diploma Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i
Univerziteta kineske tradicionalne medicine, Peking, Kina, trenutno na
usavršavanju u oblasti akupunkture u okviru Harvard Medical School, Boston, SAD
r.br.177; A-1-1975/17 Polaznici: 2
Predavači: 3

 

SEMINARI AKREDITACIJA BROJ BODOVA
Tradicionalna-komplementarna i konvencionalna medicina – integrativni pristup r.br.85; А-1-1969/17 Polaznici: 4
Predavači: 8