Medicinska dijagnostika lica u sklopu integrisane dijagnostike

Prof. Thomas Petchner biće gost predavač:

  • 05.10.2019. Kragujevac – Sajam zdravlja, od 11-13h. Predavanje je u sklopu seminara: “Multidisciplinarni pristup u medicini (NBIC-konvergencija): praksa i iskustvo u Srbiji i svetu”. 
  • 06.10.2019. Beograd. Prof. Petschner održaće predavanje od 9-12h u okviru škole kvantne medicine. Kotizacija za slušaoce koji nisu polaznici škole: 2 500 dinara. Prijava je obavezna.
  • 07.10.2019. Beograd -SLD, Džordža Vašingtona 19, sa početkom u 18h. Predavanje je u sklopu seminara: “Multidisciplinarni pristup u medicini (NBIC-konvergencija): praksa i iskustvo u Srbiji i svetu”. Bez kotizacije. 

Prijava u toku

Opširnije o seminaru:

Multidisciplinarni pristup u medicini (NBIC-konvergencija): praksa i iskustvo u Srbiji i svetu

Akreditacija: А-1-1622/19 za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare. Broj bodova: 4

Razvoj tehnologije je postao stimulans za međudisciplinarne veze u nauci. Najveći deo inovacija i vrhunskih rezultata rađa se na tačkama spajanja naučnih disciplina.

NBIC – skraćenica označava različite grupe naučnih disciplina i njihovu međusobnu povezanost. N-nano: u okviru fizike, hemije, fizičke hemije. B-bio: biologija, botanika, zoologija, mikrobiologija, biohemija, virusologija, medicina. I-info: matematika, statistika, informatika. C-cogno: psihijatrija, psihologija, pedagogija, ekonomija, pravo.

Sve prisutniji stav da će budući razvoj medicine, kao biološke nauke, ići u uzajamnoj konvergenciji sa ostalim sistemima NBIC-koncepta.

„Tehnika bez medicine je slepa, a medicina bez tehnike nemoćna“ prof.Đ.Koruga

Međutim, takvo predviđanje razvoja medicine, koje se oslanja na tehnologije, povlači i jednu, petu komponentu konvergencije, S-Sociohumanitarna (S-socio), koja ima polazište u izjavi Avgusta Bira: “Filosofsko obrazovanje naročito je potrebno onim lekarima, koji se bave uglavnom tehnikom, kako bi se time stvorila protiv teža čistoj tehnici, koja zatupljuje i ograničava, pretvarajući lekara u radnika kakav je zanatlija i zemljoradnik. Filosofija je u jakoj meri potrebna i uskim specijalistima – teoretičarima, koji lako zastrane u himere jednostranih teorija. Filosofska razmišljanja bi ih naučila skromnosti“.

 

Predavači i teme:

  1. Prof. Đuro Koruga (Beograd): Biomedicinski inženjering: nano i biomedicina.
  2. Prof. Tomas Pečner (Thomas Petchner – N.Zeland): Non-verbalna komunikacija i pozitivna interakcija za smanjenje stresnih situacija kao i jačanje emocionalne, mentalne, duhovne snage – medicinskog osoblja i obolelih. Praksa i iskustvo u klinikama Novog Zelanda, Nemačke
  3. Dr Svetlana Mitošević (Beograd): NBIC konvergencija: osnovne informacije, razvoj koncepta i primena u medicinskoj praksi.
  4. Dr Slavica Aranđelović (Beograd): Holistički pravac u medicini: regulativa u Srbiji. Kvantna medicina – mogućnosti i iskustva.

O predavačima

Kvantna medicina – generacija 2018/19

Prof. Đuro Koruga, osnivač prvе univerzitetskе nanolaboratorije u Evropi, Centar za molekularne mašine na Mašinskom fakultetu u Beogradu (1985), svetski afirmisan inovator i pionir u oblasti nanotehnologija i biomedicinskog inženjerstva. Dobitnik je Zlatne medalјe Nikola Tesla za pronalazaštvo iz oblasti nanotehnologija, 2003. i zlatne Plakete sa likom Nikola Tesla za nanokozmetiku 2006. U 2018. godini nagrađen je sa sedam zlatnih medalja (EU, Kina, Rusija i dr.) za oblast hiperpolarizovane svetlosti. Autor je pet patenata u SAD i EU iz oblasti nanotehnologija i biomedicinskog inženjerstva. Zajedno sa dr Jadranom Bandićem, plastičnim hirurgom, dobitnik je nagrade Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) 2018., za pronalazak pod nazivom: „Analitičke metode procene tkiva“. Za navedeni patent ostvarena je patentna zaštita u oblasti koja doprinosi ranoj dijagnozi melanoma ili njegovoj prevenciji.

Kolaračeva zadužbina, april 2019.

Prof. Tomas Pečner (Thomas Petschner, Novi Zeland, Nemačka, Srbija), beogradski đak,  cenjeni lekar starog kova, svetski priznati specijalista komplementarne dijagnostike, zdravstveni naučnik i jedan od pionira uvođenja kvantne fizike u medicinu. Profesor Thomas Petschner je poznati holistički  naučnik u oblasti medicinske dijagnostike lica (Face Discovery), povezane sa metaboličkim balansom i genetski nasleđenom strukturom organa. Jedinstven sistem za prepoznavanje, rano otkrivanje i prevenciju bolesti, samoubistva, nasilja i kriminala. Direktor Instituta za integrisanu dijagnostiku (Institute for Integrated Diagnostics) na Novom Zelandu, uključen u Steinbeis Academy Steinbeis University Berlin, na kojoj drži akademski priznatu edukaciju.

Profesor Petschner je takođe veoma istrajan u sprovođenju humora i saosećanja u medicini, zdravstvu i palijativnim okruženjima. U svom TEDx predavanju obrazuje doktore – klovnove i ukazuje na duboki smisao ovakov pristupa.

Gledajući dokle i kako su pojedine zemlje u poslednjih pedeset godina dogurale, i u kakvom stanju se nalazi ova planeta koju ćemo predati našoj deci i unucima, jasno je da nam ne treba više “uspešnih” menadžera. Nama su hitno potrebni vidari, mirotvorci, ljudi velikog srca i dobre volje da pomognu slabima, brižni saputnici puni ljubavi i, naravno, doktori-klovnovi kao armija sreće i radosti”, T. Petschner, magazin RYL, januar 2019. ( www.facediscovery.com ).

Dr Svetlana Mitošević, oftalmolog, homeopata i akupunkturolog (Drugi medicinski fakultet, grad Moskva, Rusija; Homeopatska škola Similia, Moskva, Rusija). Kontinuirana edukacija:  homtoksikologija na IAH International Academy for Homotoxicology, Baden Baden Germany. Kvantna dijagnostika: Ketedra za nelekarske metode Medicinskog fakulteta Ruskog Univerziteta Družbe naroda, Moskva, VedaPulse technology, Novosibirsk, Rusija…

Dr Slavica Aranđelović, đak akademika S.P.Sitka (Ukrajina), jednog od osnivača kvantne medicine, sa autorizovanim pravom predstavljanja metode Mikrotalasnarezonantna terapija- Sitko. Kontinuirana edukacija u Centru za intelektualnu medicinsku svojinu IMEDIS, Moskva, Rusija, Centru za biomedicinsku tehnologiju, Nižnji Novgorod, Rusija, na Ketedri za nelekarske metode Medicinskog fakulteta  Ruskog Univerziteta Družbe naroda, metoda Wingwave, Institut “Besser-Siegmund” iz Hamburga, VedaPulse technology, Novosibirsk, Rusija…