Modul namenjen svim zainteresovanim polaznicima: Kvantno-Informacioni Sistemi

Ovaj modul se organizuje u saradnji sa Centrom za neformalno obrazovanje odraslih  Institut  Alfiega

Ovaj modul ima tri obavezna nivoa:

1. NIVO: KVANTNO-INFORMACIONI SISTEMI-UVOD

2. NIVO: AKUPUNKTURA – OSNOVNI NIVO (uvod u akupunkturne kanale i akupunkturne tačke)

3. NIVO: AJURVEDA-OSNOVNI NIVO

Dalji planovi i programi edukacije zavise od kvantno-informacionih sistema koji će budući praktičar primenjivati i podeljeni su na smerove:

  1. Smer: primena aparata kvantno-informacionih sistema za utvrđivanje i procenu funkcionalnog stanja organizma
  2. Smer: primena aparata kvantno-informacionih sistema u svrhu poboljšanja i očuvanja kvaliteta života
  3. Biorezonantni smer: primena aparata kvantno-informacionih sistema za utvrđivanje funkcionalnog stanja organizma i za poboljšanje i očuvanje kvaliteta života.

UPIS ZA OKTOBAR 2021. JE U TOKU

Prijava za kurs

 

PLAN ZA 2021-2022.

Kursevi se održavaju po sistemu vikend-seminara: subotom i nedeljom od 9 – 17h.

 

1. NIVO: KVANTNO-INFORMACIONI SISTEMI-UVOD

 

I vikend 02-03.10.2021.
II vikend 16-17.10.2021.
III vikend 30.10.-31.11.2021.
IV vikend 13-14.11.2021.
V vikend 27-28.11.2021.

 

2. NIVO: AKUPUNKTURA – OSNOVNI NIVO

(uvod u akupunkturne kanale i akupunkturne tačke)

 

I vikend 11-12.12.2021.
II vikend  25-26.12.2021.
III vikend 15-16.01.2022.
IV vikend 29-30.01.2022.
V vikend 12-13.02.2022.

 

3. NIVO: AJURVEDA-OSNOVNI NIVO

 

TERMIN ZA 2022
I vikend 26-27.02.2022.
II vikend 12-13.03.2022.

 

Posle ova tri obavezna nivoa dalje usavršavanje zavisi od izbora smera, odnosno izabranog kvantno-informacionog sistema:

4a. smer: UTVRĐIVANJE I PROCENA FUNKCIONALNOG STANJA ORGANIZMA

System VedaPulse

TERMIN ZA 2022
praktična obuka Mart 2022

 

4b. smer: POBOLJŠANJE I OČUVANJE KVALITETA ŽIVOTA: MIKROTALASNI REZONANTNI TRETMAN-MRT

 PRAKTIČNA OBUKA

TERMIN ZA 2022
MRT  01-09.04.2022.

 

4cUTVRĐIVANJE FUNKCIONALNOG STANJA ORGANIZMA I OČUVANJE I POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA

Ovaj smer zahteva i dodatnu teorijsku obuku:

HOMEOPATIJA – UVOD,  i  PRAKTIČNE OBUKE PRIMENE SOFTVERA IZABRANOG APARATA

 

 HOMEOPATIJA – TEORIJSKA OSNOVA

(namenjen svim zainteresovanim polaznicima)

 

Ovaj nivo je teorijska osnova koja omogućava dalje usavršavanje u dva pravca:

1. kvantno informacioni sistemi i 2. homeopatija

PLAN ZA 2022.
I vikend  09-10.04.2022.
II vikend 16-17.04.2022.
III vikend 07-08.05.2022.
IV vikend 21-22.05.2022.

 

PRAKTIČNE OBUKE PRIMENE SOFTVERA APARATA ORGANIZUJU SE U DOGOVORU SA PREDSTAVNIKOM IZABRANOG KVANTNO-INFORMACIONOG SISTEMA.

NASTAVAK EDUKACIJE:

I. Doktori medicine i stomatologije mogu da nastave edukaciju do ispunjenja uslova na osnovu Pravilnika o bližim uslovima i načinu obavljanja metoda i postupaka komplementarne medicine (“Sl. glasnik RS”, br. 1/2020):

….” 3) Kvantna medicina – KME u ukupnom trajanju od 600 časova koja se sastoji iz 150 časova teoretske i praktične nastave iz osnova tradicionalnog koncepta akupunkture, 250 časova teoretske i praktične nastave iz kliničke primene kvantne medicine i 200 časova iz osnova homeopatije. Nastava mora biti raspoređena u vremenskom periodu ne kraćem od 18 meseci. Kvantnu medicinu mogu da obavljaju doktori medicine i doktori stomatologije – doktori dentalne medicine….” (MODUL NAMENJEN DOKTORIMA MEDICINE I STOMATOLOGIJE)

II. SVI POLAZNICI mogu da nastave edukaciju preko Centra za neformalno obrazovanje odraslih Institut Alfiega u okviru plana i programa za NATUROPATIJU i da steknu diplomu NATUROPATE.

 

UPIS ZA OKTOBAR 2021. JE U TOKU

Prijava za kurs

Detaljne informacije