Kvantna medicina

Naš Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju (KME) Accademia integrativa više od jedne decenije organizuje edukacija na polju  KVANTNE MEDICINE  namenjenu zdravstvenim radnicima. Prema važećem Pravilniku o bližim uslovima i načinu obavljanja metoda i postupaka komplementrane medicine (“Sl. glasnik RS”, br. 1/2020) kvantnom medicinom, u svrhu dijagnostike i terapije,  mogu da se bave doktori medicine i stomatologije.

U saradnji sa Centrom za neformalno obrazovanje odraslih Institut Alfiega organizujemo edukaciju za primenu KVANTNO-INFORMACIONIH SISTEMA za sve zainteresovane. Stečeno znanje i veštine koriste se za procenu funkcionalnog stanja organizma i primenu odgovarajućih postupaka za očuvanje i poboljšanje kvaliteta života u cilju dobrog zdravlja (wellness) i blagostanja (well-being).