Kvantna medicina

U našem Centru za KME Accademia integrativa edukacija na polju  KVANTNE MEDICINE  je podeljena na tri smera u zavisnosti od sistema aparata koji će se koristiti u praksi.

KVANTNA MEDICINA
POTREBNI NIVOI (KURSEVI) PO SMEROVIMA
DIJAGNOSTIČKI SMER
CITOMORFOLOGOBIOFIZIČKA DIJAGNOSTIKA-metoda Šahbazov – sistem Luven – 180 časova 
KVANTNA MEDICINA OSNOVNI NIVO 150 časova
PRAKTIČNA OBUKA 30 časova
BICOM BODY CHECK – 330 časova
KVANTNA MEDICINA OSNOVNI NIVO 150 časova
AKUPUNKTURA OSNOVNI NIVO 150 časova
PRAKTIČNA OBUKA 30 časova
VEDAPULSE – 390 časova
KVANTNA MEDICINA OSNOVNI NIVO 150 ČASOVA
AKUPUNKTURA OSNOVNI NIVO 150 ČASOVA
AYURVEDA 60 ČASOVA
PRAKTIČNA OBUKA 30 ČASOVA
TERAPIJSKI SMER
MIKROTALASNA REZONANTNA TERAPIJA – MRT – 400 ČASOVA
KVANTNA MEDICINA OSNOVNI NIVO 150 ČASOVA
AKUPUNKTURA OSNOVNI NIVO 150 ČASOVA
PRAKTIČNA OBUKA 100 ČASOVA
SISTEM RIKTA – 330 časova
KVANTNA MEDICINA OSNOVNI NIVO 150 ČASOVA
AKUPUNKTURA OSNOVNI NIVO 150 ČASOVA
PRAKTIČNA OBUKA 30 ČASOVA
DIJAGNOSTIČKO-TERAPIJSKI SMER
BIOREZONANTNI SISTEMI: BICOM, IMEDIS, INTERA, QXCI/ SCIO, IMAGO, LIBRA, DINAMIKA
KVANTNA MEDICINA OSNOVNI NIVO 150 ČASOVA
AKUPUNKTURA OSNOVNI NIVO 150 ČASOVA
HOMEOPATIJA OSNOVNI NIVO 120 ČASOVA
VOLL DIJAGNOSTIKA (ako sistem koristi metode dr Voll-a) 100 ČASOVA
AYURVEDSKA DIJAGNOSTIKA (ako sistem daje podatke vezane za principe ayurvede) 120 ČASOVA
PRAKTIČNA OBUKA (u zavisnosti od sistema) min 30 ČASOVA

 

Svi smerovi počinju svake godine u oktobru  zajedničkim kursom  

KVANTNA MEDICINA – osnovni nivo.

Akreditacija Zdravstvenog saveta Srbije:

А-1-2329/18 za lekare i stomatologe

 

UPIS ZA OKTOBAR 2018. JE U TOKU

KVANTNA MEDICINA – OSNOVNI NIVO
OBAVEZAN ZA SVE SMEROVE
I vikend 06-07.10.2018.
II vikend 20-21.10.2018.
III vikend 03-04.11.2018.
IV vikend 17-18.11.2018.
V vikend 01-02.12.2018.

 

Mesto održavanja: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19

Kotizacija:  50 000 dinara.

10% niža kotizacija: uplata celog iznosa do 28.09.2018.

Plaćanje na rate:

uplata prve rate (10 000 dinara) do 28.09.2018.

Preostali iznos kotizacije (40 000 dinara) u četiri rate do kraja održavanja kursa.

Uplata na račun udruženja Quanttes: 220-54953-36, ili direktno na blagajni udruženja.

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za uvod u kvantnu medicinu.

Ovo je početni nivo i obavezan je za sve smerove kvantne medicine.

 

U toku trajanja ovog kursa dobijate informacije koje će Vam pomoći prilikom odabira smera, ukoliko se unapred niste opredelili za smer, odnosno aparat koji ćete koristiti u praksi.

Dalje usavršavanje zavisi od izabrane metode (sistema aparata).

 

 TABELA SMEROVA I POTREBNIH NIVOA EDUKACIJE