VEDAPULSE DIJAGNOSTIKA

 

POTREBNI NIVOI EDUKACIJE
VEDAPULSE – 390 časova
KVANTNA MEDICINA OSNOVNI NIVO 150 ČASOVA
AKUPUNKTURA OSNOVNI NIVO 150 ČASOVA
AYURVEDA 60 ČASOVA
PRAKTIČNA OBUKA 30 ČASOVA

 

Edukacija se sprovodi  na osnovu Sporazuma o međusobnoj saradnji na polju obrazovanja, naučno – istraživačkog rada i izdavaštva  sa Nacionalnom Ajurvedskom Medicinskom Asocijacijom Rusije (NAMAR), Novosibirsk, Rusija.

Prema novom Pravilniku o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine (“Sl. glasnik RS”, br. 16/2018), metodama kvantne medicine u svrhu dijagnostike i terapije mogu da se bave doktori medicine i doktori stomatologije u okviru ordinacija. Magistri farmacije mogu da se bave izradom ajurvedskih pripravaka. Licenca se dobija od  Ministarstva zdravlja posle završenih potrebnih nivoa edukacije (Postupak za izdavanje dozvole za obavljanje tradicionalne medicine).

Znanje i veštine stečeni u okviru obuke za ajurvedske praktičare, koje sprovodi Centar za neformalno obrazovanje odraslih Institut Alfiega, u saradnji sa našim Centrom za KME,  mogu da se koriste u okviru SPA, Wellness centara i drugih centara i savetovališta u cilju analize funkcionalnog stanja organizma i tretmana radi očuvanja i poboljšanja kvaliteta sopstvenog života i života drugih. Za njihov rad nije potrebna saglasnost Komisije za tradicionalnu medicinu pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.

 

I – KVANTNA MEDICINA – osnovni nivo.

Prijava za kurs

 

II AKUPUNKTURA – OSNOVNI NIVO 

Prijava za kurs

 

III AYURVEDA – prva sesija – osnova VedaPulse dijagnostike

Prijava za kurs

 

IV PRAKTIČNA NASTAVA

Za sve koji istražuju stara znanja Ajurvede i kineske tradicionalne medicine

za sve fitoterapeute i travare

za sve praktičare kvantne medicine i kvantnih tretmana

savremena metoda pulsne dijagnostike zasnovana na tradicionalnim znanjima

sistem VEDAPULSE

30-31.03.2019.

Mesto: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19

 

Međunarodni skup zdravstvenih radnika i holističkih praktičara koji tradicionalne metode i nove holističke pristupe koriste u cilju dijagnostike, lečenja i poboljšanja zdravlja.

Kurs je namenjen:

– onima koji žele da osvoje metode kvantne medicine i kvantnih tretmana primenom Vedapulse tehnologije i započnu sopstvenu praksu;

– onima koji žele da postanu eksperti Ajurvede, Kineske tradicionalne medicine, Fitoterapije, Aromaterapije primenom Vedapulse tehnologije i započnu sopstvenu praksu.

Predavanja u oblasti tradicionalne medicine (Ayurveda, Kineska tradicionalna medicina), praktična obuka i samostalni rad na dijagnostičko-terapijskim aparatima najnovije tehnologije bazirane na metodama tradicionalne medicine.

Vodeći predavač:  dr Oleg Sorokin (PhD)

ekspert i lider istraživačkog tima VedaPulse technology

izvršni direktor National Ayurvedic Medical Association of Russian Federation

Prevod obezbeđen.

Posle obuke stiče se sertifikat.

Kotizacija: 125 €

Uplata na račun udruženja Quanttes: 220-54953-36, ili direktno na blagajni udruženja.
Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a
Svrha: školarina za kurs Vedapulse 

 

www.vedapulse.com

*********************

Detaljnije o aparatima *

*********************

Obavezna prijava zbog ograničenog broja mesta

*********************

Ovo je osnovni nivo softverske obuke primene dijagnostičkog sistema VedaPulse i izabranog modula terapijskih preporuka.

Drugi nivo obuke je primena terapijskih aparata kvantne medicine, koji mogu da se naruče u sklopu dijagnostičkog seta.

Profesionalna upotreba dijagnostičkog sistema VedaPulse zahteva edukaciju u oblasti kvantne medicine (osnovni nivo) i akupunkture (osnovni nivo).