VEDAPULSE DIJAGNOSTIKA

 

POTREBNI NIVOI EDUKACIJE
VEDAPULSE – 390 časova
KVANTNA MEDICINA OSNOVNI NIVO 150 ČASOVA
AKUPUNKTURA OSNOVNI NIVO 150 ČASOVA
AYURVEDA 60 ČASOVA
PRAKTIČNA OBUKA 30 ČASOVA

 

Edukacija se sprovodi  na osnovu Sporazuma o međusobnoj saradnji na polju obrazovanja, naučno – istraživačkog rada i izdavaštva  sa Nacionalnom Ayurvedskom Medicinskom Asocijacijom Rusije (NAMAR), Novosibirsk, Rusija.

Prema novom Pravilniku o bližim uslovima , načinu  i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine (“Sl. glasnik RS”, br. 16/2018), metodama kvantne meidicine u svrhu dijagnostike i terapije mogu da se bave doktori medicine i doktori stomatologije u okviru ordinacija. Magistri farmacije mogu da se bave izradom ayurvedskih pripravaka. Licenca se dobija od  Ministarstva zdravlja posle završenih potrebnih nivoa edukacije (Postupak za izdavanje dozvole za obavljanje tradicionalne medicine).

Znanje i veštine stečeni u okviru obuke za ayurvedske praktičare, koje sprovodi Centar za neformalno obrazovanje odraslih Institut Alfiega, u saradnji sa našim Centrom za KME,  mogu da se koriste u okviru SPA, Wellness centara i drugih centara i savetovališta u cilju analize funkcionalnog stanja organizma i tretmana radi očuvanja i poboljšanja kvaliteta sopstvenog života i života drugih. Za njihov rad nije potrebna saglasnost Komisije za tradicionalnu medicinu pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.

 

I – KVANTNA MEDICINA – osnovni nivo.

akreditacija Zdravstvenog saveta Srbije: r.br.90; А-1-1974/17 

Ranije akreditacije:

A-1-399/10;  A-1-2623/11;  A-1-2130/12;  A-1-1924/13;  A-1-1662/14; A-1-1873/15; A-1-1686/16;

UPIS ZA OKTOBAR 2018. JE U TOKU

KVANTNA MEDICINA – OSNOVNI NIVO
OBAVEZAN ZA SVE SMEROVE
I vikend 06-07.10.2018.
II vikend 20-21.10.2018.
III vikend 03-04.11.2018.
IV vikend 17-18.11.2018.
V vikend 01-02.12.2018.

 

Mesto održavanja: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19

Kotizacija:  50 000 dinara.

10% niža kotizacija: uplata celog iznosa.

Plaćanje na rate:

uplata prve rate (10 000 dinara) do 28.09.2018.

Preostali iznos kotizacije (40 000 dinara) u četiri rate do kraja održavanja kursa.

Uplata na račun udruženja Quanttes: 220-54953-36, ili direktno na blagajni udruženja.

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za uvod u kvantnu medicinu.

Prijava za kurs

 

 

II AKUPUNKTURA – OSNOVNI NIVO – 150 časova

Kurs se održava po sistemu vikend-seminara: subotom i nedeljom od 9 – 18h

 

Plan za 2018/2019.
I VIKEND 15-16.12.2018.
II VIKEND  22-23.12.2018.
III VIKEND 12-13.01.2019.
IV VIKEND 26-27.01.2019.
V VIKEND 02-03.02.2019.

 Akreditacija: А-1-2787/17

Ranije akreditacije: A-1-2571/14; A-1-2681/15; А-1-2505/16;  

Mesto: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19.

Cena: 50 000,00 dinara

* 10% niža kotizacija: uplata celog iznosa do 07.12.2018.

* Mogućnost odloženog plaćanja: pet rata do kraja održavanja kursa.

Rok za uplatu prve rate (ili celog iznosa kotizacije sa popustom) do 07.12.2018.

Uplata na račun udruženja Quanttes: 220-54953-36, ili direktno na blagajni udruženja.

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za osnovni kurs akupunkture

Prijava za kurs

 

 

III AYURVEDA – prva sesija – osnova VedaPulse dijagnostike

Termin za 2018.
I vikend 27-28.10.2018.
II vikend 10-11.11.2018.
III vikend – VEDAPULSE  24-25.11.2018.

 

Termin za 2019.
I vikend 9-10.02.2019.
II vikend 23-24.02.2019.
III vikend – VEDAPULSE  9-10.03.2019.

Akreditacija: u toku

Mesto: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19.

Kotizacija: 35 000,00 dinara

* 10% niža kotizacija: uplata celog iznosa do 15.10.2018.

Mogućnost odloženog plaćanja: tri rate do kraja održavanja kursa.

Rok za uplatu prve rate (ili celog iznosa kotizacije sa popustom) do 07.12.2018.

Uplata na račun udruženja Quanttes: 220-54953-36, ili direktno na blagajni udruženja.

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za osnovni kurs ayurvede

Posle ovog prvog nivoa postoji mogućnost daljeg školovanja u oblasti ajurvedske medicine.

Prijava za kurs

 

 

IV PRAKTIČNA NASTAVA

Za sve koji istražuju stara znanja Ajurvede i kineske tradicionalne medicine

za sve fitoterapeute i travare

za sve praktičare kvantne medicine i kvantnih tretmana

savremena metoda pulsne dijagnostike zasnovana na tradicionalnim znanjima

sistem VEDAPULSE

24 – 25.11.2018.

Međunarodni skup zdravstvenih radnika i holističkih praktičara koji tradicionalne metode i nove holističke pristupe koriste u cilju dijagnostike, lečenja i poboljšanja zdravlja.

Kurs je namenjen:

– onima koji žele da osvoje metode kvantne medicine i kvantnih tretmana primenom Vedapulse tehnologije i započnu sopstvenu praksu;

– onima koji žele da postanu eksperti Ajurvede, Kineske tradicionalne medicine, Fitoterapije, Aromaterapije primenom Vedapulse tehnologije i započnu sopstvenu praksu.

Predavanja u oblasti tradicionalne medicine (Ayurveda, Kineska tradicionalna medicina), praktična obuka i samostalni rad na dijagnostičko-terapijskim aparatima najnovije tehnologije bazirane na metodama tradicionalne medicine.

Vodeći predavač:  dr Oleg Sorokin (PhD)

ekspert i lider istraživačkog tima VedaPulse technology

izvršni direktor National Ayurvedic Medical Association of Russian Federation

Prevod obezbeđen.

Posle obuke stiče se sertifikat.

Kotizacija: 125 €

Rok za uplatu dela kotizacije, 50 evra (dinarska protivvrednost) je do 12.03.2018.

Broj računa udruženja Quanttes 220-54953-36, svrha: deo kotizacije za seminar VP

 

Akreditacija Zdravstvenog saveta Srbije: А-1-14/18 (10); broj bodova 7.

 

Mesto: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19

 

Proizvođač odobrava 5% popusta za kupovinu aparata za vreme održavanja kursa.
Poseban termin za instaliranje programa za polaznike koji kupe aparat.

Polaznici, koji već imaju stečen sertifikat VedaPulse,
mogu da pohađaju predavanja planirana za drugi dan kursa, posvećena novim modulima.
Nedelja, 18.03.2018. početak u 10h
Kotizacija: 70 €

www.vedapulse.com

*********************

Detaljnije o aparatima *

*********************

Obavezna prijava zbog ograničenog broja mesta

*********************

Ovo je osnovni nivo softverske obuke primene dijagnostičkog sistema VedaPulse i izabranog modula terapijskih preporuka.

Drugi nivo obuke je primena terapijskih aparata kvantne medicine, koji mogu da se naruče u sklopu dijagnostičkog seta.

Profesionalna upotreba dijagnostičkog sistema VedaPulse zahteva edukaciju u oblasti kvantne medicine (osnovni nivo) i akupunkture (osnovni nivo).