KINESKA TRADICIONALNA MEDICINA – TERAPIJSKE TEHNIKE: CUPPING (VENTUZE-ČAŠE) I GUASHA – KURS

Rukovodilac edukacije

dr Ana Žikić

diploma Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Fakulteta kineske tradicionalne medicine u Pekingu,
studije Internacionalne Strukturalne Akupunkture na Harvard Medical School, Boston, SAD

 

ktm

 

Plan za 2020/2021.
CUPPING I GUASHA
u pripremi

Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19

Kotizacija:

cupping: 18 000 din.

guasha: 18 000 din.

cupping + guasha : 33 000 din.

Uplata na račun udruženja Quanttes: 220-54953-36, ili direktno na blagajni udruženja.

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a

Akreditacija za cupping: A-1-2520/19

Ranije akreditacije: A-1-1258/14; A -1-2560/14; A-1-1447/15; A-1-1687/16; А-1-1970/17; А-1-1971/17; А-1-2331/18; А-1-2332/18

Po uplati dela kotizacije,  u iznosu od 4 000 dinara do 25.11.2019., polaznik će dobiti pisani materijal neophodan za pripremu praktičnog dela nastave.

Zdravstveni radnik stečeno znanje i veštine može da koristi u svrhu dijagnostike i terapije u okviru svoje kompetencije. Ostali polaznici znanje i veštine mogu da koriste u cilju očuvanja i poboljšanja kvaliteta života.

Prijava za kurs

Tri pomoćne kineske tradicionalne tehnike su: cupping, guasha i moksibustija.

Osnov sve tri je da deluju na kretanje Qi-ja i krvi kroz meridjane – energetske tokove tela.

Da bismo imali fizički i mentalno zdravo telo, neophodno je da tok Qi-ja i krvi kroz meridijane (energetske protoke energije), kolaterale, akupunkturne tačke, mišiće i organe, bude konstantan i neometen. Ukoliko to nije, prva senzacija koja se u telu javlja je obično – bol. Disbalans u telu može da postoji i bez još vidljivih simptoma pa je uticanje na tok Qi-ja i krvi u telu pre pojave simptoma jedan od načina prevencije bolesti.

Cupping, tzv. kongestivna terapija je jedna od često primenjivanih dodatnih tehnika u akupunkturnom tretmanu. Princip rada: polaganje čaša na odgovarajuće tačke i meridijane uz izazivanje vakuuma i lokalne kongestije tkiva u terapeutske svrhe. Primena različitih vrsta čaša i tehnika.

Za vreme Olimpijskih igara u Riju na telima američkih plivača mogli su da se vide “misteriozni“ tamnocrveni krugovi. Primenjena je drevna tehnika cupping-a.

Tehnika guashe može biti samostalna tehnika ili deo tretmana u lečenju glavobolje, menstrualnih tegoba, vrtoglavice, kašalj, astma, bol u tetivama i kostima ( vetar-vlažnost ) epigastrični bol, povraćanje, konstipacija, dijareja, istegnuća, prehlada, menstruacioni bol, Bi- sindrom.

Kao samostalna tehnika dobre rezultate daje u anti-aging beauty konceptima.

 

guasha