KINESKA TRADICIONALNA MEDICINA – TERAPIJSKE TEHNIKE: VENTUZA (CUPPING-ČAŠE) – MASTER CLASS


Akademija Acukin

u saradnji sa

Udruženjem za promociju i razvoj kvantne medicine Quanttes  

organizuje  seminar

Kineska tradicionalna medicina –  terapijske tehnike

ventuza (cupping, čaša)

 

Kome je namenjen Master Class tehnike kupiranja ?

 • Svim polaznicima koji već poznaju osnove i primenju tehniku kupiranja u svojim tretmanima, a poželeli su da nauče više i detaljnije o samoj metodi, indikacijama i načinima izvođenja .

Teorijski deo :

 • obnova osnovnih postavki i teorija kineske medicine koje se koriste u izvođenju tehnike kupiranja
 • dodatne lokacije meridijana i akupunkturnih tačaka koje se koriste u pridodatim oblastima
 • detaljnije tumačenje pojava različitih vrsta pečata ( boja i oblika )
 • pristup pacijentu

Praktični deo:

 • detaljno obrađena određena stanja koja mogu biti tretirana tehnikom kupiranja ( sindrom hroničnog umora, gubitak telesne mase, bolovi određenih delova tela- vrata, ramena, kolena, lumbalnog.. )
 • kombinovana primena terapije čašama i ostalih terapija (akupunkture, akupresure, guashe, moksibustije, puštanje krvi )
 • rad sa različitim vrstama ventuza (oblik i materijal): tehnika sa korišćenjem vatre, silikonske ventuze, ventuze sa pumpicom..
 • tretiranje određenih emotivnih stanja tehnikom kupiranja
 • post-covid stanja i tehnika kupiranja

Pored teorijskog i praktičnog dela, seminarom će biti obuhvaćene:

 • dodatne postavke medicinskog Qi Gonga koje se koriste prilikom izvođenja ove tehnike
 • Q&A odgovori na Vaša pitanja su sastavni deo ovog seminara.

Sadržaj seminara :

 • celodnevni program: nedelja 16.10.2022 u trajanju od 10-13h i 14:30 -18h
 • praćenje rada polaznika: za nedelju do deset dana od završenog seminara Zoom sastanak sa polaznicima –diskusija, pitanja i odgovori
 • nakon mesec dana rada mogućnost individualnih konsultacija

Napomene:

 • svaki polaznik dobija pločicu guashe na poklon
 • mogućnost nabavke radnog materijala po nižim cenama

Ovo nije :

 • seminar gde se uče osnove kupiranja
 • seminar gde se izučava celokupna veština guashe i moksibustije i ostalih napomenutih pridodatih tehnika

Uslovi učešća :

 • Minimum prijavljenih za održavanje seminara je 10 polaznika
 • Po prijavi , neophodna je uplata nepovratnog avansa u visini 30 % kotizacije
 • Ukoliko je polaznik/ca sprečen da prisustvuje seminaru, moguće je seminar pohađati naredni put ili preneti kotizaciju na drugu osobu
 • Nakon položenog testa, dobija se sertifikat o učešću na seminaru
 • Polaznik dobija propratne materijale

 

Kotizacija :  33 000 rsd

Uplata na:

 TRUP ˝UNIGLOBAL˝

Matični broj : 63275042

PIB: 108184144

Tekući račun : 330-16001038-44

 

Kontakt : dr.zikicana@gmail.com   telefon : 063 703 58 10