KINESKA TRADICIONALNA MEDICINA – TERAPIJSKE TEHNIKE: CUPPING (VENTUZE-ČAŠE) – KURS

ktm

 

Plan za 2020/2021.
CUPPING
06.06.2021.

U toku su prijave za novu edukaciju 5.06.

Akademija ACUKIN

u saradnji sa

Centrom za kontinuiranu medicinsku edukaciju

 Accademia Integrativa udruženja Quanttes  

i Institutom Alfiega 

organizuje seminar

u okviru ciklusa edukacije

Kineska tradicionalna medicina:

kineske tradicionalne tehnike-ventuze (cupping, čaše)

nedelja, 06.06.2021.

celodnevni program u trajanju od  10-13h i 14:30 -18h 

Kotizacija

23 000 dinara

Uplata na tekući račun: 330-16001038-44, TRUP ˝UNIGLOBAL˝

PRIJAVA: dr.zikicana@gmail.com ;  063 204 819

rukovodilac seminara: dr Ana Žikić

diploma Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Fakulteta kineske tradicionalne medicine u Pekingu, studije Internacionalne Strukturalne Akupunkture na Harvard Medical School, Boston, SAD

Seminar je namenjen

 • svim zdravstvenim radnicima koji ovaj vid terapije mogu dodatno da koriste u radu sa pacijentima;
 • lekarima i stomatolozima, koji imaju završene kurseve akupunkture, kao vid usavršavanja na polju kineske tradicionalne medicine;
 • osobama koje interesuje poboljšanje kvaliteta života (biće date jasne smernice kako ovu tehniku možete koristiti u cilju poboljšanja i očuvanja zdravlja i blagostanja).

Organizacija seminara: Kineske tradicionalne tehnike-ventuze (cupping, čaše)

Teorijski deo :

 • osnovne postavke i teorije kineske medicine
 • tokovi meridijana
 • lokacije akupunkturnih tačaka
 • terapija ventuzama kao deo tkm
 • istorijat i osnovne postavke terapije ventuzama
 • različiti načini izvođenja terapije ventuzama

Praktični deo:

 • praktično izvođenje terapije
 • pristup i rad sa pacijentima
 • izvođenje osnovne tehnike terapije ventuzama
 • značenje i dijagnostički značaj pečata čaša
 • indikacije i kontraindikacije izvođenja tehnike
 • kombinovana primena terapije ventuzama i ostalih terapija
 • ponašanje praktikanta i pacijenta nakon urađene terapije

Pored teorijskog i praktičnog dela, polaznik seminara je u mogućnosti da sazna:

 • osnovne postavke medicinskog Qi Gonga koje se koriste prilikom izvođenja ove tehnike
 • kako praktičnom izvedbom ove tehnike produbiti poznavanje kineske medicine
 • mogućnost korišćenja ventuza sa drugim tehnikama kineske medicine (akupunktura, medicinski qi gong, moxibustija, guasha..)

Sadržaj seminara :

 • prethodno poslato snimljeno uvodno predavanje
 • celodnevni program : nedelja 6.6.2021 u trajanju od 10-13h i 14:30 -18h
 • praćenje rada polaznika: za nedelju do deset dana od završenog seminara Zoom sastanak sa polaznicima – diskusija, pitanja i odgovori

Napomene:

 • mogućnost nabavke radnog materijala po nižim cenama
 • za 6 meseci planiran je master-seminar terapije ventuzama, koji je moguće pohađati nakon završenog osnovnog seminara.

Uslovi učešća :

 • Minimum prijavljenih za održavanje seminara je 10 polaznika
 • Po prijavi, neophodna je uplata nepovratnog avansa u visini 30 % kotizacije
 • Ukoliko je polaznik/ca sprečen da prisustvuje seminaru, moguće je seminar pohađati naredni put ili preneti kotizaciju na drugu osobu
 • Nakon položenog testa, dobija se sertifikat o učešću na seminaru
 • Polaznik dobija propratne materijale

Kome je namenjen seminar?

 • medicinskom osoblju koje ovaj vid terapije može dodatno da koristi u radu sa pacijentima
 • lekarima i stomatolozima koji imaju završen osnovni seminar akupunkture (kao vid usavršavanja tehnika kineske medicine)
 • osobama koje interesuje poboljšanje kvaliteta zdravlja života (biće date jasne smernice kako ovu terapiju možete koristiti u cilju prevencije oboljenja).

 

Tri pomoćne kineske tradicionalne tehnike su: cupping, guasha i moksibustija.

Osnov sve tri je da deluju na kretanje Qi-ja i krvi kroz meridjane – energetske tokove tela.

Da bismo imali fizički i mentalno zdravo telo, neophodno je da tok Qi-ja i krvi kroz meridijane (energetske protoke energije), kolaterale, akupunkturne tačke, mišiće i organe, bude konstantan i neometen. Ukoliko to nije, prva senzacija koja se u telu javlja je obično – bol. Disbalans u telu može da postoji i bez još vidljivih simptoma pa je uticanje na tok Qi-ja i krvi u telu pre pojave simptoma jedan od načina prevencije bolesti.

Cupping, tzv. kongestivna terapija je jedna od često primenjivanih dodatnih tehnika u akupunkturnom tretmanu. Princip rada: polaganje čaša na odgovarajuće tačke i meridijane uz izazivanje vakuuma i lokalne kongestije tkiva u terapeutske svrhe. Primena različitih vrsta čaša i tehnika.

Za vreme Olimpijskih igara u Riju na telima američkih plivača mogli su da se vide “misteriozni“ tamnocrveni krugovi. Primenjena je drevna tehnika cupping-a.

Tehnika guashe može biti samostalna tehnika ili deo tretmana u lečenju glavobolje, menstrualnih tegoba, vrtoglavice, kašalj, astma, bol u tetivama i kostima ( vetar-vlažnost ) epigastrični bol, povraćanje, konstipacija, dijareja, istegnuća, prehlada, menstruacioni bol, Bi- sindrom.

Kao samostalna tehnika dobre rezultate daje u anti-aging beauty konceptima.