MIKROTALASNA REZONANTNA TERAPIJA – metoda Sitko – KURS

Picture1

Da biste bili praktičar Mikrotalasne rezonantne terapije-metoda Sitko, potrebni su sledeći nivoi edukacije:

 

MIKROTALASNA REZONANTNA TERAPIJA – MRT – 400 ČASOVA
KVANTNA MEDICINA OSNOVNI NIVO 150 ČASOVA
AKUPUNKTURA OSNOVNI NIVO 150 ČASOVA
PRAKTIČNA OBUKA – MRT 100 ČASOVA

Prema novom Pravilniku o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine (“Sl. glasnik RS”, br. 16/2018), metodama kvantne medicine u svrhu dijagnostike i terapije mogu da se bave doktori medicine i doktori stomatologije u okviru ordinacija. Licenca se dobija od Ministarstva zdravlja posle završenih potrebnih nivoa edukacije (Postupak za izdavanje dozvole za obavljanje tradicionalne medicine).

 

KVANTNA MEDICINA – OSNOVNI NIVO

Prijava za kurs

 

II AKUPUNKTURA – OSNOVNI NIVO

Prijava za kurs

 

III PRAKTIČNA OBUKA

Plan za 2020/2021.
MRT  22- 28.02.2020.

 

Rukovodilac kursa: Dr sc med Irina Fedotova

Naučno-istraživački centar za kvantnu medicinu, Kijev, Ukrajina
Učenica i višedecenijski saradnik akademika S.P.Sitka, tvorca metode

Kotizacija:  70 000,00 dinara

Uplata na račun udruženja Quanttes: 220-54953-36, sa naznakom za kurs MRT

ili direktno na blagajni udruženja.

Prijava za kurs

 

Akreditacija: А-1-2620/18 (40)

Edukacija se sprovodi kontinuirano od 2009. god. po akreditovanom programu.

KVANTNA MEDICINA – TERAPIJSKI SMER: MIKROTALASNA REZONANTNA TERAPIJA  je poslednji nivo edukacije, posle osnovnog nivoa kvantne medicine (150 časova) i osnovnog nivoa akupunkture (150 časova).

Pravo sprovođenja edukacije po metodologiji Quantum Sitko u Srbiji, na prostorima bivše Jugoslavije, Istočne Evrope i Evropske unije ima Centar za edukaciju, Accademia integrativa, na osnovu Sporazuma o saradnji sa Naučno-istraživačkim centrom za kvantnu medicinu Vidhuk, (Kijev, Ukrajina), Institutom fizike živoga (Kijev, Ukrajina) i Međunarodnim dobrotvornim fondom Sergij Sitko (Kijev, Ukrajina).

Program se zasniva na metodologiji utemeljenoj u Naučno-istraživačkom centru za kvantnu medicinu Vidhuk, Kijev, Ukrajina (osnovanog 1986.g. od strane ministarstva zdravlja SSSR). Organizuje se pod mentorstvom akademika Sergij Sitka, tvorca metode, i u saradnji sa Aktivom za kvantnu medicinu Srpskog lekarskog društva.

Program je prihvaćen od strane Komisije za tradicionalnu medicinu Ministarstva zdravlja Srbije.

 

TEMATSKE JEDINICE:

TEMA 1. Metodološki aspekti mikrotalasne rezonantne terapije.

TEMA 2. Mehanizmi dejstva mikrotalasne rezonantne terapije.

TEMA 3. Programsko obezbeđenje MRT. Kompjuterski sistemi za provođenje MRT.

TEMA 4. MRT ulkusne bolesti dvanaestopalačnog creva i želuca.

TEMA 5. MRT oboljenja jetre i žučnih puteva.

TEMA 6. MRT dečije cerebralne paralize.

TEMA 7. MRT u pedijatriji.

TEMA 8. MRT aseptičke nekroze glavice butne kosti.

TEMA 9. MRT hroničnog alkoholizma.

TEMA 10. MRT narkomanije.

TEMA 11. Iskustvo i perspektive primene MRT u onkologiji.

TEMA 12. MRT prekancerogenih stanja.

TEMA 13. MRT hroničnih nespecifičnih oboljenja pluća.

TEMA 14. MRT dijabetes mellitusa i njegovih komplikacija. Iskustvo i perspektive primene MRT u dijabetologiji.

TEMA 15. MRT u lečenju ortopedsko traumatoloških bolesnika sa koštano gnojnim infekcijama.

TEMA 16. Iskustva i perspektive primene MRT pri lečenju reumatoidnih i metaboličkih oboljenja zglobova.

TEMA 17. Primena MRT u hirurškoj praksi. Iskustva i perspektive.

TEMA 18. MRT u lečenju i rehabilitaciji bolesnika sa oboljenjem štitne žlezde.

 

 

SPISAK PREDAVAČA:

1. Prof Ljubo Ristovski, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u penziji

2. Prof. dr Drago Đorđević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

3. Dr sci med Boris Grubnik, Naučno – istraživački centar za kvantnu medicinu, Kijev, Ukrajina

4. Dr sci med Irina Fedotova, ПВНЗ »ЇНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СЇМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ, Kijev, Ukrajina