MIKROTALASNA REZONANTNA TERAPIJA – MRT – KURS

Picture1

Plan za 2018.
MRT 17-25.02.2018.

 

Kotizacija:

 70 000,00 dinara

Uplata na račun udruženja Quanttes: 220-54953-36, sa naznakom za kurs MRT

ili direktno na blagajni udruženja.

Prijava u toku

 

Prijavni list

 

Akreditacija: А-1-2790/17 (136)

Bodovi: polaznici 7, predavači 14.

Edukacija se sprovodi kontinuirano od 2009. god. po akreditovanom programu.

KVANTNA MEDICINA – VIŠI NIVO: MIKROTALASNA REZONANTNA TERAPIJA je poslednji nivo edukacije, posle osnovnog nivoa kvantne medicine (150 časova) i osnovnog nivoa akupunkture (150 časova).

Doktori medicine i stomatologije, magistri farmacije, mogu da koriste znanja i veštine, koja su stečena ovom edukacijom, u svrhu dijagnoze i terapije. Dozvola od strane Ministarstva zdravlja Srbije (Postupak za izdavanje dozvole za obavljanje tradicionalne medicine).

Predloženo zvanje: specijalista Mikrotalasne rezonatne terapije.

Ostali zdravstveni radnici mogu da koriste znanja i veštine, koja su stečena ovom edukacijom, samostalno u okviru svojih kompetencija ili u svrhu dijagnoze i terapije samo pod kontrolom doktora medicne, stomatologije, koji su edukovani u ovoj oblasti. Predloženo zvanje: terapeut Mikrotalasne rezonantne terapije.

U toku je priprema plana i programa edukacije za sve zainteresovane koji nisu zdravstveni radnici. Polaznici će moći znanja i veštine, stečene ovom edukacijom, da koriste u svrhu očuvanja i poboljšanja sopstvenog zdravlja i zdravlja drugih.

Da biste bili praktičar mikrotalasne rezonantne terapije, potrebni su sledeći nivoi edukacije:

 

OSNOVNI KURS KVANTNE MEDICINE 150 ČASOVA
OSNOVI AKUPUNKTURE 150 ČASOVA
PRAKTIČNA OBUKA 100 ČASOVA

 

 

Pravo sprovođenja edukacije po metodologiji Quantum Sitko u Srbiji, na prostorima bivše Jugoslavije, Istočne Evrope i Evropske unije ima Centar za edukaciju, Accademia integrativa, na osnovu Sporazuma o saradnji sa Naučno-istraživačkim centrom za kvantnu medicinu Vidhuk, (Kijev, Ukrajina), Institutom fizike živoga (Kijev, Ukrajina) i Međunarodnim dobrotvornim fondom Sergij Sitko (Kijev, Ukrajina).

Program se zasniva na metodologiji utemeljenoj u Naučno-istraživačkom centru za kvantnu medicinu Vidhuk, Kijev, Ukrajina (osnovanog 1986.g. od strane ministarstva zdravlja SSSR). Organizuje se pod mentorstvom akademika Sergij Sitka, tvorca metode, i u saradnji sa Aktivom za kvantnu medicinu Srpskog lekarskog društva.

Program je prihvaćen od strane Komisije za tradicionalnu medicinu Ministarstva zdravlja Srbije.

 

TEMATSKE JEDINICE:

TEMA 1. Metodološki aspekti mikrotalasne rezonantne terapije.

TEMA 2. Mehanizmi dejstva mikrotalasne rezonantne terapije.

TEMA 3. Programsko obezbeđenje MRT. Kompjuterski sistemi za provođenje MRT.

TEMA 4. MRT ulkusne bolesti dvanaestopalačnog creva i želuca.

TEMA 5. MRT oboljenja jetre i žučnih puteva.

TEMA 6. MRT dečije cerebralne paralize.

TEMA 7. MRT u pedijatriji.

TEMA 8. MRT aseptičke nekroze glavice butne kosti.

TEMA 9. MRT hroničnog alkoholizma.

TEMA 10. MRT narkomanije.

TEMA 11. Iskustvo i perspektive primene MRT u onkologiji.

TEMA 12. MRT prekancerogenih stanja.

TEMA 13. MRT hroničnih nespecifičnih oboljenja pluća.

TEMA 14. MRT dijabetes mellitusa i njegovih komplikacija. Iskustvo i perspektive primene MRT u dijabetologiji.

TEMA 15. MRT u lečenju ortopedsko traumatoloških bolesnika sa koštano gnojnim infekcijama.

TEMA 16. Iskustva i perspektive primene MRT pri lečenju reumatoidnih i metaboličkih oboljenja zglobova.

TEMA 17. Primena MRT u hirurškoj praksi. Iskustva i perspektive.

TEMA 18. MRT u lečenju i rehabilitaciji bolesnika sa oboljenjem štitne žlezde.

 

 

SPISAK PREDAVAČA:

1. Prof Ljubo Ristovski, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u penziji

2. Prof. dr Drago Đorđević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

3. Dr sci med Boris Grubnik, Naučno – istraživački centar za kvantnu medicinu, Kijev, Ukrajina

4. Dr sci med Irina Fedotova, ПВНЗ »ЇНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СЇМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ, Kijev, Ukrajina