KVANTNA TERAPIJA – sistem RIKTA

Rikta

 

Da biste bili praktičar kvantne terapije – sistem RIKTA, potrebni su sledeći nivoi edukacije:

 

SISTEM RIKTA – 330 časova
KVANTNA MEDICINA OSNOVNI NIVO 150 ČASOVA
AKUPUNKTURA OSNOVNI NIVO 150 ČASOVA
PRAKTIČNA OBUKA 30 ČASOVA

Edukacija se sprovodi  na osnovu Sporazuma o međusobnoj saradnji na polju obrazovanja, naučno – istraživačkog rada i izdavaštva  sa Nacionalnom Ayurvedskom Medicinskom Asocijacijom Rusije (NAMAR), Novosibirsk, Rusija.

Prema novom Pravilniku o bližim uslovima , načinu  i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine (“Sl. glasnik RS”, br. 16/2018), metodama kvantne meidicine u svrhu dijagnostike i terapije mogu da se bave doktori medicine i doktori stomatologije u okviru ordinacija. Magistri farmacije mogu da se bave izradom ayurvedskih pripravaka. Licenca se dobija od  Ministarstva zdravlja posle završenih potrebnih nivoa edukacije (Postupak za izdavanje dozvole za obavljanje tradicionalne medicine).

Znanje i veštine stečeni u okviru obuke za ayurvedske praktičare, koje sprovodi Centar za neformalno obrazovanje odraslih Institut Alfiega, u saradnji sa našim Centrom za KME,  mogu da se koriste u okviru SPA, Wellness centara i drugih centara i savetovališta u cilju analize funkcionalnog stanja organizma i tretmana radi očuvanja i poboljšanja kvaliteta sopstvenog života i života drugih. Za njihov rad nije potrebna saglasnost Komisije za tradicionalnu medicinu pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.

 

I – KVANTNA MEDICINA – osnovni nivo.

akreditacija Zdravstvenog saveta Srbije: r.br.90; А-1-1974/17 

Ranije akreditacije:

A-1-399/10;  A-1-2623/11;  A-1-2130/12;  A-1-1924/13;  A-1-1662/14; A-1-1873/15; A-1-1686/16;

UPIS ZA OKTOBAR 2018. JE U TOKU

KVANTNA MEDICINA – OSNOVNI NIVO
OBAVEZAN ZA SVE SMEROVE
I vikend 06-07.10.2018.
II vikend 20-21.10.2018.
III vikend 03-04.11.2018.
IV vikend 17-18.11.2018.
V vikend 01-02.12.2018.

 

Mesto održavanja: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19

Kotizacija:  50 000 dinara.

10% niža kotizacija: uplata celog iznosa.

Plaćanje na rate:

uplata prve rate (10 000 dinara) do 28.09.2018.

Preostali iznos kotizacije (40 000 dinara) u četiri rate do kraja održavanja kursa.

Uplata na račun udruženja Quanttes: 220-54953-36, ili direktno na blagajni udruženja.

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za uvod u kvantnu medicinu.

Prijava za kurs

 

 

II AKUPUNKTURA – OSNOVNI NIVO – 150 časova

Kurs se održava po sistemu vikend-seminara: subotom i nedeljom od 9 – 18h

 

Plan za 2018/2019.
I VIKEND 15-16.12.2018.
II VIKEND  22-23.12.2018.
III VIKEND 12-13.01.2019.
IV VIKEND 26-27.01.2019.
V VIKEND 02-03.02.2019.

 Akreditacija: А-1-2787/17

Ranije akreditacije: A-1-2571/14; A-1-2681/15; А-1-2505/16;  

Mesto: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19.

Cena: 50 000,00 dinara

* 10% niža kotizacija: uplata celog iznosa do 07.12.2018.

* Mogućnost odloženog plaćanja: pet rata do kraja održavanja kursa.

Rok za uplatu prve rate (ili celog iznosa kotizacije sa popustom) do 07.12.2018.

Uplata na račun udruženja Quanttes: 220-54953-36, ili direktno na blagajni udruženja.

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za osnovni kurs akupunkture

Prijava za kurs

 

 

PRAKTIČNA OBUKA – PROLEĆE 2019

Edukacija se sprovodi po metodologiji Fakulteta viših kvalifikacija zdravstvenih radnika Ruskog univerziteta narodnog prijateljstva, na osnovu Sporazuma o saradnji  u oblasti obrazovanja i naučno-istraživačkog rada sa Institutom kvantne medicine, Moskva, Rusija.

SPISAK PREDAVAČA

 1. Prof. dr Drago Đorđević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 2. Dr sc  Eugenij  Gatkin, Univerzitet prijateljstva naroda – Rusija, Fakultet za višu edukaciju zdravstvenih radnika
 3. Dr Ljudmila Bogdanova, Međunarodna asocijacija Kvantna medicina, Moskva, Rusija

TEMATSKE JEDINICE

 1. Uvod u teoriju i praksu kvantne medicine.
 2. Karakteristike moderne kvantno-laserske opreme.
 3. Mehanizam i klinički efekat kvantno-laserske terapije.
 4. Opšte odredbe tehnike i metode magnetnoinfracrvene kvantne terapije.
 5. Principi izbora lečenja, zona, trajanje procedure, tretmana, očekivani rezultati.
 6. Indikacije i kontraindikacije.
 7. Kombinacije sa drugim fizičkim tretmanima.
 8. Osnovni aparati kvantna terapije serije RIKTA: prednosti.
 9. Metode prevencije bolesti i jačanja tela uz pomoć aparata serije RIKTA.
 10. Primena u terapiji profesionalnih oboljenja. Prevencija starenja.
 11. Imunostimulirajući efekat na organizam.
 12. Neinvazivni (perkutani) efekat na krv: kvantna terapija preko krvi neinvazivnim dejstvom preko kože.
 13. Opšti somatski i biostimulirajući program.
 14. Univerzalni program rehabilitacije.
 15. Specifičnost primene kvantne terapije u dečijem uzrastu.
 16. Perspektive razvoja metoda kvantne medicine u biologiji i medicini.
 17. Terapija bolesti kardiovaskularnog sistema – metoda RIKTA
 18. Terapija bolesti disajnog sistema – metoda RIKTA
 19. Terapija bolesti gastrointestinalnog sistema – metoda RIKTA
 20. Terapija bolesti genitourinarnog trakta – metod RIKTA
 21. Terapija bolesti nervnog sistema – metoda RIKTA.
 22. Terapija bolesti endokrinog sistema – metoda RIKTA.
 23. Terapija bolesti koštano – zglobnog sistema – metoda RIKTA.
 24. Terapija bolesti kože – metoda RIKTA.