KVANTNA MEDICINA – KURS

 

Kvantna medicina je mogućnost isceljenja, očuvanja i poboljšanja zdravlja putem metoda koje se zasnivaju na primeni različitih energetskih entiteta, pre svega elektromagnetnih talasa niske i visoke frekvence.Kvantna medicina je oblast alternativne medicine koja obuhvata čitav niz srodnih tehnika, različitih metoda i holističkih pristupa. Spisak nije konačan obzirom na neshvatljivo brz razvoj nauke. Gotovo sve metode i srodne tehnike kvantne medicine (i tradicionalne i novijeg datuma) počinju da dobijaju naučnu osnovnu i objašnjenje u kvantnoj fizici

 

kvantna medicina

Mentor: akademik Sergij P. Sitko

Rukovodilac osnovnog modula-nivoa: prof. dr Drago Đorđević

Rukovodioci dijagnostičkog smera:

Prof dr Oleg Sorokin

dr sc med Irina Fedotova

dr sc med Ljudmila Bogdanova

dr Antonina Rome

Rukovodioci terapijskog smera:

Dr sc med Irina Fedotova, dr sc med Ljudmila Bogdanova

Rukovodioci dijagnostičko-terapijskog (biorezonantnog) smera:

Mr sc Vasiliy Fedorivsky, dr Antonina Rome

Svi smerovi počinju svake godine u oktobru  zajedničkim osnovnim modulom.

 Osnovni modul-nivo je OBAVEZAN ZA SVE SMEROVE.

 

KVANTNA MEDICINA – OSNOVNI NIVO
I vikend OKTOBAR 2018
II vikend  
III vikend  
IV vikend  
V vikend  

Mesto održavanja: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19

Kotizacija:  50 000 dinara.

* 10% niža kotizacija: uplata celog iznosa.

Plaćanje na rate:

uplata prve rate (10 000 dinara) do 20.09.2017.

Preostali iznos kotizacije (40 000 dinara) u četiri rate do kraja održavanja kursa.

Uplata na račun udruženja Quanttes: 220-54953-36, sa naznakom za kurs kvantne medicine

ili direktno na blagajni udruženja.

UPIS ZA OKTOBAR 2018. JE U TOKU

Prijava za kurs

 

Akreditacija: А-1-1974/17 (90)

Ranije akreditacije:

A-1-399/10;  A-1-2623/11;  A-1-2130/12;  A-1-1924/13;  A-1-1662/14; A-1-1873/15; A-1-1686/16

 

Ovo je početni nivo i obavezan je za sve metode kvantne medicine.

Edukacija se sprovodi na osnovu Sporazuma o međusobnoj saradnji na polju obrazovanja, naučno – istraživačkog rada i izdavaštva koje je Udruženje potpisalo sa Centrom Vidhuk (decembar 2008.), Institutom fizike živoga, Kijev (decembar 2009) i Aktivom za kvantnu medicinu Srpskog lekarskog društva (avgust 2008).

 

KVANTNA MEDICINA
OSNOVNI MODUL – NIVO
UVOD U KVANTNU MEDICINU + OSNOVI AKUPUNKTURE + OSNOVI AYURVEDE

DIJAGNOSTIČKI SMER

broj časova zavisi od
dijagnostičkog sistema:

1. sistem VedaPulse
2.sistem Luven-citomorfologobiofizička dijagnostika
3. biorezonatna dijagnostika-sistem BICOM Body Check BBC

TERAPIJSKI SMER

Broj časova zavisi od terapijskog sistema:

 

1.Mikrotalasna rezonantna terapija-metoda Sitko

DIJAGNOSTIČKO TERAPIJSKI SMER

Broj časova zavisi od dijagnostičko-terapijskog sistema.

1.sistem BICOM

2.sistem INTERA

Program edukacije predstavlja intelektualnu svojinu Centra za edukaciju, Accademia integrativa. Prihvaćen je od strane Komisije za tradicionalnu medicinu pri Ministarstvu zdravlja Srbije.

Kategorija slušalaca: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre, medicinski tehničari i svi zainteresovani.

 

SPISAK PREDAVAČA:

 

1. Akademik prof Sergiy Sitko, Institut fizike živoga, Kijev, Ukrajina

2. Prof Ljubo Ristovski, profesor biofizike u penziji na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

3. Prof Dejan Raković, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

4. Prof dr sci med Branislav Milovanović, KBC Bežanijska Kosa, Beograd

5. Prof dr Tomislav Jovanović, Institut za medicinsku fiziologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

6. Prof Neda Pekarić Nadj, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

7. Prof Djuro Koruga, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

8. Prof Staniša Stojiljković, Tehnološki fakultet Leskovac, Univerzitet u Nišu

9. Prof dr Mirjana Aranđelović, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

10. Doc dr Zorica Nestorović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

11. Prof dr Drago Đorđević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

12. Prim dr Verica Lela Ilić, Udruženje za Ajurvedsku medicinu Lotos, Beograd

13. Dr Dušica Milićević, VMC Karaburma, CVMU Beograd

14. Spec dr med Dragana Mihajlović, ordinacija u pripremi, Beograd

15. Prof Aleksandar Tomić, profesor fizike, VI Beogradska gimnazija, u penziji

16. Dipl ing Goran Marjanović, Centar za istraživanje nasleđa Nikole Tesle Beograd – Moskva, Beograd

17. Dr Ana Žikić, Ordinacija Holitimed, Beograd

18. Dr Milka Ćosović, specijalista za očne bolesti, doktor tradicionalne medicine, iridiolog u penziji

19. Mr sc med. Dr Tatjana Mišić, VMC ”SLAVIJA” VP 1279 Beograd

20. Dr Svetlana Mitošević, doktor medicine, oftalmolog, homeopata u penziji

21. Dr sci med Aleksandra Erić, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

22. Dr Tatjana Lalić, Privatna ordinacija opšte medicine „BIOBALANCE“, Beograd

23. Marina Luketina Šunjka, viši dijetetičar nutricionista, Welness Consulting Life 4 you, d.o.o, Beograd

 

PROGRAM ŠKOLE KVANTNE MEDICINE

 

POGLAVLJE I.

FIZIKA ŽIVOGA

TEMA 1. Fizika živog – osnovi kvantne medicine

TEMA 2. Sinergetika i regulacioni procesi u organizmu

TEMA 3. Savremena koncepcija kvantne medicine

TEMA 4. Novi pristup ocene funkcionalnog stanja ljudskog organizma i mogućnosti njihove korekcije

TEMA 5. Fizički i metodološki osnovi fizike živog kao teoretske osnove kvantne medicine

TEMA 6. Istorija utemeljenja kvantne medicine i fizike živog

TEMA 7. Fizički aspekti akupunkturne regulacije funkcionalnih delovanja (aktivnosti) ljudskog organizma.

TEMA 8. Mehanizmi međudejstva elektromagnetnih emitovanja sa biološkim objektima.

 

POGLAVLJE II.

OSNOVI SAVREMENE MEDICINE

TEMA 1. Tradicija i savremeni aspekti istočne medicine

TEMA 2. Savremena shvatanja fizioloških mehanizama koji predstavljaju osnovu drevnoistočne medicine.

 

Pravo sprovođenja edukacije po metodologiji Quantum Sitko u Srbiji, na prostorima bivše Jugoslavije, Istočne Evrope i Evropske unije ima Centar za edukaciju, Accademia integrativa, na osnovu Sporazuma o saradnji sa Naučno-istraživačkim centrom za kvantnu medicinu Vidhuk, (Kijev, Ukrajina), Institutom fizike živoga (Kijev, Ukrajina) i Međunarodnim dobrotvornim fondom Sergij Sitko (Kijev, Ukrajina). Program se zasniva na metodologiji utemeljenoj u Naučno-istraživačkom centru za kvantnu medicinu Vidhuk, Kijev, Ukrajina (osnovanog 1986.g. od strane ministarstva zdravlja SSSR).

Nakon završetka osnovnog nivoa, radi nastavka edukacije možete pregledati ostale oblasti koje obuhvata kvantna medicina – kursevi.

Kurs predstavlja osnovni nivo edukacije u sistemu obrazovanja zdravstvenih radnika u oblasti kvantno-informacione medicine.