HOMEOPATIJA – ŠKOLA KLASIČNE HOMEOPATIJE

Rukovodilac: dr Svetlana Mitošević
diploma Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
diploma Škole homeopatije Similia, Moskva, Rusija i
IAH International Academy for Homotoxicology, Baden Baden, Germany

Organizator mentorskih časova: Damir Pejin
diploma Engleskog koledža za klasičnu homeopatiju LICH
„London International Coledge for Homeopathy“

Prema novom Pravilniku o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine (“Sl. glasnik RS”, br. 16/2018), homeopatijom u svrhu dijagnostike i terapije mogu da se bave doktori medicine i doktori stomatologije u okviru ordinacija. Magistri farmacije koji imaju odgovarajuću edukaciju mogu da se bave izradom homeopatskih preparata. Licenca se dobija od  Ministarstva zdravlja posle završenih potrebnih nivoa edukacije (Postupak za izdavanje dozvole za obavljanje tradicionalne medicine).

 

 

 

****************************************************************************************************************

I BLOK – HOMEOPATIJA – OSNOVNI NIVO

namenjen svim zainteresovanim polaznicima.

Ovaj nivo je teorijska osnova koja omogućava dalje usavršavanje u dva pravca:

1. kvantna medicina i 2. homeopatija.

Plan za 2018/2019.
I VIKEND 16-17.02.2019.
II VIKEND 02-03.03.2019.
III VIKEND 16-17.03.2019.
IV VIKEND 06-07.04.2019.

Akreditacija: А-1-2617/18 (37)

Ranije akreditacije: A-1-3863/10(169); A-1-1328/11(283); A-1-1884/2012(133); A-1-2573/14(28); A-1-2680/15(40); А-1-2509/16 (40);  А-1-2788/17 (134)

Mesto: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19.

kotizacija: 40 000,00 dinara

* 10% niža kotizacija: uplata celog iznosa do 08.02.2019.

Mogućnost odloženog plaćanja: četiri rate do kraja održavanja kursa.

Rok za uplatu prve rate (ili celog iznosa kotizacije sa popustom) do 08.02.2019.

Uplata na račun udruženja Quanttes: 220-54953-36, ili direktno na blagajni udruženja.

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za osnovni kurs homeopatije 

Prijava za kurs

****************************************************************************************************************

II BLOK – HOMEOPATIJA – SREDNJI NIVO

Teorijska predavanja:

Plan za 2018/2019.
I VIKEND u pripremi
II VIKEND u pripremi

Između teorijskih predavanja organizuju se mentorski časovi po grupama u trajanju od 3h u dogovoru sa mentorom.

Postoji mogućnost komunikacije putem Skype-a.

Akreditacija: А-1-13/18 (9)

ranije akreditacije: A-1-561/16 (142)А-1-195/17 (61); 

Mesto: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19.

kotizacija: 14 500,00 dinara

Uplata na račun udruženja Quanttes: 220-54953-36, ili direktno na blagajni udruženja.

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za kurs homeopatije-srednji nivo 

Prijava za kurs

****************************************************************************************************************

III BLOK – HOMEOPATIJA PRAKTIČNA PRIMENA

Teorijska predavanja se organizuju jednom mesečno (subota) od septembra do maja.

TERMINI ZA GENERACIJU 2019/2020 BIĆE NAKNADNO ISTAKNUTI

Termini za generaciju koja je počela edukaciju 2018. su:

Plan za 2018/2019.
I VIKEND 20.10.2018.
II VIKEND 10.11.2018.
III VIKEND 08.12.2018.
IV VIKEND 12.01.2019.
V VIKEND 02.02.2019.
VI VIKEND 09.03.2019.
VII VIKEND 13.04.2019.
VIII VIKEND 18.05.2019.
IX VIKEND 01-02.06.2019.

Između teorijskih predavanja organizuje se mentorski čas jednom nedeljno. Postoji mogućnost komunikacije putem Skype-a.

Akreditacija: А-1-2619/18

ranije akreditacije: А-1-1685/16

Mesto: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19.

Kotizacija: 1035 € (dinarska protivvrednost);

115 € (dinarska protivvrednost) za svaki vikend – seminar

 

* 10% niža kotizacija: uplata celog iznosa kotizacije

Mogućnost odloženog plaćanja: pet rata do kraja održavanja kursa.

Uplata na račun udruženja Quanttes: 220-54953-36, ili direktno na blagajni udruženja.

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za kurs homeopatija-praktična primena

 

Ukupan fond časova: 546 šč

 Prijava za kurs

ŠKOLA HOMEOPATIJE BLOK I BLOK II BLOK III UKUPAN FOND ČASOVA
Teorijski časovi 80 40 120 240
Izrada testova 16 8 28 52
Izrada seminarskih radova 34 72 48 154
Individualni mentorski časovi 12 20 32
Grupni mentorski časovi 24 44 68
Broj školskih časova 130 156 260 546

****************************************************************************************************************

 

SPISAK PREDAVAČA

1. Dr sc Kozimenko Tamara, rukovodilac odeljenja homeopatije i bioinformacione medicine, Kijevski Medicinski Univezitet (UANM)

2. Prof. dr Drago Đorđević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

3. Dr Svetlana Mitošević, oftalmolog, homeopata u penziji

4. Prim. dr Ljiljana Bajić Bibić, spec. interne med–pulmolog, KBC „Bežanijska kosa“, Beograd

5. Dr Srđana Bolbođevski, pedijatar, Pedijatrijska ordinacija „Medical trust“, Beograd

6. Dr Milan Crnobarić, Gradski zavod za gerontologiju, Beograd

7. Mr ph Nada Davidovac, Zelena apoteka, Novi Sad, Beograd

8. Mr ph Irena Stojković, specijalista medicinske biohemije, homeopatski centar Jevremovac, Beograd

9. Dr Tatjana Lalić, Privatna ordinacija opšte medicine „BIOBALANCE“, Beograd

10. Dr Dunja Crnogorac, Homeopatsko udruženje “Hahnemann”, Novi Sad

11. Dr Srboljub Stajić, DZ Novi Beograd

12. Damir Pejin, Holistički centar IASC, Beograd, organizator mentorskih časova

 

Program edukacije bazira se na metodologiji Centra Peresvet i Centra za intelektualne medicinske sisteme IMEDIS, Rusija i Kijevskog medicinskog univerziteta UANM, Kijev, Ukrajina. Prezentovanje metodologije je omogućeno na osnovu potpisanog  Sporazuma o saradnji sa Centrom IMEDIS (maj 2010.), sa Međunarodnom asocijacijom Kvantna medicina, sa Institutom kvantne medicine, Rusija (maj 2011.) i sa Kijevskim medicinskim univerzitetom UANM, Kijev, Ukrajina (2014).

Posle završenog osnovnog nivoa homeopatije nastavlja se kurs Voll-dijagnostike za polaznike koji će se baviti biorezonatnom medicinom.

 

****************************************************************************************************************