HOMEOPATIJA – OSNOVNI NIVO

Do donošenja novog Pravilnika o bližim uslovima i načinu obavljanja metoda i postupaka komplementarne medicine (“Sl. glasnik RS”, br. 1/2020) edukaciju  smo sprovodili u okviru škole klasične homeopatije. Plan i program bili su zasnovani na planovima ruske i ukrajinske škole klasične homeopatije, na osnovu Sporazuma o saradnji sa Ruskom profesionalnom medicinskom asocijacijom specijalista tradicionalne i narodne medicine i Fakultetom za tradicionalnu medicinu Kijevskog medicinskog univerziteta UANM.

Novi Pravilnik trebalo je da bude zasnovan na predlozima strukovnih udruženja, koja se bave organizacijom homeopatske edukacije. Nijedan predlog, nijednog udruženja nije usvojen.

Iako je Zdravstveni savet Srbije, od 2010. g. , akreditovao sve naše programe kontinuirane medicinske edukacije, i homeopatije, naš predlog nije usvojen!!  

Imajući u vidu trenutnu situaciju, naš centar za KME Accademia integrativa, u saradnji sa Institutom Alfiega, organizuje osnovni modul-uvod u homeopatiju, teorijsku osnovu, koja ne pruža mogućnost praktične primene homeopatije.

Sa formiranjem SRPSKOG PROFESIONALNOG UDRUŽENJA ZA KOMPLEMENTARNU I ALTERNATIVNU MEDICINU SPUKAM, nadamo se da ćemo ponovo uspostaviti mogućnost školovanja i praktične primene homeopatije od strane zdravstvenih radnika.

Homeopatija, kao i sve metode i postupci alopatske i alternativne medicine, pripada sistemu celoživotnog kontinuiranog obrazovanja.

Polaznici, koji nisu zdravstveni radnici, mogu da završe program NATUROPATIJA: HOMEOPATSKI SAVETNIK, koji se organizuje u saradnji sa Centrom za neformalnu edukaciju odraslih Institut Alfiega

Rukovodilac: dr Svetlana Mitošević
diploma Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
diploma Škole homeopatije Similia, Moskva, Rusija i
IAH International Academy for Homotoxicology, Baden Baden, Germany

Organizator mentorskih časova: Damir Pejin
diploma Engleskog koledža za klasičnu homeopatiju LICH
„London International Coledge for Homeopathy“

 

I BLOK – HOMEOPATIJA – OSNOVNI NIVO

namenjen svim zainteresovanim polaznicima

Ovaj nivo je teorijska osnova koja omogućava dalje usavršavanje u dva pravca:

1. kvantna medicina i 2. homeopatija.

Kotizacija: 60 000,00 dinara

Nastava uživo počinje 06.04.2024. i odvija se po vikend/seminarima.

Uplata kotizacije do 02.04.2024.

Mogućnost plaćanje na rate:

Uplata prve rate  u iznosu od 30 000 dinara do 02.04.2024.

Preostali iznos (30 000 dinara) do kraja kursa u tri rate  po 10 000 dinara.

Mesto održavanja: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19.

 

Plan za 2023/2024.
I vikend 06-07.04.2024.
II vikend 20-21.04.2024.
III vikend 11-12.05.2024.
IV vikend 25-26.05.2024.

 

Za zdravstvene radnike uplata na račun: 

Udruženja Quanttes: 220-54953-36

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za homeopatiju

 

Za polaznike drugih struka uplata na račun: 

Institut Alfiega:  220-137626-46 

Primalac: Institut Alfiega, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za homeopatiju

 ili

 direktno na blagajni udruženja, Resavska 78a, od 10-15h.

 

Prijava za kurs

 

SPISAK PREDAVAČA

1. Dr sc Kozimenko Tamara, rukovodilac odeljenja homeopatije i bioinformacione medicine, Kijevski Medicinski Univezitet (UANM)

2. Prof. dr Drago Đorđević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

3. Dr Svetlana Mitošević, oftalmolog, homeopata u penziji

4. Dr sc med Petar Popović, homeopata-imunolog, DZ “dr Ristić” Medigroup

5. Dr sc med Tatjana Kovačević, Klinički centar Niš, Centar za anesteziju

6. Dr Ana Trifunović, Ordinacija integrativne medicine MedicoBalans Kragujevac, sertifikovani lekar kvantne medicine i homeopatije

7. Dr Srđana Bolbođevski, pedijatar, Pedijatrijska ordinacija „Medical trust“, Beograd

8. Dr Milan Crnobarić, Gradski zavod za gerontologiju, Beograd

9. Mr ph Nada Davidovac, Zelena apoteka, Novi Sad, Beograd

10. Mr ph Irena Stojković, specijalista medicinske biohemije, homeopatski centar Jevremovac, Beograd

11. Dr Tatjana Lalić, Privatna ordinacija opšte medicine „BIOBALANCE“, Beograd

12. Dr Dunja Crnogorac, Homeopatsko udruženje “Hahnemann”, Novi Sad

13. Dr Srboljub Stajić, DZ Novi Beograd

14. Damir Pejin, Holistički centar IASC, Beograd, organizator mentorskih časova

15. Dr Nađa Stupar, klinički biohemičar, praktičar sistema Dr Edvard Bah

16. Dr Jelena Damjanović, sertifikovani lekar-homeopata

 

Na spisku su imena  predavača koji su uključeni od početka organizovanja edukacije.

 

Program edukacije bazira se na metodologiji Centra Peresvet i Centra za intelektualne medicinske sisteme IMEDIS, Rusija i Kijevskog medicinskog univerziteta UANM, Kijev, Ukrajina. Prezentovanje metodologije je omogućeno na osnovu potpisanog  Sporazuma o saradnji sa Centrom IMEDIS (maj 2010.), sa Međunarodnom asocijacijom Kvantna medicina, sa Institutom kvantne medicine, Rusija (maj 2011.) i sa Kijevskim medicinskim univerzitetom UANM, Kijev, Ukrajina (2014).