HOMEOPATIJA – ŠKOLA KLASIČNE HOMEOPATIJE

Naš centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa usvojio je plan i program klasične škole homeopatije, zasnovanu na iskustvima zemalja sa bogatom homeopatskom tradicijom.

Školovanje se sastoji iz tri nivoa, koji daju polazniku potrebno osnovno znanje da bi mogao da primenjuje homeopatiju u praksi.

Homeopatija, kao i sve metode i pristupci alopatske i alternativne medicine, pripada sistemu celoživotnog kontinuiranog obrazovanja.

Polaznici, koji nisu zdravstveni radnici, mogu da završe program NATUROPATIJA: HOMEOPATSKI SAVETNIK, koji se organizuje u saradnji sa Centrom za neformalnu edukaciju odraslih Institut Alfiega

Rukovodilac: dr Svetlana Mitošević
diploma Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
diploma Škole homeopatije Similia, Moskva, Rusija i
IAH International Academy for Homotoxicology, Baden Baden, Germany

Organizator mentorskih časova: Damir Pejin
diploma Engleskog koledža za klasičnu homeopatiju LICH
„London International Coledge for Homeopathy“

 

I BLOK – HOMEOPATIJA – OSNOVNI NIVO

namenjen svim zainteresovanim polaznicima

Ovaj nivo je teorijska osnova koja omogućava dalje usavršavanje u dva pravca:

1. kvantna medicina i 2. homeopatija.

Plan za 2022.
I vikend  02-03.04.2022.
II vikend 16-17.04.2022.
III vikend 07-08.05.2022.
IV vikend 21-22.05.2022.

 

Akreditacije: A-1-3863/10(169); A-1-1328/11(283); A-1-1884/12(133); A-1-2573/14(28); A-1-2680/15(40); А-1-2509/16 (40); А-1-2788/17 (134): А-1-2617/18 (37); A-1-2547/19

kotizacija: 40 000,00 dinara

* 10% niža kotizacija za uplatu celog iznosa do 26.03.2022.

* Mogućnost odloženog plaćanja: četiri rate do kraja održavanja kursa.

Uplata na račun udruženja Quanttes: 220-54953-36, ili direktno na blagajni udruženja.
Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a
Svrha: školarina za osnovni kurs homeopatije

Prijava za kurs

****************************************************************************************************************

PLAN DALJE EDUKACIJE U DOGOVORU SA POLAZNICIMA

II BLOK – HOMEOPATIJA – SREDNJI NIVO

Teorijska predavanja: dva bloka

Između teorijskih predavanja organizuju se mentorski časovi po grupama u trajanju od 3h u dogovoru sa mentorom.

Postoji mogućnost komunikacije putem Skype-a.

Akreditacije: A-1-561/16 (142)А-1-195/17 (61); А-1-13/18 (9)

kotizacija: 115 € (dinarska protivvrednost) za svaki vikend – seminar

Uplata na račun udruženja Quanttes: 220-54953-36, ili direktno na blagajni udruženja.
Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a
Svrha: školarina za kurs homeopatije-srednji nivo 

Prijava za kurs

****************************************************************************************************************

III BLOK – HOMEOPATIJA PRAKTIČNA PRIMENA

Teorijska predavanja se organizuju jednom mesečno (subota) sa završetkom DRUGOG BLOKA.

Sadrži IX vikend/seminara, jednom mesečno, teorijskih predavanja između kojih se organizuju mentorski časovi po grupama u trajanju od 3h u dogovoru sa mentorom.

Postoji mogućnost komunikacije putem Skype-a.

Kotizacija: 115 € (dinarska protivvrednost) za svaki vikend – seminar

Akreditacije: А-1-1685/16,  А-1-2619/18

****************************************************************************************************************

Kotizacija za sva tri bloka: 1590 eura.
* 10% niža kotizacija za uplatu celog iznosa do 26.03.2022.
* Mogućnost odloženog plaćanja do kraja održavanja kursa, u mesečnim ratama.

Uplata na račun udruženja Quanttes: 220-54953-36, ili direktno na blagajni udruženja.
Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a
Svrha: škola homeopatije

****************************************************************************************************************

Ukupan fond časova: 600 šč

Prijava za kurs

 

ŠKOLA HOMEOPATIJE BLOK I BLOK II BLOK III UKUPAN FOND ČASOVA
Teorijski časovi 80 80 120 280
Izrada testova 16 8 28 52
Izrada seminarskih radova 34 72 48 154
Individualni mentorski časovi 10 40 50
Grupni mentorski časovi 20 44 64
BROJ ŠKOLSKIH ČASOVA 130 190 280 600

****************************************************************************************************************

 

SPISAK PREDAVAČA

1. Dr sc Kozimenko Tamara, rukovodilac odeljenja homeopatije i bioinformacione medicine, Kijevski Medicinski Univezitet (UANM)

2. Prof. dr Drago Đorđević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

3. Dr Svetlana Mitošević, oftalmolog, homeopata u penziji

4. Dr sc med Petar Popović, homeopata-imunolog, DZ “dr Ristić” Medigroup

5. Dr sc med Tatjana Kovačević, Klinički centar Niš, Centar za anesteziju

6. Dr Ana Trifunović, Ordinacija integrativne medicine MedicoBalans Kragujevac, sertifikovani lekar kvantne medicine i homeopatije

7. Dr Srđana Bolbođevski, pedijatar, Pedijatrijska ordinacija „Medical trust“, Beograd

8. Dr Milan Crnobarić, Gradski zavod za gerontologiju, Beograd

9. Mr ph Nada Davidovac, Zelena apoteka, Novi Sad, Beograd

10. Mr ph Irena Stojković, specijalista medicinske biohemije, homeopatski centar Jevremovac, Beograd

11. Dr Tatjana Lalić, Privatna ordinacija opšte medicine „BIOBALANCE“, Beograd

12. Dr Dunja Crnogorac, Homeopatsko udruženje “Hahnemann”, Novi Sad

13. Dr Srboljub Stajić, DZ Novi Beograd

14. Damir Pejin, Holistički centar IASC, Beograd, organizator mentorskih časova

15. Dr Nađa Stupar, klinički biohemičar, praktičar sistema Dr Edvard Bah

16. Dr Jelena Damjanović, sertifikovani lekar-homeopata

 

Program edukacije bazira se na metodologiji Centra Peresvet i Centra za intelektualne medicinske sisteme IMEDIS, Rusija i Kijevskog medicinskog univerziteta UANM, Kijev, Ukrajina. Prezentovanje metodologije je omogućeno na osnovu potpisanog  Sporazuma o saradnji sa Centrom IMEDIS (maj 2010.), sa Međunarodnom asocijacijom Kvantna medicina, sa Institutom kvantne medicine, Rusija (maj 2011.) i sa Kijevskim medicinskim univerzitetom UANM, Kijev, Ukrajina (2014).

 

****************************************************************************************************************