FITOTERAPIJA

  ŠKOLA FITOTERAPIJE

KLINIČKA PRIMENA FITOTERAPIJE 

U saradnji sa Centrom za neformalno obrazovanje odraslih Institut Alfiega organizujemo plan i program edukacije za polaznike koji nisu zdravstveni radnici.

fitoterapija

POČETAK:  27.11.2021.

Rukovodioci: 

prim. dr Zoran Nikolić, rukovodilac teorijske nastave;

prof dr sc Staniša Stojiljković, rukovodilac praktične nastave u laboratoriji;
prof. Nebojša Menković, mr ph Slavoljub Tasić, rukovodioci nastave u prirodi – samoniklo lekovito bilje;
dr Radmila Luković, Radenko Lazić, rukovodioci nastave u prirodi – samoniklo jestivo bilje.

Ranije akreditacije: A-1-2572/14; A-2676/15; А-1-2511/16; А-1-2789/17; А-1-2621/18; A-1-2553/19, А-1-2128/20

Nastava se održava po sistemu vikend – seminara 

Mesto: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19, Beograd.

U slučaju zabrane nastave uživo, zbog epidemioloških mera, predavanja će se organozovati preko zoom platforme.

Kotizacija: 650 € (dinarska protivvrednost) 

Uplata prve rate (150 €) najkasnije do 20.11.2021. Preostali iznos (500 € dinarska protivvrednost) može da se isplati u više mesečnih rata do 01. maja 2022.

Uplata na račun udruženja Quanttes: 220-54953-36, sa naznakom za kurs fitoterapije

ili direktno na blagajni udruženja.

 

Prijava u toku.

Prijava za kurs

 

 Plan edukacije predviđa i posetu proizvođačima lekovitog bilja, uključivanje u proces gajenja lekovitog bilja, praktičnu obuku za samostalni rad.

 

I FITOTERAPIJA – BILJARSTVO (HERBALISTIKA) – TEORIJA I PRAKSA 208 časova      
II FITOTERAPIJA – BILJARSTVO (HERBALISTIKA) – SAMOSTALNI RAD 62 časova
  UKUPNO: 270 časova

 

Plan za 2021/2022.
I vikend 27-28.11.2021.
II vikend 04-05.12.2021.
III vikend 15-16.01.2022.
IV vikend 05-06.02.2022.
V vikend 19-20.02.2022.
VI vikend 19-20.03.2022.
VII vikend 02-03.04.2022.
VIII vikend 21.05.2022.
PRAKTIČAN RAD NA TERENU
Poseta Botaničkoj bašti (u okviru kotizacije) 26.03.2022.
Branje SJB (u okviru kotizacije)  16.04.2022.
Branje SLB (nije u okviru kotizacije)  10-12.06.2022.

Organizator ima pravo da koriguje termine terenskog rada shodno trenutnim vremenskim uslovima.

 

divcibare 31

Programski savet Centra za edukaciju, Accademia integrativa, pri udruženju Quanttes, usvojio je predlog organizovanja edukacije u oblasti fitoterapije. Na osnovu sporazuma o saradnji sa Ruskom asocijacijom za narodnu i tradicionalnu medicinu dobili smo plan i program edukacije koju sprovodi ova asocijacija, pod rukovodstvom prof dr Vladimira F. Korsuna, doktora medicinskih nauka, doktora narodne medicine, osnivača katedre za fitoterapiju, direktora Instituta za fitoterapiju, Moskva.

Sporazum omogućava Udruženju da koriguje plan i program shodno uslovima i potrebama u Srbiji (izučavanje lekovitog svojstva biljaka sa terena, uključivanje domaćeg naučnog kadra).

Plan edukacije obuhvata 270 školska časa. Plan i program edukacije predat je Komisiji za tradicionalnu medicinu Ministarstva zdravlja Srbije.

Polaznici, koji poseduju visoko medicinsko obrazovanje (lekari, farmaceuti, stomatolozi), dobijaju zvanje fitoterapeuta i stečena znanja koriste za dijagnostiku i terapiju. Obučeni su da sami naprave biljni pripravak koji ordiniraju ili mogu da sarađuju sa edukovanim herbalistom. Licencu dobijaju od Ministarstva zdravlja.

Svi polaznici, koji polože završni test i praktični ispit upisuju se u Registar fitoterapeuta pri Udruženju. Potpisuju Etički kodeks i Kodeks kompetencije.

Brisanje iz Registra se pokreće, ako se prekrše potpisani kodeksi (Poslovnik Udruženja).

Istovremeno se sprovodi edukacija za polaznike koji nisu zdravstveni radnici za zvanje biljar (herbalista), na osnovu Sporazuma o saradnji sa Centrom za neformalno obrazovanje odraslih Institut ALFIEGA.

SPISAK PREDAVAČA:

1. Prof Ljubo Ristovski, biofizičar, redovni profesor Univerziteta u Beogradu u penziji
2. Prof Staniša Stojiljković, Tehnološki fakultet Leskovac, Univerzitet u Nišu
3. Prof Mirjana Aranđelović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
4. Dr sc Nebojša Menković, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“
5. Prim Dr Zoran Nikolić, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika železnica Srbije, Beograd.
6. Dr Tatjana Mišić, VMC-Slavija, specijalista opšte medicine, kvantne medicine i akupunkture.
7. Dr sc med Časlav Hadži Nikolić, neuropsihijatar, Beograd
8. Dr Radmila Luković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
9. Dr Ana Žikić, Ordinacija Holitimed, Beograd
10. Mr ph Slavoljub Tasić, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“.
11. Prof dr Violeta Stanimirović, Farmaceutski fakultet, Novi Sad
12. Dr Aleksandar Krapež, naučni savetnik Matematičkog instituta SANU, Mikološko društvo Srbije, Beograd
13. Radenko Lazić, instruktor ishrane iz Prirode
14. Prof Mira Nikolić, Turistička škola Beograd
15. Dr sc Zorica Basić, Institut za higijenu, VMA, Beograd
16. Prof dr Drago Đorđević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Tematske jedinice:
I. Osnovni deo: Strategija za korišćenje lekovitih i aromatičnih biljaka (LIAB) u terapeutske svrhe
1. Uvod

2. Principi Fitoterapije

3. Evolucija Fitoterapije

4. Složenost tradicionalno korišćenih LIAB

5. Delovi LIAB koji se koriste, nomenklatura, gajenje, sakupljanje, obrada i čuvanje

6. Garancije bezbednosti i kvaliteta LIAB

7. Aktivne supstance LIAB

8. Klasifikacija LIAB

9. Metode i postupci za dobijanje različitih oblika bioaktivnih supstanci (komponenti) iz LIAB

10. Veza izmedju strukture organskih jedinjenja i njihove biološke aktivnosti

11. Mirisne materije LIAB

12. Propisi za upotrebu LIAB u terapeutske svrhe

13. Korišćenja bioaktivnih supstanci na primeru etarskih ulja LIAB

14. Gljive: jestive, otrovne i lekovite

15. Jestivo samoniklo bilje

II. Praktični deo: Terapeutske indikacije i mogućnost korišćenja bioaktivnih supstanci:
1. LIAB i bolesti nervnog sistema

2. LIAB i kožne bolesti

3. LIAB i bolesti jetre i žučnog sistema

4. LIAB i bolesti respiratornog sistema

5. LIAB i bolesti kardiovaskularnog sistema

6. LIAB i bolesti metabolizma

7. LIAB i bolesti reproduktivnog sistema

8. LIAB i bolesti endokrinog sistema

9. LIAB u pedijatriji

10. LIAB i bolesti koštano-mišićnog sistema

11. LIAB u hirurgiji i traumatologiji

12. LIAB u urologiji i nefrologiji

13. LIAB u onkologiji

14. LIAB i bolesti gastrointestinalnog sistema

15. LIAB u oftalmologiji

16. LIAB u stomatologiji

III. Workshops – praktični rad u firmama koje se bave proizvodnjom fitofarmaceutika

a. Praksa – naučiti kako se prave tinkture, dekokti, etarsko ulje ..

b. Fitoterapija za zdravlje žene, za zdravlje muškarca, za stres i anksioznost.

c. Test: samostalna izrada čaja za određena stanja.

Plan i program pripremili, prim dr Zoran Nikolić, mr ph Slavoljub Tasić i dr Slavica Aranđelović, predsednica udruženja Quanttes. Predstavljaju intelektualnu svojinu Centra za edukaciju, Accademia integrativa.

ŠKOLA FITOTERAPIJE – KONTINUIRANA EDUKACIJA

RACIONALNA I TRADICIONALNA FITOTERAPIJA

fito-viši

Dosadašnja upotreba lekovitog i aromatičnog bilja je bila u okviru tradicionalnih biljnih pripravaka i zasnovana na usmenom/pismenom prenošenju iskustava. Koncept Racionalne fitoterapije (RF) uvodi primenu lekovitog bilja u zvaničnu medicinu. RF se zasniva na kliničkim ispitivanjima, standardizaciji sastava biljnih lekova, definisanom indikovanom području i definisanom doznom režimu.

Kurs je namenjen polaznicima koji su upoznati sa osnovama fitoterapije i predstavlja deo sistema višeg obrazovanja u oblasti fitoterapije.

Zdravstveni radnici, sa završenim osnovnim nivoom fitoterapije, stečeno znanje mogu da koriste u svrhu terapije.

Kurs je i informativno-obrazovnog karaktera za zdravstvene radnike koji nemaju osnovni nivo fitoterapije. Stečeno znanje, u terapijske svrhe, moći će da koriste posle završenog osnovnog nivoa fitoterapije.

 *