ELEKTROPUNKTURNA DIJAGNOSTIKA PO FOL (VOLL)-u – EAV: mehanizmi dejstva aparata kvantnih sistema

dr-reinhold-voll

Elektropunkturna dijagnostika po Folu (Voll) – EAV: mehanizmi dejstva aparata kvantnih sistema.

Kurs je četvrti, obavezni nivo, za biorezonantne sisteme.
Metoda poznata kao Elektropunkturna dijagnostika po Folu – EAV (nem. Elektroakupunktur nach Voll-EP) ili Perkutana električna nervna stimulacija (eng. Percutaneous Electrical Nerve Stimulation – PENS).
Elektropunkturna dijagnostika po Folu (Voll) – EAV predstavlja osnovnu dijagnostičku metodu prvih aparata biorezonantnog sistema. Metoda po Voll-u je dijagnostička metoda zasnovana na vezi između elektrokonduktivnih vrednosti mernih tačaka po Voll-u i funkcije odgovarajućih organa i sistema. Ova metoda nastala je 1953. godine kada je R.Voll u saradnji sa inženjerom F. Verner – om započeo razvoj novih metoda elektropunkturne dijagnostike i terapije. Edukacija se sprovodi na osnovu Sporazuma o saradnji na polju edukacije i naučno-istraživačke delatnosti, sklopljenog između udruženja Quanttes sa Međunarodnom asocijacijom Kvantna medicina i Institutom za kvantnu medicinu (Moskva), na čijem je čelu prof dr A. Grabovščiner (jedan od osnivača kvantne medicine), na osnovu Sporazuma o saradnji sa Centrom za intelektualne medicinske sisteme, IMEDIS, Moskva, Rusija i na osnovu Sporazuma o saradnji sa Udruženjem za funkcionalnu ishranu i kulturu življenja NIT, koje je zvanični zastupnik Naučno-istraživačkog instituta negentropijske medicine, NDI INMED, Kijev, Ukrajina.
Sa razvojem biorezonantnih sitema razvijaju se i druge metode koje se zasnivaju na drugačijim mehanizmima dejstva.

 

Datum: 11-12.04.2020.

 

Kotizacija: 8 000 din

Uplata na račun udruženja Quanttes: 220-54953-36, sa naznakom za kurs VOLL

ili direktno na blagajni udruženja. 

Mesto: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19

 

PREDAVAČI:

 

1. Prof. dr Drago Đorđević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2. Prof Ljubo Ristovski, profesor biofizike u penziji na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

3. Dr  Jasmina Spasojević,  Dom zdravlja, Obrenovac

4. Mr sc med. Dr Tatjana Mišić, VMC ”SLAVIJA” VP 1279 Beograd

5. Dr Ljudmila Vukosavljević, Ordinacija opšte i kvantne medicine, Beograd

6. Mr Vasiliy Fedorivsky, psiholog, informoterapeut, naučno-proizvodni institut INTERA, Kijev

7. Dipl ing Marina Luketina Šunjka, informoterapeut

 

Program edukacije je oformljen na osnovu Sporazuma o saradnji i predstavlja intelektualnu svojinu Centra za edukaciju, Accademia integrativa. Prihvaćen je od strane Komisije za tradicionalnu medicinu pri Ministarstvu zdravlja Srbije.

 

Tematske jedinice u okviru IV nivoa (softverska obuka):

 

1. Istorijski aspekti elektro – dijagnostičkih metoda (Nakatana, CITO, Portnov, Foll, itd);

2. Osnove elektropunkturne dijagnostike po Folu;

3. Oblast merenja i njihove karakteristike;

4. Ukupna električna provodljivost;

5. Kvadrantno merenje po Folu, po zoni zaharina-Ged;

6. Elektropunkturne tačke (EPT) merenja, njihove funkcije;

7. Električne karakteristike tačaka, pojašnjenje mehanizma formiranja električnih pokazatelja;

8. Polazna dijagnostika: tehnika merenja na aparaturnom kompleksu, ocena pokazatelja, fenomen pada strelice (FPC), mehanizmi mogućeg formiranja;

9. Numerisanje i klasifikacija EPT, algoritam lokacija, topografska anatomija EPT;

10. Dijagnostičke i terapijske mogućnosti metode;

11. Mesto metode u kliničkoj praksi;

12. Etape dijagnostike. Dijagnostički kriterijumi;

13. Polizonalna dijagnostika: tehnika merenja na aparaturnom kompleksu, ocena pokazatelja, korekcija pomoću elektroimpulsne terapije;

14. Principi interpretacije dobijenih rezultata;

15. Struktura Folovog meridijana;

16. Odnos sistemskog meridijana sa funkcionalnim ili tkivnim sistemom;

17. Osnovni funkcionalni pristup ocene pokazatelja meridijana ruke;

18. Demonstracija prijema pacijenta s obukom po osnovnim etapama rada na aparaturnom kompleksu;

19. Dijagnostika BAT;

20. Теhnika merenja;

21. Тоpografija meridijana i tačaka;

22. Topografija KTI;

23. Distalne tačke merenja;

24. Ekspres dijagnostika na aparaturnom kompleksu EAF: KTI, KTI + distalne tačke;

25. Osnove testiranja medikamenata. Testiranje gotovih formi lekova;

26. Rad sa medikamentnim selektorom, reprinterom;

27. Еtape testiranja. Principi testiranja;

28. Ocene rezultata MT;

29. Аlgoritmi biranja tačaka za testiranje;

30. Tehnika merenja;

31. Оsnovni funkcionalni pristup ocene pokazatelja meridijana noge;

32. Formiranje elektropunkturnog zaključka;

33. Prelazak na program kvantne terapije;

34. Upoznavanje sa terapeutskim protkolima programa i metoda: elektroterapija, homeopatija, kvantna terapija.