DUHOVNO-ENERGETSKA MEDICINA – OSNOVNI NIVO – KURS

Picture3

 Početak kursa: Novi termin u pripremi

Planom edukacije našeg centra, koji se odnosi na grupu metoda obuhvaćenu Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine (Službeni glasnik RS, br. 119/07): Či Gong vežbe, Duhovna energetska medicina, Energetska terapija, Detekcija štetnih zračenja, Joga vežbe, Tai Či Čuan vežbe, predviđeni su sledeći nivoi:

1. Osnovni nivo: Biofizička osnova energijskih procesa u duhovno-energetskim terapijama, 60 časova;

2. Viši nivo: broj časova i program zavisi od metode;

3. Praktičan rad: broj časova i program zavisi od metode.

 

 

1. BIOFIZIČKA OSNOVA ENERGIJSKIH PROCESA U DUHOVNO – ENERGETSKIM TERAPIJAMA

 

 

SPISAK PREDAVAČA:

1. Prof dr sci Ljubo Ristovski, redovni profesor u penziji, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2. Prof dr sci Gordana Davidović – Ristovski, redovni profesor Univerziteta u Beogradu u penziji

3. Prof dr Dejan Raković, ETF, Beograd

4. Doc dr Zorica Nestorović, Medicinski fakultet, Univerzitet Beograd

5. Prof. dr Drago Đorđević, Institut za patološku fiziologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu

6. Doc dr sci med Nenad Rajšić, neuropsihijatar, Institut za mentalno zdravlje, Klinika za neurologiju VMA

7. Dalibor Purhmajer, predsednik i osnivač Vedske Akademije Srbije

TEMATSKE JEDINICE:

Energetska svojstva ljudskog tela

1. Strukturni elementi ljudskog tela i njihove interakcije (atomi, molekuli, joni, dipoli) Amorfni sistemi, kristali, tečni kristali. Strukturno uređene strukture u ljudskom telu.

2. Elektromagnetna svojstva ćelija i tkiva, oscilacije, mehanički i elektromagnetni talasi, elektromagnetno polje.

3. Interferencija i koherencija talasa. Rezonanca i rezonantna interakcija. Procesi prenosa informacija u ljudskom telu. Koherentna, holografska i fraktalna svojstva ljudskog tela

4. Spektri atoma i molekula, ćelija i tkiva. Endogeno polje ljudskog organizma. Elektromagnetni procesi u ljudskom organizmu.

5. Uticaj eksternih zračenja na ljudsko telo.

 

Uticaj eksternih zračenja na ljudsko telo i procese u njemu

1. Delovanje nisko i visokofrekventnih elektromagnetnih talasa na ćelije i tkiva.

2. Moždani talasi i delovanje eksternih talasa na moždanu aktivnost. Delovanje statičkih magnetnih i električnih polja na ćelije i tkiva.

3. Osnovi kvantne fizike i kvantna biofizika. Kvantni fenomeni u biosistemima i ljudskom organizmu.

4. Koherencija i samorganizacija ljudskog organizma. Ljudski organizam kao otvoren negentropski sistem.

5. Neurološko i ontogenetsko objašnjenje terapijski aktivnih tačaka. Neurološko i ontogenetsko objašnjenje terapijski aktivnih zona (hedove zone). Neurološko i ontogenetsko objašnjenje sistema čakri

 

Fizička i suptilna realnost u alternativnoj medicini

1. Supstancijalne (pojavne) i energetske (nepojavne) odrednice postojećih realiteta (čestica, talas; masa, energija; telo, duša). Fizičke energije i polja.

2. Čulna (senzorna) i ekstrasenzorna percepcija realnosti. Ekstrasenzorne sposobnosti i energetska komunikacija

3. Vitalna energija, morfogenetsko polje, informaciono polje, Qi energija, energije 5 elemenata, yin i yang, zakoni transformacija energija, energetski meridijani i akupunkturne tačke. Korespondentni akupunkturni sistemi

4. Prana, kundalini. Teofanija i Božanska energija. Čakre: funkcija, aktiviranje, balansiranje.

5. Višedimenziona anatomija čoveka. Harmonizacija organizma na raznim nivoima njegove organizacije

 

Duhovne osobenosti, njihov razvoj i principi energetskog lečenja

1. Razum, um, duh, duša, telo.

2. Razumska (verbalna) i energetska (neverbalna) komunikacija.

3. Individualne nadrazumske duhovne osobenosti, njihovo prepoznavanje. Prepoznavanje i razvoj ekstrasenzornih sposobnosti.

4. Uklanjanje psiholoških i energetskih blokada i razvoj unutrašnjih duhovnih sposobnosti.

5. Alfa, beta, delta i teta stanje. Duhovna stanja i aura.

 

Plan i program edukacije predviđeni za viši nivo:

SEBIOT kurs