BIOREZONANTNA DIJAGNOZA I TERAPIJA – KURS (sistem BICOM, INTERA, IMEDIS, QXCI/ SCIO, IMAGO, LIBRA, DINAMIKA)

Picture45 

 

KVANTNA MEDICINA:

BIOREZONANTNA DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA

je deo plana edukacije iz oblasti kvantne medicine. Posle završenih osnovnih nivoa kvantne medicine, akupunkture i homeopatije, dalju edukaciju organizuju licencirani predstavnici odgovarajućeg sistema. Program edukacije obuhvata upoznavanje i savladavanje softvera odgovarajućeg sistema. Osnovni fond časova softverske edukacije treba da ima minimum 30 časova.

Za sisteme, koji u svom programu imaju Voll dijagnostiku, obavezan je 1 vikend-seminar teorijske osnove Voll dijagnostike.

Za sisteme, koji u svom programu imaju podatke vezane za principe ayurvede, obavezna je i ayurvedska dijagnostika.

Posle završenih svih nivoa edukacije polaznik, zdravstveni radnik, se upisuje u Registar praktičara i može da podnese zahtev za dobijanje dozvole za rad od strane Ministarstva zdravlja.

Polaznik, koji nije zdravstveni radnik, upisuje se u Registar praktičara i stečeno znanje i veštine koristi za očuvanje i poboljšanje kvaliteta života.