BIOREZONANTNA DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA

BIOREZONANTNA DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA

Ovaj smer zahteva tri obavezna nivoa:

1. NIVO: KVANTNA MEDICINA-OSNOVNI NIVO 

POČETAK: 01.10.2022.

2. NIVOAKUPUNKTURA-OSNOVNI NIVO

POČETAK: 10.12.2022.

3. NIVO: AJURVEDA-OSNOVNI NIVO

POČETAK: 04.03.2023.

i dodatnu teorijsku obuku:

HOMEOPATIJA-OSNOVNI NIVO

POČETAK: 01.04.2023.

PRAKTIČNE OBUKE PRIMENE SOFTVERA APARATA ORGANIZUJU SE U DOGOVORU SA PREDSTAVNIKOM IZABRANOG KVANTNO-INFORMACIONOG SISTEMA.

 

Metod biorezonantne dijagnoze i terapije razvili su, 70-tih godina XX veka, dr Franc Morel (Franz Morell) i elektroinženjer Erik Raš (Erich Rasche), na bazi medikamentoznog testa koji se koristi u Folovoj metodi (Reinhold Voll) elektropunkturne dijagnostike – EAV (MO-RA sistem)

Biorezonanatna terapija je korekcija telesnih funkcija pod dejstvom elektromagnetnih talasa niske frekvence, male jačine, milimetarskog dijapazona po strogo utvrđenim parametrima.

U stanju zdravlja elektromagnetne vibracije, širokog spektra, su u sinhronicitetu. Odstupanje od energetske harmonije (energetske homeokineze) dovodi do patoloških promena, u početku na funkcionalnom nivou, a potom dolazi do promena na tkivima i ćelijama.

Elektromagnetni talasi niskog intenziteta dopiru do ćelija, tkiva, organa, sistema organa i putem rezonatnog odgovora pojačavaju fiziološke (normalne) vibracije ili ublažavaju, odnosno, otklanjaju patološke frekvence.

Metod se zasniva na registrovanju elektromagnetnih vibracija sa dlanova putem elektrode. Dobijene vibracije se unose u bazu podataka, upoređuju sa postojećim podacima i vraćaju se pacijentu kao terapijski unos u opsegu frekvenci od 1 – 20 000 HZ.

 

Primena u stanjima:

– Alergije i intolerancije

– Funkcionalnih/psihosomatskih oboljenja

– Metaboličkih promena

– Reumatskih bolesti

– Hronične latentne intoksikacije

– Posle hirurških zahvata

 

U Srbiji najčešće primenjeni sistemi su INTERA, BICOM, IMEDIS, QXCI/ SCIO, D.D.F.A.O.

Zdravstveni radnici, doktori medicine i stomatologije, mogu da primenjuju znanje u ovoj oblasti za dijagnostiku i lečenje.