AKUPUNKTURA – KURS

Edukacija je namenjena svim zainteresovanim zdravstvenim radnicima. Po završetku osnovnog nivoa – uvod u akupunkturu (150 časova), polaznik može da produži edukaciju u oblasti kvantne medicine, kineskih tradicionalnih tehnika (cupping, guasha, moksibustija) ili da upiše viši nivo: Akupunktura II – praktična primena (150 časova).

Do usvajanja novog pravilnika kurs je bio redovno akreditovan od Zdravstvenog saveta:

A-1-2571/14; A-1-2681/15; А-1-2505/16; А-1-2787/17; А-1-2618/18

Edukacija u oblasti akupunkture se od 2008-2018 organizovala pod pokroviteljstvom akademika Antonija Škokljeva (1923-2018).

 

Rukovodilac:  dr Ana Žikić

diploma Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Fakulteta kineske tradicionalne medicine u Pekingu,
studije Internacionalne Strukturalne Akupunkture na Harvard Medical School, Boston, SAD

 

Edukacija je organizovana po nivoima:

osnovni nivo – uvod u akupunkturu: 150 časova

viši nivo – praktična primena akupunkture: 150 časova

 

USLOV ZA ORGNIZOVANJE VIŠEG NIVOA JE GRUPA OD MINIMUM 10 POLAZNIKA

 

1. OSNOVNI NIVO: 150 časova

Kotizacija: 75 000,00 dinara 

Nastava uživo počinje 09.12.2023. i odvija se po vikend/seminarima.

 Uplata kotizacije do 04.12.2023.

Rana uplata cele kotizacije, do 27.11.2023. omogućava popust od 10%.

Mogućnost plaćanje na rate:

Uplata prve rate u iznosu od 30 000 dinara do 04.12.2023.

Preostali iznos (45 000 dinara) do kraja kursa u tri rate po 15 000 dinara.

Mesto održavanja: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19.

 

Plan za 2023/2024.
I vikend 09-10.12.2023.
II vikend  23-24.12.2023.
III vikend 13-14.01.2024.
IV vikend 27-28.01.2024.
V vikend 10-11.02.2024.

 

 

Za zdravstvene radnike uplata na račun: 

Udruženja Quanttes: 220-54953-36

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za akupunkturu

 

Za polaznike drugih struka uplata na račun: 

Institut Alfiega:  220-137626-46 

Primalac: Institut Alfiega, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za akupunkturu

 ili

 direktno na blagajni udruženja, Resavska 78a, od 10-15h.

 

Prijava u toku.

Prijava za kurs

 

 

TEMATSKE JEDINICE – OSNOVNI NIVO:

TEMA 1. Istorija razvoja akupunkture. Osnovi akupunkture. Binarni sistem kineske filozofije i medicine.

TEMA 2. Fundamentalne supstance i teorija pet elemenata

TEMA 3. Koncept meridijana i nomenklatura

TEMA 4. Specifične i ekstra tačke

TEMA 5. Osnovni patofiziološki mehanizmi u akupunkturi

TEMA 6. Sindromi poremećaja supstanci

TEMA 7. Sindromi Zang Fu organa

TEMA 8. Dijagnostički principi u akupunkturi

TEMA 9. Osnovi proskripcije u akupunkturi

TEMA 10. Najvažniji klinički sindromi u akupunkturi

TEMA 11. Odnos TM i zapadne medicine: interakcija sa oblastima zapadne medicine.

TEMA 12. Moguće komplikacije u primeni akupunkture i srodnih metoda, njihova prevencija i lečenje

 

 

2. AKUPUNKTURA II – PRAKTIČNA PRIMENA 

 

Plan za 2023/2024
16-17.03.2024. teorijski vikend
23-28.03.2024. kombinacija praktičnog dela i teorije.

 

U zavisnosti od broja polaznika biće napravljen i model praktičnog dela.

Kotizacija: 120 000 dinara
Rana uplata cele kotizacije do 01.03.2024. omogućava popust od 10%.

Prijave i informacije u vezi uplate kotizacije: dr.zikicana@gmail.com

 

 

SPISAK PREDAVAČA (koji su bili uključeni od početka organizovanja edukacije):

 

1. Prof. Liangxiao Ma, School of Acupuncture – Moxibustion and Tuina, Beijing University of Chinese Medicine

2. Prof. Luquan Chen, Bejing Tongren Hospital, Capital Medical University

3. Profesor Đuro Koruga, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

4. Profesor Ljubo Ristovski, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu

5. Profesor Dejan Raković, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

6. Prof. dr Mirjana Aranđelović, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

7. Dr sc med Јеlena Vasić, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“, Beograd

8. Dr Ana Žikić, Ordinacija Holitimed, doktor opšte medicine, specijalista kineske ТМ

9. Prim Dr Zoran Nikolić, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika železnica Srbije, Beograd

10. Prim dr Časlav Hadži Nikolić, neuropsihijatar u penziji

11. Dr Zoran Marković, HOLI – MEDIC  samostalna lekarska ordinacija, Beograd

12. Dr Tatjana Mišić, VMC ”SLAVIJA” VP 1279 Beograd

13. Dr Tatjana Lalić, Centar „Balans Medika“, Beograd

14. Dr Svetlana Mitošević, doktor medicine, oftalmolog, homeopata u penziji

15. Dr Ljudmila Vukosavljević, Ordinacija opšte i kvantne medicine BICOM VISTA, Beograd

16. Dr Milka Ćosović, specijalista za očne bolesti, doktor tradicionalne medicine, iridiolog u penziji