AKUPUNKTURA – KURS

Edukacija je namenjena svim zainteresovanim zdravstvenim radnicima. Po završetku osnovnog nivoa – uvod u akupunkturu (150 časova), polaznik može da produži edukaciju u oblasti kvantne medicine ili da upiše viši nivo: Akupunktura II – klinička primena (150 časova).

Mentor: akademik Antonije Škokljev

Rukovodilac:  dr Ana Žikić

Edukacija je organizovana po nivoima:

osnovni nivo – uvod u akupunkturu: 150 časova

srednji i viši nivo – klinička primena akupunkture: 150 časova

 

1. OSNOVNI NIVO: 150 časova

Kurs se održava po sistemu vikend-seminara: subotom i nedeljom od 9 – 18h.

Plan za 2017/2018.
I VIKEND 09-10.12.2017.
II VIKEND 16-17.12.2017.
III VIKEND 23-24.12.2017.
IV VIKEND 13-14.01.2018.
V VIKEND 27-28.01.2018.

 Akreditacija: А-1-2787/17 (133)

Bodovi: polaznici 6, predavači 12.

 Ranije akreditacije: A-1-2571/14; A-1-2681/15; А-1-2505/16

Mesto: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19.

Cena: 50 000,00 dinara

* 10% niža kotizacija: uplata celog iznosa do 01.12.2017.

* Mogućnost odloženog plaćanja: pet rata do kraja održavanja kursa.

Rok za uplatu prve rate (ili celog iznosa kotizacije sa popustom) do 01.12.2017.

Uplata na račun udruženja Quanttes: 220-54953-36, ili direktno na blagajni udruženja.

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za osnovni kurs akupunkture

 

Prijava u toku.

Prijava za kurs

 

2. AKUPUNKTURA II – KLINIČKA PRIMENA 

 I vikend: 14 – 15.04.2018.

praktična primena: 21-29.04.2018.

Plan za 2017/2018.
I VIKEND 14 – 15.04.2018.
Praktična primena 21-29.04.2018.

 Akreditacija: А-1-12/18 (8)     

Bodovi: polaznici 6, predavači 12.

Mesto: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19.

Kotizacija: 75 000,00 dinara

Uplata prve rate (10 000 dinara) do 06.04.2018.

 Isplata cele kotizacije do kraja kursa.

Popust od 10% za uplatu celog iznosa kotizacije do 06.04.2018.

 

Uplata na račun udruženja Quanttes: 220-54953-36, ili direktno na blagajni udruženja.

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za kurs akupunkture II

 

TEMATSKE JEDINICE:

TEMA 1. Istorija razvoja akupunkture. Osnovi akupunkture. Binarni sistem kineske filozofije i medicine.

TEMA 2. Fundamentalne supstance i teorija pet elemenata

TEMA 3. Koncept meridijana i nomenklatura

TEMA 4. Specifične i ekstra tačke

TEMA 5. Osnovni patofiziološki mehanizmi u akupunkturi

TEMA 6. Sindromi poremećaja supstanci

TEMA 7. Sindromi Zang Fu organa

TEMA 8. Dijagnostički principi u akupunkturi

TEMA 9. Osnovi proskripcije u akupunkturi

TEMA 10. Najvažniji klinički sindromi u akupunkturi

TEMA 11. Odnos TM i zapadne medicine: interakcija sa oblastima zapadne medicine.

TEMA 12. Moguće komplikacije u primeni akupunkture i srodnih metoda, njihova prevencija i lečenje

 

 

SPISAK PREDAVAČA

1. Prof. Luquan Chen, Bejing Tongren Hospital, Capital Medical University

2. Profesor Đuro Koruga, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

3. Profesor Dejan Raković, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

4. Profesor Žarko S. Pavić, Evropski Univerzitet Beograd, UPIM Banja Luka

5. Prof. dr Mirjana Aranđelović, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

6. Prof. dr Drago Đorđević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

7. Dr Ana Žikić, Ordinacija Holitimed, doktor opšte medicine, specijalista kineske ТМ

8. Prim Dr Zoran Nikolić, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika železnica Srbije, Beograd

9. Prim dr Časlav Hadži Nikolić, neuropsihijatar u penziji

10. Dr Јеlena Vasić, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“, Beograd

11. Dr Gorana Nikolić, Odsek za Biomedicinsko inženjerstvo, Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu

12. Dr Tatjana Mišić, VMC ”SLAVIJA” VP 1279 Beograd

13. Prof. Liangxiao Ma, School of Acupuncture – Moxibustion and Tuina, Beijing University of Chinese Medicine

 

Posle ukupnog fonda časova (300), polaznik može da podnese zahtev Komisiji za tradicionalnu medicinu Ministarstva zdravlja Srbije za dobijanje dozvole za rad (Postupak za izdavanje dozvole za obavljanje tradicionalne medicine).

 

 AURIKULOTERAPIJA I BOLESTI ZAVISNOSTI  /viši kurs/ –  u pripremi