AKUPUNKTURA – KURS

Edukacija je namenjena svim zainteresovanim zdravstvenim radnicima. Po završetku osnovnog nivoa – uvod u akupunkturu (150 časova), polaznik može da produži edukaciju u oblasti kvantne medicine, kineskih tradicionalnih tehnika (cupping, guasha, moksibustija) ili da upiše viši nivo: Akupunktura II – praktična primena (150 časova).

Do usvajanja novog pravilnika kurs je bio redovno akreditovan od Zdravstvenog saveta:

A-1-2571/14; A-1-2681/15; А-1-2505/16; А-1-2787/17; А-1-2618/18

Edukacija u oblasti akupunkture se od 2008-2018 organizovala pod pokroviteljstvom akademika Antonija Škokljeva (1923-2018).

 

Rukovodilac:  dr Ana Žikić

diploma Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Fakulteta kineske tradicionalne medicine u Pekingu,
studije Internacionalne Strukturalne Akupunkture na Harvard Medical School, Boston, SAD

 

Edukacija je organizovana po nivoima:

osnovni nivo – uvod u akupunkturu: 150 časova

viši nivo – praktična primena akupunkture: 150 časova

 

USLOV ZA ORGNIZOVANJE VIŠEG NIVOA JE GRUPA OD MINIMUM 10 POLAZNIKA

 

1. OSNOVNI NIVO: 150 časova

Kotizacija: 75 000,00 dinara 

Nastava uživo počinje 09.12.2023. i odvija se po vikend/seminarima.

 Uplata kotizacije do 04.12.2023.

Rana uplata cele kotizacije, do 27.11.2023. omogućava popust od 10%.

Mogućnost plaćanje na rate:

Uplata prve rate u iznosu od 30 000 dinara do 04.12.2023.

Preostali iznos (45 000 dinara) do kraja kursa u tri rate po 15 000 dinara.

Mesto održavanja: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19.

Plan za 2023/2024.
I vikend 09-10.12.2023.
II vikend  23-24.12.2023.
III vikend 13-14.01.2024.
IV vikend 27-28.01.2024.
V vikend 10-11.02.2024.

 

TOKOM JULA, AVGUSTA I SEPTEMBRA MOGUĆNOST PRAĆENJA KURSA ONLINE
PUTEM VIDEO SNIMAKA PREDAVANJA I PPT PREZENTACIJA

 

Kotizacija za online praćenje nastave tokom leta: 65 000,00 dinara

 

Za zdravstvene radnike uplata na račun: 

Udruženja Quanttes: 220-54953-36

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za akupunkturu

 

Za polaznike drugih struka uplata na račun: 

Institut Alfiega:  220-137626-46 

Primalac: Institut Alfiega, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za akupunkturu

 ili

 direktno na blagajni udruženja, Resavska 78a, od 10-15h.

 

Prijava u toku.

Prijava za kurs

TEMATSKE JEDINICE – OSNOVNI NIVO:

TEMA 1. Istorija razvoja akupunkture. Osnovi akupunkture. Binarni sistem kineske filozofije i medicine.

TEMA 2. Fundamentalne supstance i teorija pet elemenata

TEMA 3. Koncept meridijana i nomenklatura

TEMA 4. Specifične i ekstra tačke

TEMA 5. Osnovni patofiziološki mehanizmi u akupunkturi

TEMA 6. Sindromi poremećaja supstanci

TEMA 7. Sindromi Zang Fu organa

TEMA 8. Dijagnostički principi u akupunkturi

TEMA 9. Osnovi proskripcije u akupunkturi

TEMA 10. Najvažniji klinički sindromi u akupunkturi

TEMA 11. Odnos TM i zapadne medicine: interakcija sa oblastima zapadne medicine.

TEMA 12. Moguće komplikacije u primeni akupunkture i srodnih metoda, njihova prevencija i lečenje

2. AKUPUNKTURA II – PRAKTIČNA PRIMENA 

Prema novom Pravilniku o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka komplementarne medicine (“Sl. glasnik RS”, br. 1/2020), akupunkturom u svrhu dijagnostike i terapije mogu da se bave doktori medicine i doktori stomatologije u okviru ordinacija. Licenca se dobija od Ministarstva zdravlja posle završenih potrebnih nivoa edukacije

 

TEMATSKE JEDINICE – VIŠI NIVO

TEMA 1. Glavni sindromi u tradicionalnoj teoriji.

TEMA 2. Motorne slabosti  usled centralnih neuroloških oštećenja 

TEMA 3. Mišićnoskeletni bol

TEMA 4. Glavobolje

TEMA 5. Antistres koncept 

TEMA 6. Kožne bolesti i akupunktura

TEMA 7. Alergijska stanja

TEMA 8. Cervikalni  sindrom

TEMA 9. Komplikacije u toku primene akupunkture

TEMA 10. Kardiovaskularne bolesti i akupunktura

TEMA 11. Etički aspekt primene akupunkture

TEMA 12. Mišićnoskeletni bol

TEMA 13. Lumbalni sindrom

TEMA 14. Modeli istraživanja u akupunkturi

TEMA 15. Sistemi proskripcije

TEMA 16. Bolesti ginekološkog sistema

TEMA 17. Bolesti urološkog sistema

TEMA 18. Bolesti reumatološkog sistema

TEMA 19. Bolesti respiratornog sistema

TEMA 20. Aurikuloterapija i sklapterapija

 

SPISAK PREDAVAČA (koji su bili uključeni od početka organizovanja edukacije):

 

1. Prof. Liangxiao Ma, School of Acupuncture – Moxibustion and Tuina, Beijing University of Chinese Medicine

2. Prof. Luquan Chen, Bejing Tongren Hospital, Capital Medical University

3. Profesor Đuro Koruga, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu

4. Profesor Ljubo Ristovski, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu

5. Profesor Dejan Raković, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

6. Prof. dr Mirjana Aranđelović, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

7. Dr sc med Јеlena Vasić, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“, Beograd

8. Dr Ana Žikić, Ordinacija Holitimed, doktor opšte medicine, specijalista kineske ТМ

9. Prim Dr Zoran Nikolić, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika železnica Srbije, Beograd

10. Prim dr Časlav Hadži Nikolić, neuropsihijatar u penziji

11. Dr Zoran Marković, HOLI – MEDIC  samostalna lekarska ordinacija, Beograd

12. Dr Tatjana Mišić, VMC ”SLAVIJA” VP 1279 Beograd

13. Dr Tatjana Lalić, Centar „Balans Medika“, Beograd

14. Dr Svetlana Mitošević, doktor medicine, oftalmolog, homeopata u penziji

15. Dr Ljudmila Vukosavljević, Ordinacija opšte i kvantne medicine BICOM VISTA, Beograd

16. Dr Milka Ćosović, specijalista za očne bolesti, doktor tradicionalne medicine, iridiolog u penziji