ACU – MOXA – KURS

Moxa

Rukovodilac kursa: dr Ana Žikić

Univerzitet kineske tradicionalne medicine, Peking, Kina.

termin: u pripremi

Mesto održavanja: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19, Beograd.

Kotizacija:

15 000 din

Uplata na račun udruženja Quanttes: 220-54953-36, sa naznakom za kurs guasha

ili direktno na blagajni udruženja.

Akreditacija: u toku

kurs je namenjen: lekarima, stomatolozima, medicinskim sestrama, zdravstvenim tehničarima.

Prijava u toku.

Prijavni list

 

TEMATSKE JEDINICE

Uvod u tehniku moksibustije

Mišićne grupe i fascije najčešće korišćenih u tehnici moksibustije.

Teoretski deo: predavanje o meridijanima, qi-ju, krvi; patogenim faktorima koji se leče moksibustijom.

Teoretski deo: Japanska moksibustija, tehnike rada, princip rada.

Praktični  deo: primena tehnika moksibustije.