Kursevi

Nikad nije kasno!

*

Accademia integrativa

organizuje sledeće kurseve:

 

I. AKUPUNKTURA

1. OSNOVNI NIVO: 150 ČASOVA

2. SREDNJI I VIŠI NIVO: 150 ČASOVA

II. TRADICIONALNA KINESKA MEDICINA

III. KVANTNA MEDICINA

1. DIJAGNOSTIČKI SMER: od 200-450 časova

2. TERAPIJSKI SMER: od 225-400 časova

3. DIJAGNOSTIČKO – TERAPIJSKI SMER: od 470 časova, u zavisnosti od dijagnostičko-terapijskog sistema

IV. HOMEOPATIJA

1. HOMEOPATIJA – ŠKOLA KLASIČNE HOMEOPATIJE: 546 časova

2. HOMEOPATIJA – OSNOVNI NIVO, SA FOLOVOM DIJAGNOSTIKOM I TERAPIJOM: 150 ČASOVA

V. FITOTERAPIJA

1. EDUKACIJA ZA FITOTERAPEUTE

2. EDUKACIJA ZA TRAVARE

VI. DUHOVNO-ENERGETSKA MEDICINA

1. DUHOVNO-ENERGETSKA MEDICINA – OSNOVNI NIVO: 60 ČASOVA

2. VIŠI NIVOI: RAZLIČITE METODE DEM

VII. AUTOGENI TRENING

VIII. AROMATERAPIJA

1. OSNOVNI NIVO

2. NAPREDNI NIVO

 

Potrebni nivoi edukacije

 

ŠEMA EDUKACIJE - POTREBNI NIVOI

AKUPUNKTURA - 300 ČASOVA

oAKUPUNKTURA OSNOVNI NIVO150 ČASOVA
oAKUPUNKTURA KLINIČKA PRIMENA150 ČASOVA

MIKROTALASNA REZONANTNA TERAPIJA - MRT - 400 ČASOVA

oOSNOVNI KURS KVANTNE MEDICINE150 ČASOVA
oOSNOVI AKUPUNKTURE 150 ČASOVA
oPRAKTIČNA OBUKA100 ČASOVA

BIOREZONANTNA TERAPIJA

BICOM, SELCOM, QXCI/ SCIO, INFORMACIONA TERAPIJA, D.D.F.A.O.
I SLIČNE METODE - 480 ČASOVA

oOSNOVNI KURS KVANTNE MEDICINE 150 ČASOVA
oOSNOVI AKUPUNKTURE150 ČASOVA
oOSNOVI HOMEOPATIJE150 ČASOVA
oVOĐENJE SOFTVERA 30 ČASOVA

BIOREZONANTNA TERAPIJA - metoda IMEDIS - 550 ČASOVA

oOSNOVNI KURS KVANTNE MEDICINE 150 ČASOVA
oOSNOVI AKUPUNKTURE150 ČASOVA
oOSNOVI HOMEOPATIJE150 ČASOVA
oVOĐENJE SOFTVERA100 ČASOVA

AMSAT I DRUGE SLIČNE METODE - 320 ČASOVA

oOSNOVNI KURS KVANTNE MEDICINE150 ČASOVA
oOSNOVI AKUPUNKTURE150 ČASOVA
oVOĐENJE SOFTVERA 20 ČASOVA

VLOK I SLIČNE METODE - 222 ČASA

oOSNOVNI KURS KVANTNE MEDICINE150 ČASOVA
oSPECIJALIZOVANA EDUKCIJA ZA VLOK 72 ČASA

CEM-TERMODIJAGNOSTIKA - 320 ČASOVA

oOSNOVNI KURS KVANTNE MEDICINE150 ČASOVA
oOSNOVI AKUPUNKTURE150 ČASOVA
oVOĐENJE SOFTVERA20 ČASOVA

MORA-BE-T-A ANALIZA - 170 ČASOVA

oOSNOVNI KURS KVANTNE MEDICINE150 ČASOVA
oVOĐENJE SOFTVERA20 ČASOVA

A2MP ANALIZA - 170 ČASOVA

oOSNOVNI KURS AKUPUNKTURE150 ČASOVA
oVOĐENJE SOFTVERA20 ČASOVA

CITOBIOFIZIČKA DIJAGNOSTIKA - METODA ŠAHBAZOV - 170 ČASOVA - u pripremi

oOSNOVNI KURS KVANTNE MEDICINE 150 ČASOVA
oVOĐENJE SOFTVERA20 ČASOVA

ANALIZA KRVI IN VIVO - Live Blood Analysis po prof. Dr. G. Enderlein
MIKROSKOP SA TAMNIM POLJEM - Darkfield Microscopy: 20 ČASOVA

MORA - COLOR TERAPIJA: 170 ČASOVA

oOSNOVNI KURS KVANTNE MEDICINE150 ČASOVA
oVOĐENJE SOFTVERA20 ČASOVA

ELEKTROPUNKTURNA DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA PO FOLU (EPD,EAV,PENS) - 470 ČASOVA

oOSNOVNI KURS KVANTNE MEDICINE150 ČASOVA
oOSNOVI AKUPUNKTURE150 ČASOVA
oOSNOVI HOMEOPATIJE150 ČASOVA
oVOĐENJE SOFTVERA20 ČASOVA

INFORMOTERAPIJA PO SKRIPNJUKU - 225 ČASOVA

oOSNOVNI KURS KVANTNE MEDICINE150 ČASOVA
oVOLL DIJAGNOSTIKA20 ČASOVA
oINFORMOTERAPIJA55 ČASOVA

FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA - METODA DIAKOR - 200 ČASOVA

oOSNOVNI KURS KVANTNE MEDICINE150 ČASOVA
oVOLL DIJAGNOSTIKA20 ČASOVA
oOBUKA ZA RAD NA SOFTVERU-OSNOVNI NIVO 30 ČASOVA

KVANTNO INFORMACIONA MEDICINA - SISTEM INTERA - 226 ČASOVA

oOSNOVNI KURS KVANTNE MEDICINE150 ČASOVA
oVOLL DIJAGNOSTIKA20 ČASOVA
oVOĐENJE SOFTVERA56 ČASOVA

 

Svi kursevi, koji se održavaju u kontinuitetu od 2008.g, su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

 

Na osnovu Pravilnika o uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike (2007),

” ...Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici imaju pravo i dužnost da u toku rada stalno prate razvoj medicinske, stomatološke, farmaceutske nauke, kao i drugih odgovarajućih nauka i da se stručno usavršavaju radi održavanja i unapređenja kvaliteta svoga rada…“.

„...postupak kontinuirane edukacije mogu sprovoditi fakulteti, škole zdravstvene struke, zdravstvene ustanove, privatna praksa, udruženja i ustanove. (Službeni glasnik RS 130/2007)

Iz Statuta Udruženja:

… obavlja poslove kontinuirane edikacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u oblasti tradicionalne medicine i holističkih pristupa i tehnika baziranih na tradicionalnoj medicini (u daljem tekstu-alternativna medicina);

– obavlja poslove kontinuirane edukacije svih zainteresovanih u oblasti alternativne medicine u cilju očuvanja i unapređenja sopstvenog zdravlja i zdravlja drugih…”

Zdravstveni radnici mogu, u okviru svojih kompetencija, da primenjuju znanje u ovoj oblasti za dijagnozu i lečenje. Licenca se dobija od strane Ministarstva zdravlja posle završenih potrebnih nivoa edukacije (Postupak za izdavanje dozvole za obavljanje tradicionalne medicine).

Polaznici koji su stekli sertifikate iz ovih oblasti, a nisu zdravstveni radnici, stečena znanja i veštine mogu da koriste u cilju očuvanja i poboljšanja sopstvenog zdravlja i zdravlja drugih. Za obavljanje ove delatnosti, u okviru SPA, Wellness centara i drugih centara, čija je namena poboljšanje kvaliteta života, nije potrebna saglasnost Komisije za tradicionalnu medicinu pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.

 

 

 

Udruženje organizuje edukaciju kontinuirano od 2008.g. na osnovu saradnje sa:

Sekcijom za akupunkturu Srpskog lekarskog društva

Aktivom za kvantnu medicinu Srpskog lekarskog društva

Sekcijom za homeopatiju Srpskog lekarskog društva

Srpskim udruženjem za BDORT

Srpskim udruženjem za Integrativnu medicinu

Naučno-istraživačkim centrom za kvantnu medicinu Vidhuk, Kijev, Ukrajina

Institutom fizike živoga, Kijev, Ukrajina

Međunarodnim dobrotvornim fondom Sergij Sitko, Ukrajina

Med-Tronik GmbH, Nemačka

Centrom za intelektualne medicinske sisteme IMEDIS, Moskva, Rusija

Centrom za biomedicinsku tehnologiju Cem-Technology, Rusija

Ruskom profesionalnom medicinskom asocijacijom specijalista tradicionalne i narodne medicine

Međunarodnom asocijacijom kvantne medicine, Rusija

Udruženjem za funkcionalnu ishranu i kulturu življenja, NIT, Beograd

NOU Institutom kvantne medicine, Rusija

ZAO Medicinski sistemi i tehnologije (NST-MED)

Kijevskim medicinskim univerzitetom, UANM