KURSEVI

Nikad nije kasno!

*

Accademia integrativa

organizuje sledeće kurseve:

1. OSNOVNI NIVO: 150 ČASOVA

2. SREDNJI I VIŠI NIVO: 150 ČASOVA

 

1. VENTUZE

2. GUASHA

3. MOXA

 

 

AUTOGENI TRENING

1. OSNOVNI NIVO

2. NAPREDNI NIVO

 

ŠKOLA KLASIČNE HOMEOPATIJE: 546 časova

– HOMEOPATIJA – OSNOVNI NIVO

– HOMEOPATIJA – SREDNJI NIVO

– HOMEOPATIJA – PRAKTIČNA PRIMENA

 

 

1. EDUKACIJA ZA FITOTERAPEUTE

2. EDUKACIJA ZA TRAVARE

 

KINESIO TAPING METOD – osnovni koncepti, metode procene i tehnike aplikacije – KT 1-2

 

 

1. KVANTNA MEDICINA – osnovni nivo – 150 časova

2. AKUPUNKTURA – osnovni nivo – 150 časova

3. HOMEOPATIJA – osnovni nivo – 120 časova

4. AJURVEDA – osnovni nivo

5. Fol dijagnostika – uvod 30 časova

6. VedaPuls dijagnostika

7. LUVEN dijagnostika

8. Mikrotalsna rezonantna terapija – MRT Sitko – 100 časova

9. KVANTNA TERAPIJA – sistem RIKTA

10. Kvantna dijagnostika i terapija – sistem DINAMIKA

detaljnije o kursevima

 

 

 

 

 
U saradnji sa Centrom za neformalno obrazovanje odraslih Institut Alfiega organizuje se EDUKACIJU ZA KVANTNO INFORMACIONE SISTEME, kurs KINESKE TRADICIONALNE TEHNIKE, EDUKACIJU ZA  TRAVARE, namenjeni polaznicima koji nisu zdravstveni radnici.

Svi kursevi, koji se održavaju u kontinuitetu od 2008.g, su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

 

Na osnovu Pravilnika o uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike (2007),

” ...Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici imaju pravo i dužnost da u toku rada stalno prate razvoj medicinske, stomatološke, farmaceutske nauke, kao i drugih odgovarajućih nauka i da se stručno usavršavaju radi održavanja i unapređenja kvaliteta svoga rada…“.

„...postupak kontinuirane edukacije mogu sprovoditi fakulteti, škole zdravstvene struke, zdravstvene ustanove, privatna praksa, udruženja i ustanove. (Službeni glasnik RS 130/2007)

Iz Statuta Udruženja:

… obavlja poslove kontinuirane edikacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u oblasti tradicionalne medicine i holističkih pristupa i tehnika baziranih na tradicionalnoj medicini (u daljem tekstu-alternativna medicina);

– obavlja poslove kontinuirane edukacije svih zainteresovanih u oblasti alternativne medicine u cilju očuvanja i unapređenja sopstvenog zdravlja i zdravlja drugih…”

Zdravstveni radnici mogu, u okviru svojih kompetencija, da primenjuju znanje u ovoj oblasti za dijagnozu i lečenje. Licenca se dobija od Ministarstva zdravlja posle završenih potrebnih nivoa edukacije (Postupak za izdavanje dozvole za obavljanje tradicionalne medicine).

 

 

 

Udruženje organizuje edukaciju kontinuirano od 2008.g. na osnovu saradnje sa:
Sekcijom za akupunkturu Srpskog lekarskog društva
Aktivom za kvantnu medicinu Srpskog lekarskog društva
Sekcijom za homeopatiju Srpskog lekarskog društva
Srpskim udruženjem za BDORT
Srpskim udruženjem za Integrativnu medicinu
Naučno-istraživačkim centrom za kvantnu medicinu Vidhuk, Kijev, Ukrajina
Institutom fizike živoga, Kijev, Ukrajina
Međunarodnim dobrotvornim fondom Sergij Sitko, Ukrajina
Med-Tronik GmbH, Nemačka
Centrom za intelektualne medicinske sisteme IMEDIS, Moskva, Rusija
Centrom za biomedicinsku tehnologiju Cem-Technology, Rusija
Ruskom profesionalnom medicinskom asocijacijom specijalista tradicionalne i narodne medicine
Međunarodnom asocijacijom kvantne medicine, Rusija
Udruženjem za funkcionalnu ishranu i kulturu življenja, NIT, Beograd
NOU Institutom kvantne medicine, Rusija
ZAO Medicinski sistemi i tehnologije (NST-MED)
Kijevskim medicinskim univerzitetom, UANM
Nacionalnom Ayurvedskom Medicinskom Asocijacijom Rusije (NAMAR), Rusija