KURSEVI

Nikad nije kasno!

*

Accademia integrativa

organizuje sledeće kurseve:

 

 

TRADICIONALNA KINESKA
MEDICINA

1. VENTUZE

2. GUASHA

3. MOXA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrebni nivoi edukacije

 

šema edukacije – potrebni nivoi
AKUPUNKTURA – 300 ČASOVA
AKUPUNKTURA OSNOVNI NIVO 150 časova
AKUPUNKTURA KLINIČKA PRIMENA 150 časova
MIKROTALASNA REZONANTNA TERAPIJA – MRT – 400 ČASOVA
OSNOVNI KURS KVANTNE MEDICINE 150 časova
OSNOVI AKUPUNKTURE 150 časova
PRAKTIČNA OBUKA 100 časova
BIOREZONANTNA TERAPIJA
BICOM, SELCOM, QXCI/ SCIO, INFORMACIONA TERAPIJA, D.D.F.A.O.
I SLIČNE METODE – 480 ČASOVA
OSNOVNI KURS KVANTNE MEDICINE 150 ČASOVA
OSNOVI AKUPUNKTURE 150 ČASOVA
OSNOVI HOMEOPATIJE 150 ČASOVA
VOĐENJE SOFTVERA 30 ČASOVA
BIOREZONANTNA TERAPIJA – metoda IMEDIS – 550 ČASOVA
OSNOVNI KURS KVANTNE MEDICINE 150 ČASOVA
OSNOVI AKUPUNKTURE 150 ČASOVA
OSNOVI HOMEOPATIJE 150 ČASOVA
VOĐENJE SOFTVERA 100 ČASOVA
AMSAT I DRUGE SLIČNE METODE – 320 ČASOVA
OSNOVNI KURS KVANTNE MEDICINE 150 ČASOVA
OSNOVI AKUPUNKTURE 150 ČASOVA
VOĐENJE SOFTVERA 20 ČASOVA
VLOK I SLIČNE METODE – 222 ČASA
OSNOVNI KURS KVANTNE MEDICINE 150 ČASOVA
SPECIJALIZOVANA EDUKCIJA ZA VLOK 72 ČASA
CEM-TERMODIJAGNOSTIKA – 320 ČASOVA
OSNOVNI KURS KVANTNE MEDICINE 150 ČASOVA
OSNOVI AKUPUNKTURE 150 ČASOVA
VOĐENJE SOFTVERA 20 ČASOVA
MORA-BE-T-A ANALIZA – 170 ČASOVA
OSNOVNI KURS KVANTNE MEDICINE 150 ČASOVA
VOĐENJE SOFTVERA 20 ČASOVA
A2MP ANALIZA – 170 ČASOVA
OSNOVNI KURS KVANTNE MEDICINE 150 ČASOVA
VOĐENJE SOFTVERA 20 ČASOVA
ANALIZA KRVI IN VIVO – Live Blood Analysis po prof. Dr. G. Enderlein
MIKROSKOP SA TAMNIM POLJEM – Darkfield Microscopy: 20 ČASOVA
MORA – COLOR TERAPIJA: 170 ČASOVA
OSNOVNI KURS KVANTNE MEDICINE 150 ČASOVA
VOĐENJE SOFTVERA 20 ČASOVA
ELEKTROPUNKTURNA DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA PO FOLU (EPD,EAV,PENS) – 470 ČASOVA
OSNOVNI KURS KVANTNE MEDICINE 150 ČASOVA
OSNOVI AKUPUNKTURE 150 ČASOVA
OSNOVI HOMEOPATIJE 150 ČASOVA
VOĐENJE SOFTVERA 20 ČASOVA
INFORMOTERAPIJA PO SKRIPNJUKU – 225 ČASOVA
OSNOVNI KURS KVANTNE MEDICINE 150 ČASOVA
VOLL DIJAGNOSTIKA 20 ČASOVA
INFORMOTERAPIJA 55 ČASOVA
FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA – METODA DIAKOR – 200 ČASOVA
OSNOVNI KURS KVANTNE MEDICINE 150 ČASOVA
VOLL DIJAGNOSTIKA 20 ČASOVA
OBUKA ZA RAD NA SOFTVERU-OSNOVNI NIVO 30 ČASOVA
KVANTNO INFORMACIONA MEDICINA – SISTEM INTERA – 226 ČASOVA
OSNOVNI KURS KVANTNE MEDICINE 150 ČASOVA
VOLL DIJAGNOSTIKA 20 ČASOVA
VOĐENJE SOFTVERA 56 ČASOVA

 

Svi kursevi, koji se održavaju u kontinuitetu od 2008.g, su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

 

Na osnovu Pravilnika o uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike (2007),

” ...Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici imaju pravo i dužnost da u toku rada stalno prate razvoj medicinske, stomatološke, farmaceutske nauke, kao i drugih odgovarajućih nauka i da se stručno usavršavaju radi održavanja i unapređenja kvaliteta svoga rada…“.

„...postupak kontinuirane edukacije mogu sprovoditi fakulteti, škole zdravstvene struke, zdravstvene ustanove, privatna praksa, udruženja i ustanove. (Službeni glasnik RS 130/2007)

Iz Statuta Udruženja:

… obavlja poslove kontinuirane edikacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika u oblasti tradicionalne medicine i holističkih pristupa i tehnika baziranih na tradicionalnoj medicini (u daljem tekstu-alternativna medicina);

– obavlja poslove kontinuirane edukacije svih zainteresovanih u oblasti alternativne medicine u cilju očuvanja i unapređenja sopstvenog zdravlja i zdravlja drugih…”

Zdravstveni radnici mogu, u okviru svojih kompetencija, da primenjuju znanje u ovoj oblasti za dijagnozu i lečenje. Licenca se dobija od strane Ministarstva zdravlja posle završenih potrebnih nivoa edukacije (Postupak za izdavanje dozvole za obavljanje tradicionalne medicine).

Polaznici koji su stekli sertifikate iz ovih oblasti, a nisu zdravstveni radnici, stečena znanja i veštine mogu da koriste u cilju očuvanja i poboljšanja sopstvenog zdravlja i zdravlja drugih. Za obavljanje ove delatnosti, u okviru SPA, Wellness centara i drugih centara, čija je namena poboljšanje kvaliteta života, nije potrebna saglasnost Komisije za tradicionalnu medicinu pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.

 

 

Udruženje organizuje edukaciju kontinuirano od 2008.g. na osnovu saradnje sa:
Sekcijom za akupunkturu Srpskog lekarskog društva
Aktivom za kvantnu medicinu Srpskog lekarskog društva
Sekcijom za homeopatiju Srpskog lekarskog društva
Srpskim udruženjem za BDORT
Srpskim udruženjem za Integrativnu medicinu
Naučno-istraživačkim centrom za kvantnu medicinu Vidhuk, Kijev, Ukrajina
Institutom fizike živoga, Kijev, Ukrajina
Međunarodnim dobrotvornim fondom Sergij Sitko, Ukrajina
Med-Tronik GmbH, Nemačka
Centrom za intelektualne medicinske sisteme IMEDIS, Moskva, Rusija
Centrom za biomedicinsku tehnologiju Cem-Technology, Rusija
Ruskom profesionalnom medicinskom asocijacijom specijalista tradicionalne i narodne medicine
Međunarodnom asocijacijom kvantne medicine, Rusija
Udruženjem za funkcionalnu ishranu i kulturu življenja, NIT, Beograd
NOU Institutom kvantne medicine, Rusija
ZAO Medicinski sistemi i tehnologije (NST-MED)
Kijevskim medicinskim univerzitetom, UANM