KINESIO TAPING

Kinesio University i Quanttes udruženje

organizuju

KINESIO TAPING® KURS

Kinesio Univesity – odobrenje za održavanje kursa 

Instruktor:

Prim dr Jelena Aleksić,

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije-reumatolog

 

Vreme održavanja kursa:

Kurs traje 4 dana.

Novi termini u pripremi.

 

Mesto: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19, Beograd

 

Kotizacija:

 350 € /dinarska protivvrednost/

Uplata na račun udruženja Quanttes: 220-54953-36, ili direktno na blagajni udruženja.

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za Kinesio Taping

 

U cenu kursa je uračunata edukacija i interaktivna obuka u trajanju 4 dana, knjiga sa teorijskim i praktičnim materijalom, 3 kinezio trake koje se koriste u toku praktične nastave, osveženja u pauzama i sertifikat Kinesio Taping asocijacije.

Na kurs poneti jedne oštre makaze.

Otkazivanje učešća najkasnije dve nedelje pre početka kursa. Organizator zadržava iznos od 50 evra zbog organizacijskih troškova.

Akreditacija: А-1-15/18 (11)   Bodovi: polaznici 6, predavači 12.

Akreditacija: za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare.

 

 

Prijava za kurs

 

Kinesio Taping Metod – osnovni koncepti, metode procene i tehnike aplikacije – KT 1-2

Opis kursa

Kurs je osmišljen da učesnike upozna sa naučnim osnovama na kojima je bazirana Kinesio Taping® Metoda, kao i metodama procene stanja i tehnikama aplikacija koje ona koristi. Polaznicima će biti predstavljen istorijat Kinesio Taping® Metoda i kako se tehnika menjala kroz vreme. Upoznaće se sa teorijom prenosa stimulusa koji deluje preko kože (traka) i posledičnom terapeutskom učinku. Korektivne tehnike koje koristi ovaj Metod (za epidermis, dermis, fasciju, mehanička korekcija, korekcija prostora, funkcionalna korekcija, limfatička korekcija, korektivna tehnika za tetive i ligament, mišićne korekcije) će biti prikazane kroz klinička scenarija. Teorijski i praktični deo vodi sertifikovani instruktor Kinesio Taping® Metoda, ovlašćen od strane Kinesiotaping Asocijacije. Učesnici aktivno učestvuju i izvode skrining i manuelne testove u cilju procene stanja kroz zadati scenario. Nakon diskusije i objašnjenja, određuju se najbolje kliničke aplikacije i progresija tretmana, kako kurs napreduje. Učesnici dobijaju Kinesio Taping® Workbook i 60-dnevni pristup KTAI databazi sa kliničkim procenama i aplikacijama, kao i tretmanima za specifična stanja i poremećaje.

 

Ciljevi kursa

Tokom kursa, polaznici treba da nauče:                      

 1. Osnovne koncepte na kojima se bazira Kinesio Taping metoda
 2. Jedinstvene osobine i kvalitet Kinesio® Tex trake.
 3. Različiti fiziološki sistemi na koje utiče Kinesio® Tex traka.
 4. Kontraindikacije i oprez kod korišćenja Kinesio® Tex traka.
 5. Pojedini tipovi Kinesio® Tex traka i gde je najbolja njihova upotreba.
 6. Opis i demonstracije različitog načina sečenja trake, stanja kod kojih se i kada koriste i za koje aplikacije, u okviru Kinesio Taping metoda.
 7. Demonstracija i obuka korišćenju testova, karakterističnih za Kinesio Taping metod: MDT testovi za tkiva i mišiće, različiti skrining testovi kojima se određuje ciljno tkivo koje treba tretirati.
 8. Demonstracija i adekvatna Kinesio Taping tehnika aplikacije za: epidermis, dermis i fasciju.
 9. Demonstracija i adekvatna aplikacija korektivnih tehnika za: fasciju, mehanička korekcija, korekcija prostora, funkcionalna korekcija, limfatička korekcija, korektivna tehnika za tetive i ligament, mišićne korekcije.
 10. Mišićne korekcije i razlika između aplikacija za nedovoljno jak i za prenapregnut mišić.
 11. Određivanje pravog stepena tenzije koja se koristi kod različitih korektivnih tehnika.
 12. Razlika između korektivnih aplikacija za tetive i aplikacija za ligament.
 13. Stanja kod kojih se koristi i način na koji se koristi funkcionalna korekcija.
 14. Razlike između različitih oscilacija u tenziji (“dugačka i kratka” i “bočna” oscilacija) koje se koriste kod korektivnih tehnika za fasciju.

Svaka od navedenih veština se uči kroz zadati klinički scenario najčešćih poremećaja.

 

Metode nastave: Dinamičan i interaktivan kurs sa praktičnim vežbama

 

Uslovi za prisustvovanje seminaru:

 • Poznavanje anatomije i fiziologije ljudskog tela
 • Poznavanje funkcionisanja mišićno-skeletnog sistema
 • Ako je osoba student – odslušana nastava iz fiziologije i anatomije

 

Kurs je dinamičan i interaktivan, sa smenjivanjem teorijskog i praktičnog dela koji polaznici odrađuju u parovima, jedni na drugima. Iz tog razloga je neophodno prisustvovati kursu u adekvatnoj garderobi koja se lako skida ili pomera (trenerka, šorc, majica).