KINESIO TAPING

Kinesio University i Quanttes udruženje

organizuju

KINESIO TAPING® KURS

 

Instruktor:

Prim dr Jelena Aleksić,

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije-reumatolog

 

Kurs traje 4 dana.

Vreme održavanja kursa:

Kurs se planira na proleće 2022

 

Mesto: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19, Beograd

 

Kotizacija:

 350 € /dinarska protivvrednost/

Uplata na račun udruženja Quanttes: 220-54953-36, ili direktno na blagajni udruženja.

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za Kinesio Taping

Akreditacija: А-1-2129/20

Kurs je akreditovan za: lekare, stomatologe i više fizioterapeute

Ranije akreditacije: A-1-2608/19

 

U cenu kursa je uračunata edukacija i interaktivna obuka u trajanju 4 dana, knjiga sa teorijskim i praktičnim materijalom, 3 kinezio trake koje se koriste u toku praktične nastave, osveženja u pauzama i sertifikat Kinesio Taping asocijacije.

Na kurs poneti jedne oštre makaze.

Otkazivanje učešća najkasnije dve nedelje pre početka kursa. Organizator zadržava iznos od 50 evra zbog organizacijskih troškova.

 


 

Prijava za kurs

 

Kinesio Taping Metod – osnovni koncepti, metode procene i tehnike aplikacije – KT 1-2

Opis kursa

Kurs je osmišljen da učesnike upozna sa naučnim osnovama na kojima je bazirana Kinesio Taping® Metoda, kao i metodama procene stanja i tehnikama aplikacija koje ona koristi. Polaznicima će biti predstavljen istorijat Kinesio Taping® Metoda i kako se tehnika menjala kroz vreme. Upoznaće se sa teorijom prenosa stimulusa koji deluje preko kože (traka) i posledičnom terapeutskom učinku. Korektivne tehnike koje koristi ovaj Metod (za epidermis, dermis, fasciju, mehanička korekcija, korekcija prostora, funkcionalna korekcija, limfatička korekcija, korektivna tehnika za tetive i ligament, mišićne korekcije) će biti prikazane kroz klinička scenarija. Teorijski i praktični deo vodi sertifikovani instruktor Kinesio Taping® Metoda, ovlašćen od strane Kinesiotaping Asocijacije. Učesnici aktivno učestvuju i izvode skrining i manuelne testove u cilju procene stanja kroz zadati scenario. Nakon diskusije i objašnjenja, određuju se najbolje kliničke aplikacije i progresija tretmana, kako kurs napreduje. Učesnici dobijaju Kinesio Taping® Workbook i 60-dnevni pristup KTAI databazi sa kliničkim procenama i aplikacijama, kao i tretmanima za specifična stanja i poremećaje.

 

Ciljevi kursa

Tokom kursa, polaznici treba da nauče:                      

 1. Osnovne koncepte na kojima se bazira Kinesio Taping metoda
 2. Jedinstvene osobine i kvalitet Kinesio® Tex trake.
 3. Različiti fiziološki sistemi na koje utiče Kinesio® Tex traka.
 4. Kontraindikacije i oprez kod korišćenja Kinesio® Tex traka.
 5. Pojedini tipovi Kinesio® Tex traka i gde je najbolja njihova upotreba.
 6. Opis i demonstracije različitog načina sečenja trake, stanja kod kojih se i kada koriste i za koje aplikacije, u okviru Kinesio Taping metoda.
 7. Demonstracija i obuka korišćenju testova, karakterističnih za Kinesio Taping metod: MDT testovi za tkiva i mišiće, različiti skrining testovi kojima se određuje ciljno tkivo koje treba tretirati.
 8. Demonstracija i adekvatna Kinesio Taping tehnika aplikacije za: epidermis, dermis i fasciju.
 9. Demonstracija i adekvatna aplikacija korektivnih tehnika za: fasciju, mehanička korekcija, korekcija prostora, funkcionalna korekcija, limfatička korekcija, korektivna tehnika za tetive i ligament, mišićne korekcije.
 10. Mišićne korekcije i razlika između aplikacija za nedovoljno jak i za prenapregnut mišić.
 11. Određivanje pravog stepena tenzije koja se koristi kod različitih korektivnih tehnika.
 12. Razlika između korektivnih aplikacija za tetive i aplikacija za ligament.
 13. Stanja kod kojih se koristi i način na koji se koristi funkcionalna korekcija.
 14. Razlike između različitih oscilacija u tenziji (“dugačka i kratka” i “bočna” oscilacija) koje se koriste kod korektivnih tehnika za fasciju.

Svaka od navedenih veština se uči kroz zadati klinički scenario najčešćih poremećaja.

 

Metode nastave: Dinamičan i interaktivan kurs sa praktičnim vežbama

 

Uslovi za prisustvovanje seminaru:

 • Poznavanje anatomije i fiziologije ljudskog tela
 • Poznavanje funkcionisanja mišićno-skeletnog sistema
 • Ako je osoba student – odslušana nastava iz fiziologije i anatomije

 

Kurs je dinamičan i interaktivan, sa smenjivanjem teorijskog i praktičnog dela koji polaznici odrađuju u parovima, jedni na drugima. Iz tog razloga je neophodno prisustvovati kursu u adekvatnoj garderobi koja se lako skida ili pomera (trenerka, šorc, majica).