TRADICIONALNA KINESKA MEDICINA

Picture2

 

Osnovne oblasti koje obuhvata i izučava tradicionalna kineska medicina su: akupunktura, moksibustija, kinesko bilje i biljne formule, tuina: kineska masaža, nutricionizam: pravilna ishrana, Qi Gongi dodatnih tehnika: kupiranje, Guasha. Abstraktni koncept kineske tradicionalne medicine je unutar filozofskog okvira taoizma i na sadašnjem stepenu naučne medicine ne može se mehanički primeniti. Prihvataju se tradicionalne postavke: princip Jin-Jang, princip pet elemenata, teorija substanci, sistem kanala, sistem organa, anatomija, fiziologija i patofiziologija kanala i organa, dijagnostički principi, sindromi disfunkcije i tradicionalna propedevtika. Time nije isključen naučni metod. Kineska tradicionalna medicina govori o postojanju energije qi, koja pokreće sve procese u ljudskom telu i prirodi.

 

tkm

 

Ideogram qi je nastao spajanjem simbola za paru koja se izdiže iznad pirinča koji se kuva. Qi se navodi kao centralni pojam Taoizma. Interesantno je da osnivač Taoizma, Lao Ce (6 vek p.n.e.), uopšte ne pominje qi (prof Lj. Ristovski).

 

tkm2

 

Princip pet elemenata je, najverovatnije, usvojen posle 3 veka p.n.e. i nije originalan; nedostaje mu kosmogonija, koja se uočava u vavilonskom principu iz 18 veka p.n.e. (prof Lj. Ristovski). U Kini, zapadna i tradicionalna medicina imaju potpuno isti status (lekar kineske tradicionalne medicine ne mora da bude i lekar zapadne medicine). U Srbiji, tradicionalna kineska medicina, odnosno pojedine njene oblasti, su priznate u okviru tradicionalne, komplementarne, odnosno alternativne medicine. Zdravstveni radnici mogu, u okviru svojih kompetencija, da primenjuju znanje u ovoj oblasti za dijagnozu i lečenje. Licenca se dobija od strane Ministarstva zdravlja posle završenih potrebnih nivoa edukacije.

Edukacija se sprovodi u oblasti akupunkture, moksibustije, kupiranja, Gausha, Qi Gonga, SuJoka.

Znanje i veštine, stečeni tokom edukacije u oblasti kineskih tradicionalnih tretmana (kupiranja, Gausha, Qi Gonga, SuJoka), mogu se upotrebiti u svrhu očuvanja i poboljšanja kvaliteta života. Polaznici koji su stekli sertifikate iz ovih oblasti, a nisu zdravstveni radnici, stečena znanja i veštine mogu da koriste u okviru SPA, Wellness centara i drugih centara i savetovališta. Za njihov rad nije potrebna saglasnost Komisije za tradicionalnu medicinu pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.

 

TERAPIJSKE TEHNIKE KINESKE TRADICIONALNE MEDICINE I KINESKI TRADICIONALNI TRETMANI 

 

kupiranje

 

Kupiranje, tzv. kongestivna terapija je jedna od često primenjivanih dodatnih tehnika u akupunkturnom tretmanu. – polaganje čaša na odgovarajuće tačke i meridijane uz izazivanje vakuma i lokalne kongestije tkiva u terapeutske svrhe – različite vrste čaša i tehnika   Efekti kupiranja: – aktiviranje vitalne energije – poboljšanje cirkulacije krvi – poboljšanje metabolizma, imuniteta – sniženje nivoa bola – regulisanje rada mišića, krvnog pritiska – oslobađanje simptoma hroničnog umora   (materijal sa predavanja dr Ane Žikić, Univerzitet kineske tradicionalne medicine, Peking, Kina)

 

GUASHA

 

tkm3

 

Guasha – drevna tehnika kineske medicine, gde se odgovarajućim instrumentom po određenim principima vrši prevlačenje po meridijanima, kolateralama i aku-tačkama. Gua– scraping, trljanje sha– purpura na koži Uklanjanje 6 patogenih faktora – vetar, hladnoća, letnja-toplota, suvoća, vlažnost, vatra Prema boji i lokaciji sha fenomena moguće je odrediti lokalizaciju bolesti i ozbiljnost patogenog faktora. Pozitivni efekti guashe: – skoro trenutno uklanjanje bola, ukočenosti, neprijatnog osećaja – poboljšavanje imuniteta – aktivacija fibroblasta, vezivnog tkiva, povećanje produkcije kolagena – deo anti – aging tretmana (materijal sa predavanja dr Ane Žikić, Univerzitet kineske tradicionalne medicine, Peking, Kina)

 

ACU-MOXA

 

tkm4

 

Huang Di Nei Jing: “ Ukoliko se akupunktura ne može upotrebiti kao terapeutski metod, treba koristiti tehnike moksibustije.” Akupunktura predstavlja mehaničku a moksibustija termičku stimulaciju. Koristi se Artemisia vulgaris (mugwort leaf), 艾叶,divlji pelin – tople prirode i gorkog ukusa, koji utiče na kanale slezine, jetre i bubrega. Moderne studije su pokazale da list moxe sadrži 66.85 % vlakana, 11.31 % proteina, 4.42 % esencijalnih ulja i 8.44 % jona (uključujući K, Na, Ca, Al, Mg) Zagrevanjem aku-tačaka ili meridijana postiže se stimulisanje nervnog, imunog, endokrinog sistema. Može biti u obliku moxa – stika ili moxa – kupe. Indikacije: prehlade, astma, hladni sindromi, hronični gastroenteritis, sindrom hroničnog umora, menstrualni poremećaji, menopauza, hipertenzija, reumatizam, hemoroidi… (materijal sa predavanja dr Ane Žikić, Univerzitet kineske tradicionalne medicine, Peking, Kina)

 

SuJok

 

tkm5

 

Savremena metoda, ustanovljena 80-tih godina XX veka, koja ima za osnovu akupunkturu. Tvorac metode je profesor Park Jae Woo, naučnik, filozof iz Južne Koreje (1942-2010). Su Đok je dijagnostičko-terapijska metoda. Koriste se šaka-Su i stopalo-Jok i polazi se od principa da je građa šake i stopala slična građi celog tela. Šaka i stopalo su u funkciji daljinskog upravljača, kojim se može regulisati rad ostalih delova tela. U bolesnom organu ili delu tela, zbog poremećaja cirkulacije energije pojavljuje se neka vrsta električnog “kratkog spoja” – energetske blokade, koja stvara elektromagnetske talase specifične frekvence određene poremećajem. Ovi talasi dospevaju istovremeno u sve analogne delove, obrazuju takozvane “korespodentne loptice” koje su pri dodiru, odnosno nadražaju veoma bolne. Proces liči na malo “strujno kolo” kojem se sa određenog mesta šalje impuls koji poboljšava protok. Pribor: dijagnostički štapići, mini iglice, boje, semenke, magneti (više vrsta), moksama, elastični prstenovi za masažu… Su Đok (Su Jok™) terapija predstavlja jedan od segmenata ONNURI™ medicine prof. Parka. Balkan Su Jok Therapy Center, na čelu sa profesorkom Verom Đorđević, je jedini autorizovani edukativni centar za Onnuri Su Jok terapiju za Balkan.