REIKI

reiki

 

 

 

Reiki je japanska duhovna-energetska metoda koja se može primenjivati u okviru svih pet nivoa zdravstvene zaštite. Prema klasifikaciji postavljenoj od strane Nacionalnog Centra za Komplementarnu i Alternativnu medicinu, Američkog Nacionalnog instituta za zdravlje, Reiki pripada “Medicini biopolja“, koja uključuje suptilna energetska polja u i oko tela, za svrhu lečenja. Ime Reiki na japanskom znači REI – duh i KI – energija, životna sila. Ona spada u najkorišćeniju tehniku samopomoći u svetu.

U mnogim razvijenim zemljama, kao što su SAD, Rusija, Nemačka, Kanada, Austrija, Francuska, Grčka, Švajcarska, Italija, Švedska, Australija, Novi Zeland, uporedo sa metodama savremene medicine, zvanično se primenjuje i Reiki. (Mr sci med dr Danijela Drašković Radojković, internista-endokrinolog, predsednik Aktiva lekara Udruženja “Reiki Srbija”)

Registrovan je kao metoda tradicionalne medicine pri Sekciji za tradicionalnu medicinu Srpskog lekarskog društva.

Kurs: plan i program Udruženja Reiki Srbija je usvojen od strane Komisije za tradicionalnu medicinu Ministarstva zdravlja Srbije.