KVANTNA MEDICINA I SRODNE TEHNIKE

Kvantna medicina je oblast alternativne medicine koja obuhvata čitav niz srodnih tehnika, različitih metoda i holističkih pristupa. Spisak nije konačan obzirom na neshvatljivo brz razvoj nauke. Gotovo sve metode i srodne tehnike kvantne medicine (i tradicionalne i novijeg datuma) počinju da dobijaju naučnu osnovnu i objašnjenje u kvantnoj fizici.

Program edukacije u oblasti kvantne medicine ima TRI smera:

I. DIJAGNOSTIČKI SMER

II. TERAPIJSKI SMER

III. DIJAGNOSTIČKO – TERAPIJSKI SMER

I. DIJAGNOSTIČKI SMER

Program obuhvata znanja i veštine koje omogućavaju upotrebu aparata-sistema za kvantnu dijagnostiku:

1. FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA – metoda PSI Vector Dia-Cor

Potrebni nivoi edukacije:

– Kvantna medicina – osnovni nivo:

Kurs se organizuje na osnovu Sporazuma o saradnji na polju edukacije i u naučno – istraživačkoj delatnosti između Udruženja Quanttes i Naučno – istraživačkog centra za kvantnu medicinu VIDHUK, Ukrajina (februar 2007 g.), sa potpisanim odobrenjem jednog od osnivača kvantne medicine, akademika, fizičara Sergija Pantelejmonoviča Sitka (novembar 2006.).

– Praktična obuka: primena softverskih sistema (50 š.časova)

2. ELEKTROPUNKTURNA VOLL DIJAGNOSTIKA

U poslednjih 10-tak godina Voll dijagnostika je sve češće u sklopu aparata koji pripadaju biorezonatnom sistemu. Da bi polaznik koristio aparat isključivo sa Voll dijagnostikom, potrebni su sledeći nivoi edukacije:

– Kvantna medicina – osnovni nivo:

Kurs se organizuje na osnovu Sporazuma o saradnji na polju edukacije i u naučno – istraživačkoj delatnosti između Udruženja Quanttes i Naučno – istraživačkog centra za kvantnu medicinu VIDHUK, Ukrajina (februar 2007 g.), sa potpisanim odobrenjem jednog od osnivača kvantne medicine, akademika, fizičara Sergija Pantelejmonoviča Sitka (novembar 2006.).

 Akupunktura – osnovni nivo:

150 časova teorije i praktičnog određivanja akupunkturnih tačaka i meridijana, principa dijagnostike. Posle ovog nivoa edukacije polaznik može da se uključi u dalje usavršavanje do sticanja zvanja praktičara u oblasti akupunkture.

– Praktična obuka: primena softverskog sistema (jednovikendni seminar)

Oblasti kvantne dijagnostike pripadaju mnogi sistemi i metode. Pomenućemo:

NAKATANI DIJAGNOSTIKA

CEM – TERMODIJAGNOSTIKA

MORA – BETA ANALIZA

A2MP ANALIZA

CITOBIOFIZIČKA DIJAGNOSTIKA – metoda ŠAHBAZOV

ANALIZA KRVI IN VIVO – mikroskop sa tamnim poljem, Darkfield Microscopy

METODA SPEKTRALNE KONVOLUCIJE (prof Tomić i saradnici)

GDV KAMERA, PIP KAMERA

 

II. TERAPIJSKI SMER

Na ovom smeru polaznici stiču znanje i veštine metoda i sistema:

MIKROTALASNA REZONANTNA TERAPIJA – MRT – metoda Sitko; sistem CEM-TEC

KVANTNA TERAPIJA – sistem RIKTA

Potrebni nivoi edukacije:

 Kvantna medicina – osnovni nivo:

Kurs se organizuje na osnovu Sporazuma o saradnji na polju edukacije i u naučno – istraživačkoj delatnosti između Udruženja Quanttes i Naučno – istraživačkog centra za kvantnu medicinu VIDHUK, Ukrajina (februar 2007 g.), sa potpisanim odobrenjem jednog od osnivača kvantne medicine, akademika, fizičara Sergija Pantelejmonoviča Sitka (novembar 2006.).

– Akupunktura – osnovni nivo:

150 časova teorije i praktičnog određivanja akupunkturnih tačaka i meridijana, principa dijagnostike. Posle ovog nivoa edukacije polaznik može da se uključi u dalje usavršavanje do sticanja zvanja praktičara u oblasti akupunkture.

Praktična obuka:

MRT – metoda Sitko – sedmodnevna obuka u kontinuitetu.

sistem RIKTA – tri vikend – seminara

Oblasti kvantne terapije pripadaju i:

TESLIN GENERATOR /RAJFOV GENERATOR

KOLOR TERAPIJA

TESLIN GENERATOR – ing Goran Marijanović

INFORMOTERAPIJA PO SKRIPNJUKU

 

III. DIJAGNOSTIČKO – TERAPIJSKI SMER

Biorezonatna medicina je ustaljeni termin za oblast udružene kvantne dijagnostike i terapije. Danas u svetu postoje mnogi referentni centri koji razvijaju metodologiju biorezonatnih sistema:

1. SISTEM BICOM

2. SISTEM INTERA

3. SISTEM IMEDIS

4. SISTEM MORA

5. SISTEM SCIO

6. SISTEM RIKTA – MEDISCREEN

Potrebni nivoi edukacije:

Kvantna medicina – osnovni nivo:

Kurs se organizuje na osnovu Sporazuma o saradnji na polju edukacije i u naučno – istraživačkoj delatnosti između Udruženja Quanttes i Naučno – istraživačkog centra za kvantnu medicinu VIDHUK, Ukrajina (februar 2007 g.), sa potpisanim odobrenjem jednog od osnivača kvantne medicine, akademika, fizičara Sergija Pantelejmonoviča Sitka (novembar 2006.).

Akupunktura – osnovni nivo:

150 časova teorije i praktičnog određivanja akupunkturnih tačaka i meridijana, principa dijagnostike. Posle ovog nivoa edukacije polaznik može da se uključi u dalje usavršavanje do sticanja zvanja praktičara u oblasti akupunkture.

Homeopatija – osnovni nivo:

150 teoretskih časova – uvod u homeopatiju, upoznavanje sa osnovnim homeopatskim supstancama. Ovaj osnovni nivo omogućava dalju edukaciju u školi homeopatije.

Folova dijagnostika – uvod:

20 teorijskih časova – teorijska osnova elektropunkturne dijagnostike po Folu.

 

Centar za edukaciju, Accademia integrativa, od svog osnivanja organizuje kurseve iz oblasti Kvantne medicine.