KIROPRAKTIKA

hiro

 

 

Reč hiropraktika potiče od dve starogrčke reči, cheir što znači ruke i prato što znači raditi tj. ređati, slagati, nameštati. Zajedno, one označavaju nameštanje rukama.

Hiropraktika je sistem znanja koji podrazumeva spoj filozofije, nauke i umetnosti, primenjen u načinu korekcije kičme i rešavanju problema vezanih za skeletno-mišićni sistem. Osnovni predmet (fokus) interesovanja doktora hiropraktike je odnos između koštanog sistema predstavljenog kičmenim pršljenovima i nervnog sistema, i način na koji ovaj vrlo blizak odnos preko kičme može da utiče ne samo na bol u leđima, nego i na ukupno stanje zdravlja ili bolesti.

Hiropraktika može biti od velike pomoći u stanjima u kojima konvencionalna medicina ima relativno manje uspeha. Tu spadaju mnogi problemi vezani za kičmu, bilo da se radi o akutnom bolu u leđima, diskus herniji, glavoboljama ili hroničnim degenerativnim oboljenjima kičme (spondilozi), bolovima u zglobovima nereumatskog porekla, kao i kod mnogih oboljenja povezanih sa stresom i mišićnom napetošću. Svetska zdravstvena organizacija (WHO) je na osnovu dugogodišnje studije proglasila hiropraktiku za najefikasniji, najekonomičniji i od strane pacijenata najomiljeniji način rešavanja bolova u leđima.

(dr Petar Dinić, spec. neurofiziolog, predsednik Srpske asocijacije za hiropraktiku, www.hiropraktor.com).