HOMEOPATIJA

 

Osnivač homeopatije je nemački lekar Samuel Christian Friedrich Hahnemann, davne 1810.g.

Koriste se supstance biljnog, životinjskog i mineralnog porekla.

Osnovni principi:

1. slično se sličnim leči, Similia similibus curentur (supstanca koja izaziva povišenje temperature upotrebiće se za stanja sa povišenom temperaturom)

2. upotreba ekstremnih razblaženja. Ne postoji granica do koje se može smanjiti doza homeopatskog preparata dilucijom i sukusijom.

Dejstvo homeopatskog leka se objašnjava fenomenom „pamćenja“ ili prenosom informacija na kvantnom nivou.

Homeopatski metod lečenja je zastupljen širom sveta: posebno u Indiji, gde je ova grana medicine službeno priznata kao posebna struka, sa 40 homeopatskih bolnica i 70.000 lekara registrovanih u državnoj službi. Homeopatija je opšte prihvaćena u Francuskoj, Belgiji, Holandiji, Nemačkoj, Rusiji, Meksiku, Argentini, Brazilu, Australiji, Novom Zelandu, SAD. U Engleskoj postoji pet homeopatskih bolnica i šest koledža, od kojih je najznačajniji Homeopatski fakultet, sa trogodišnjim nastavnim programom.

 

U našem okruženju homeopatija je razvijena u Austriji, Rumuniji, Mađarskoj i Bugarskoj.

Prema rezultatima ispitivanja Evropske komisije, tri od četiri Evropljanina zna za homeopatiju, a 30% od njih se i njome leči. U Evropskoj uniji postoji približno 40.000 lekara koji su pohađali kurs homeopatije. Mnogo doktora u Evropi prepisuje homeopatske lekove bez ikakve homeopatske obuke: oko 25-40 % lekara opšte prakse povremeno, a 6-8 % njih ih prepisuje redovno.

 

HOMEOPATIJA kurs je organizovan po nivoima; osnovni nivo pruža znanje potrebno za stručnu primenu metoda biorezonatne dijagnostike i terapije i omogućava nastavak kompletne edukacije u ovoj oblasti.