AROMATERAPIJA

aroma

 

 

 

Pojam aromaterapija označava kontrolisano korišćenje eteričnih ulja u cilju postizanja harmonije tela, uma i duha. Aromaterapija svakom čoveku pruža mogućnost da na potpuno prirodan, neškodljiv način, koristi ekstrakte biljaka kojima će održati psihofizičku ravnotežu.

Aromatska ulja najčešće se koriste za inhalaciju, masažu ili kao kupke, komprese (engleska škola). U Francuskoj lekar-aromatolog može da prepiše esencijalna ulja i za oralnu, vaginalnu i rektalnu upotrebu.

Registrovana je kao metoda tradicionalne medicine pri Sekciji za tradicionalnu medicinu Srpskog lekarskog društva.

Edukacija: Programski savet Centra za edukaciju Accademia integrativa, udruženja Quanttes, usvojio je predlog organizovanja edukacije u oblasti aromaterapije, na osnovu Sporazuma o naučno-tehničkoj saradnji sa Strukovnim udruženjem za razvoj profesionalne aromaterapije Aroma Tea i sa Centrom za neformalno obrazovanje odraslih, ALFIEGA Institut.

Edukacija zdravstvenih radnika organizuje se preko Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa.