AJURVEDA

 

Sistem dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji se primenjuje u Indiji 5 000 godina.

Mnogi sistemi na polju kvantne medicine koriste i podatke koji se zasnivaju na ajurvedskoj medicini. Da bi se koristile sve opcije software-a kvantnih aparata, naš Centar uvodi osnovnu ajurvedsku edukaciju, na osnovu Sporazuma o međusobnoj saradnji na polju obrazovanja, naučno – istraživačkog rada i izdavaštva sa Nacionalnom Ajurvedskom Medicinskom Asocijacijom Rusije (NAMAR), Novosibirsk, Rusija.

Prema novom Pravilniku o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine (“Sl. glasnik RS”, br. 16/2018),  ajurvedom, u svrhu dijagnostike i terapije, mogu da se bave doktori medicine i doktori stomatologije u okviru ordinacija. Magistri farmacije, koji imaju odgovarajuću edukaciju, mogu da izrađuju ajurvedske preparate. Licenca se dobija od Ministarstva zdravlja posle završenih potrebnih nivoa edukacije (Postupak za izdavanje dozvole za obavljanje tradicionalne medicine).

Centar za neformalno obrazovanje odraslih Institut Alfiega, u saradnji sa našim Centrom, organizuje osnovni nivo ajurvede za polaznike koji nisu zdravstveni radnici. Stečena znanja i veštine mogu da koriste u okviru SPA, Wellness centara i drugih centara i savetovališta u cilju očuvanja i poboljšanja kvaliteta sopstvenog života i života drugih. Za njihov rad nije potrebna saglasnost Komisije za tradicionalnu medicinu pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.

Edukacija započinje prvom sesijom, obaveznom za sve kvantno-informacione sisteme koji imaju deo software-a sa podacima koji se odnose na ajurvedu.

AJURVEDA – prva sesija – osnova VedaPulse dijagnostike

 

Termin za 2018/2019
I vikend 09-10.03.2019.
II vikend 23-24.03.2019.
III vikend – VEDAPULSE  30-31.03.2019.

 

Rukovodilac:  prof dr sc med Oleg Sorokin

imunolog, elektrofiziolog, specijalista akupunkture, kliničke fitoterapije i ajurvede

Izvršni direktor NAMAR

 

Akreditacija: А-1-2333/18 (198)

 

Mesto: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19.

 

Kotizacija: 35 000,00 dinara

Mogućnost odloženog plaćanja: tri rate do kraja održavanja kursa.

Uplata na račun udruženja Quanttes: 220-54953-36, ili direktno na blagajni udruženja.

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za osnovni kurs ajurvede

 

Posle ovog prvog nivoa postoji mogućnost daljeg školovanja u oblasti ajurvedske medicine. U toku su pregovori oko organizacije kompletne ajurvedske edukacije koja podrazumeva nekoliko nivoa. Po završetku prva dva nivoa stiče se sertifikat Nacionalne Ajurvedske Medicinske Asocijacije Rusije (NAMAR):

      • Health Care Counseller-za zdravstvene radnike
      • Wellness Counseller-za polaznike koji nisu zdravstveni radnici

Dopunska specijalizacija i praksa (treći nivo-tri nedelje) je u okviru Amrita School of Ayurveda (Kerala, Indija). Stiče se pravo na međunarodni osnovni sertifikat lekara-konsultanta u oblasti ajurvedske medicine – BASIC HEALTH CARE PRACTITIONER CERTIFICATE.

 

Ayurveda je sanskritska reč koja označava “nauku o životu”:

Ayur  = život,       Veda = znanje

Ayurveda je nastala iz neposrednog uvida vedskih rišija, temeljnih prirodnih zakona u fiziologiji čoveka unutar sopstvene svesti.

Osnovni koncepti Ajurvede su:

Tri doše: Vata, Pitta, Kapha; tri podvrste biološke inteligencije, koje kontrolišu sve nivoe fiziologije;

Dhatui: 7 principa biološke inteligencije, koji su odgovorni za formiranje 7 glavnih tkiva u telu;

Prakrati: osnovna (urođena) priroda jedinke, konstitucionalni tip, koji se ne menja tokom života;

Vikriti: poremećaj ravnoteže u došama, koji se smatra uzrokom bolesti i patnje.

 

Tokom ajurvedskog tretmana primenjuje se anamneza, opšti fizički pregled, pregled jezika, očiju, kože, uha, pulsna dijagnostika (Nadji vighjana), kao izvor celokupne informacije o fiziološkom stanju i stanju svesti, ispitivanje taktilnih i slušnih funkcija, informacije o životnom prostoru (Vastu).

Prevencija i tretman se zasnivaju na određivanju dnevne rutine u skladu sa prakriti-jem (Prakrity) osobe, meditivnim vežbama, tehnikama disanja (Pranajama), joga asanama, ishrani, redovnim i umerenim fizičkim vežbanjem, povremenim uzimanjem ajurvedskih dodataka ishrani i sezonskom čišćenju organizma (Panchakarma).

U lečenju i prevenciji koristi se više od 5 000 vrsta biljaka. Lekovi mogu biti i životinjskog i mineralnog porekla. Svi ajurvedski preparati, sa oznakama, imenima i dejstvima, popisani su u ajurvedskoj farmakopeji.

Poslednjih decenija urađeno je više od 600 istraživanja koja su potvrdila dejstvo različitih modaliteta Ajurvede: Harvard, Jel, Stanford, UCLA, Ruska akademija medicinskih nauka.