Edukacija i metode alternativne medicine

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine (Službeni glasnik RS, br 119/07):

Pravilnikom su obuhvaćene sledeće metode:

 

A. Metode dijagnostike i lečenja tradicionalne medicine su sledeće:

1) Ajurveda;

2) Akupunktura i srodne tehnike;

3) Tradicionalna kineska medicina;

4) Homeopatija;

5) Fitoterapija;

6) Kvantna medicina i srodne tehnike;

7) Kiropraktika i primenjena kineziologija

8) Makrobiotika;

9) Tradicionalna domaća medicina.

 

B. Metode rehabilitacije tradicionalne medicine su sledeće:

1) Apiterapija;

2) Aromaterapija;

3) Či Gong vežbe;

4) Duhovna energetska medicina;

5) Energetska terapija, Reiki;

6) Detekcija štetnih zračenja;

7) Joga vežbe;

8) Porodični raspored;

9) Tai Či Čuan vežbe.

Ovaj Pravilnik određuje i bliže uslove u pogledu kadra, prostorija, opreme, lekova i medicinskih sredstava.

Zdravstveni radnici mogu, u okviru svojih kompetencija, da primenjuju znanje u ovoj oblasti za dijagnostiku i lečenje. Licenca se dobija od strane Ministarstva zdravlja posle završenih potrebnih nivoa edukacije.

Polaznici, koji su stekli sertifikate iz oblasti tradicionalne medicine i novih holističkih pristupa, a nisu zdravstveni radnici, stečena znanja i veštine mogu da koriste u cilju očuvanja i poboljšanja sopstvenog zdravlja i zdravlja drugih. Za obavljanje ove delatnosti, u okviru SPA, Wellness centara i drugih centara, čija je namena poboljšanje kvaliteta života, nije potrebna saglasnost Komisije za tradicionalnu medicinu pri Ministarstvu zdravlja Srbije.

.

KAKO STEĆI DOZVOLU ZA OBAVLJANJE METODA I POSTUPAKA TM:

Postupak za izdavanje dozvole za obavljanje tradicionalne medicine (www.zdravlje.gov.rs).