Kvantna Medicina

Naš Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju (KME) Accademia integrativa više od jedne decenije organizuje edukacija na polju  KVANTNE MEDICINE  namenjenu zdravstvenim radnicima. Prema važećem Pravilniku o bližim uslovima i načinu obavljanja metoda i postupaka komplementrane medicine (“Sl. glasnik RS”, br. 1/2020) kvantnom medicinom, u svrhu dijagnostike i terapije,  mogu da se bave doktori medicine i stomatologije.

U saradnji sa Centrom za neformalno obrazovanje odraslih Institut Alfiega organizujemo edukaciju za primenu KVANTNO-INFORMACIONIH SISTEMA za sve zainteresovane. Stečeno znanje i veštine koriste se za procenu funkcionalnog stanja organizma i primenu odgovarajućih postupaka za očuvanje i poboljšanje kvaliteta života u cilju dobrog zdravlja (wellness) i blagostanja (well-being).

Ovaj modul ima tri obavezna nivoa:

1. NIVO: KVANTNA MEDICINA – OSNOVNI NIVO

2. NIVO: AKUPUNKTURA – OSNOVNI NIVO

3. NIVO: AJURVEDA – OSNOVNI NIVO

 4. NIVO: HOMEOPATIJA-OSNOVNI NIVO– obavezan za Biorezonantni smer

Dalji planovi i programi edukacije zavise od kvantno-informacionih sistema koji će budući praktičar primenjivati i podeljeni su na smerove:

1. Dijagnostički smer: primena aparata kvantno-informacionih sistema u svrhu dijagnostike

2. Terapijski smer: primena aparata kvantno-informacionih sistema u svrhu terapije

3. Biorezonantni smer: dijagnostičko-terapijski smer.

 

UPIS ZA OKTOBAR 2021. JE U TOKU

Prijava za kurs

 

PLAN ZA 2021-2022.

Kursevi se održavaju po sistemu vikend-seminara: subotom i nedeljom od 9 – 17h.

 

1. NIVO: KVANTNA MEDICINA – OSNOVNI NIVO

I vikend 02-03.10.2021.
II vikend 16-17.10.2021.
III vikend 30.10.-31.10.2021.
IV vikend 13-14.11.2021.
V vikend 27-28.11.2021.

 

2. NIVO: AKUPUNKTURA – OSNOVNI NIVO

 

I vikend 11-12.12.2021.
II vikend  25-26.12.2021.
III vikend 15-16.01.2022.
IV vikend 29-30.01.2022.
V vikend 12-13.02.2022.

 

3. NIVO: AJURVEDA – OSNOVNI NIVO

TERMIN ZA 2022
I vikend 26-27.02.2022.
II vikend 12-13.03.2022.

 

 

Posle ova tri obavezna nivoa dalje usavršavanje zavisi od izbora smera, odnosno izabranog kvantno-informacionog sistema:

4a. DIJAGNOSTIČKI SMER: primena aparata kvantno-informacionih sistema u svrhu dijagnostike

System VedaPulse

TERMIN ZA 2022
praktična obuka Mart 2022.

 

4b. TERAPIJSKI SMER: primena aparata kvantno-informacionih sistema u svrhu terapije

 MIKROTALASNA REZONANTNA TERPIJA-MRT- Sitko

 PRAKTIČNA OBUKA

TERMIN ZA 2022
MRT april 2022.

 

4cBIOREZONANTNI SMER: DIJAGNOSTIČKO-TERAPIJSKI SMER

Ovaj smer zahteva i dodatnu teorijsku obuku:

HOMEOPATIJA-OSNOVNI NIVO,

i

 PRAKTIČNE OBUKE PRIMENE SOFTVERA IZABRANOG APARATA

 

 HOMEOPATIJA – OSNOVNI NIVO

Ovaj nivo je teorijska osnova koja omogućava dalje usavršavanje u dva pravca:

1. kvantna medicina i 2. homeopatija.

PLAN ZA 2022.
I vikend 09-10.04.2022.
II vikend 16-17.04.2022.
III vikend 07-08.05.2022.
IV vikend 21-22.05.2022.

 

PRAKTIČNE OBUKE PRIMENE SOFTVERA APARATA ORGANIZUJU SE U DOGOVORU SA PREDSTAVNIKOM IZABRANOG KVANTNO-INFORMACIONOG SISTEMA.

Naš Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju (KME) Accademia integrativa sprovodi edukaciju na polju  KVANTNE MEDICINE svake godine, neprekidno od 2008.g.

Naše udruženje aktivno učestvuje i doprinosi uređivanju i razvoju oblasti tradicionalne/komplementarne/alternativne medicine od osnivanja, 2006. Tri puta smo predavali planove i programe edukacije, ne samo za kvantnu medicinu, već za celu ovu oblast (2006, 2014 i 2018). 

Pravilnik, koji je usvojen početkom 2020.g., postavio je nove uslove edukacije i dobijanja dozvole za oblast komplementarne medicine: “… Kvantna medicina – KME u ukupnom trajanju od 600 časova koja se sastoji iz 150 časova teoretske i praktične nastave iz osnova tradicionalnog koncepta akupunkture, 250 časova teoretske i praktične nastave iz kliničke primene kvantne medicine i 200 časova iz osnova homeopatije. Nastava mora biti raspoređena u vremenskom periodu ne kraćem od 18 meseci. Kvantnu medicinu mogu da obavljaju doktori medicine i doktori stomatologije – doktori dentalne medicine…“

Ne znamo na osnovu kojih i čijih standarda je usvojena ova šema, koja ne prati osnovne pravce kvantne medicine.

U nadi da ćemo naći rešenje u zajedničkim naporima sa članovima RSK, naša edukacija za doktore medicine i stomatologije u oblasti kvantne medicine prati već tradicionalni plan obrazovanja u ovoj oblasti sa promenama u programu shodno neverovatno brzom naučno-tehnološkom napretku.    

 

 

UPIS ZA OKTOBAR 2021. JE U TOKU

Prijava za kurs

Detaljne informacije