Kvantna Medicina

Naš Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju (KME) Accademia integrativa više od jedne decenije organizuje edukacija na polju  KVANTNE MEDICINE  namenjenu zdravstvenim radnicima. Prema važećem Pravilniku o bližim uslovima i načinu obavljanja metoda i postupaka komplementrane medicine (“Sl. glasnik RS”, br. 1/2020) kvantnom medicinom, u svrhu dijagnostike i terapije,  mogu da se bave doktori medicine i stomatologije.

U saradnji sa Centrom za neformalno obrazovanje odraslih Institut Alfiega organizujemo edukaciju za primenu KVANTNO-INFORMACIONIH SISTEMA za sve zainteresovane. Stečeno znanje i veštine koriste se za procenu funkcionalnog stanja organizma i primenu odgovarajućih postupaka za očuvanje i poboljšanje kvaliteta života u cilju dobrog zdravlja (wellness) i blagostanja (well-being).

Ovaj modul ima tri obavezna nivoa:

 

1. NIVO: KVANTNA MEDICINA – OSNOVNI NIVO

2. NIVO: AKUPUNKTURA – OSNOVNI NIVO

3. NIVO: AJURVEDA – OSNOVNI NIVO

4. NIVO: HOMEOPATIJA-OSNOVNI NIVO– obavezan za Biorezonantni smer

 

Dalji planovi i programi edukacije zavise od kvantno-informacionih sistema koji će budući praktičar primenjivati i podeljeni su na smerove:

1. Dijagnostički smer: primena aparata kvantno-informacionih sistema u svrhu dijagnostike

2. Terapijski smer: primena aparata kvantno-informacionih sistema u svrhu terapije

3. Biorezonantni smer: dijagnostičko-terapijski smer.

 

UPIS ZA OKTOBAR 2023. JE U TOKU

Prijava za kurs

 

PLAN ZA 2023-2024.

Kursevi se održavaju po sistemu vikend-seminara: subotom i nedeljom od 9 – 17h.

 

1. NIVO: KVANTNA MEDICINA – OSNOVNI NIVO

S OBZIROM DA SE OVAJ NIVO NASTAVE UŽIVO ZAVRŠAVA 25-26.11.2023.,
MOGUĆE JE PRAĆENJE GRADIVA ONLINE.
SNIMCI PREDAVANJA I PPT PREZENTACIJE MOGU SE PRATITI PUTEM LINKA.

Link se prosleđuje po uplati kotizacije:

Kotizacija: 75 000,00 dinara 

Za zdravstvene radnike uplata na račun: 
Udruženja Quanttes: 220-54953-36

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a
Svrha: školarina za kvantnu medicinu-osnovni nivo

 

Za polaznike drugih struka uplata na račun: 
Institut Alfiega:  220-137626-46 
Primalac: Institut Alfiega, Beograd, Resavska 78/a
Svrha: školarina za uvod u kvantno-informacione sisteme

 ili

 direktno na blagajni udruženja, Resavska 78a, od 10-15h.

Termine i dužinu praćenja predavanja određuje sam polaznik.
Pre dobijanja sertifikata potrebno je uraditi seminarski rad i test. Uputstva se naknadno šalju.

 

2. NIVO: AKUPUNKTURA – OSNOVNI NIVO

Kotizacija: 75 000,00 dinara 

Nastava uživo počinje 09.12.2023. i odvija se po vikend/seminarima.

 Uplata kotizacije do 04.12.2023.

Rana uplata cele kotizacije, do 27.11.2023. omogućava popust od 10%.

Mogućnost plaćanje na rate:

Uplata prve rate u iznosu od 30 000 dinara do 04.12.2023.

Preostali iznos (45 000 dinara) do kraja kursa u tri rate po 15 000 dinara.

Mesto održavanja: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19.

I vikend 09-10.12.2023.
II vikend  23-24.12.2023.
III vikend 13-14.01.2024.
IV vikend 27-28.01.2024.
V vikend 10-11.02.2024.

 

Za zdravstvene radnike uplata na račun: 

Udruženja Quanttes: 220-54953-36

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za akupunkturu

 

Za polaznike drugih struka uplata na račun: 

Institut Alfiega:  220-137626-46 

Primalac: Institut Alfiega, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za akupunkturu

 ili

 direktno na blagajni udruženja, Resavska 78a, od 10-15h.

 

 

3. NIVO: AJURVEDA – OSNOVNI NIVO

Kotizacija: 30 000,00 dinara

Nastava uživo počinje 02.03.2024. i odvija se po vikend/seminarima.

Uplata kotizacije do 26.02.2024.

Mesto održavanja: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19.

TERMIN ZA 2024
I vikend 02-03.03.2024.
II vikend 16-17.03.2024.

 

Za zdravstvene radnike uplata na račun: 

Udruženja Quanttes: 220-54953-36

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za ajurvedu

 

Za polaznike drugih struka uplata na račun: 

Institut Alfiega:  220-137626-46 

Primalac: Institut Alfiega, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za ajurvedu

 ili

 direktno na blagajni udruženja, Resavska 78a, od 10-15h.

 

 

 

Posle ova tri obavezna nivoa dalje usavršavanje zavisi od izbora smera, odnosno izabranog kvantno-informacionog sistema:

4a. DIJAGNOSTIČKI SMER: primena aparata kvantno-informacionih sistema u svrhu dijagnostike

System VedaPulse

TERMIN ZA 2024
praktična obuka očekivani termin: april 2024.

 

4b. TERAPIJSKI SMER: primena aparata kvantno-informacionih sistema u svrhu terapije

 MIKROTALASNA REZONANTNA TERPIJA-MRT- Sitko

 PRAKTIČNA OBUKA

TERMIN ZA 2024
MRT očekivani termin: april 2024.

 

4cBIOREZONANTNI SMER: DIJAGNOSTIČKO-TERAPIJSKI SMER

Ovaj smer zahteva i dodatnu teorijsku obuku:

HOMEOPATIJA-OSNOVNI NIVO,

i

 PRAKTIČNE OBUKE PRIMENE SOFTVERA IZABRANOG APARATA

 

 HOMEOPATIJA – OSNOVNI NIVO

Ovaj nivo je teorijska osnova koja omogućava dalje usavršavanje u dva pravca:

1. kvantna medicina i 2. homeopatija.

Kotizacija: 60 000,00 dinara

Nastava uživo počinje 06.04.2024. i odvija se po vikend/seminarima.

Uplata kotizacije do 02.04.2024.

Mogućnost plaćanje na rate:

Uplata prve rate u iznosu od 30 000 dinara do 02.04.2024.

Preostali iznos (30 000 dinara) do kraja kursa u tri rate po 10 000 dinara.

Mesto održavanja: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19.

PLAN ZA 2024.
I vikend 06-07.04.2024.
II vikend 20-21.04.2024.
III vikend 11-12.05.2024.
IV vikend 25-26.05.2024.

 

Za zdravstvene radnike uplata na račun: 

Udruženja Quanttes: 220-54953-36

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za homeopatiju

 

Za polaznike drugih struka uplata na račun: 

Institut Alfiega:  220-137626-46 

Primalac: Institut Alfiega, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: školarina za homeopatiju

 ili

 direktno na blagajni udruženja, Resavska 78a, od 10-15h.

 

 

PRAKTIČNE OBUKE PRIMENE SOFTVERA APARATA ORGANIZUJU SE U DOGOVORU SA PREDSTAVNIKOM IZABRANOG KVANTNO-INFORMACIONOG SISTEMA.

Naš Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju (KME) Accademia integrativa sprovodi edukaciju na polju  KVANTNE MEDICINE svake godine, neprekidno od 2008.g.

Naše udruženje aktivno učestvuje i doprinosi uređivanju i razvoju oblasti tradicionalne/komplementarne/alternativne medicine od osnivanja, 2006. Tri puta smo predavali planove i programe edukacije, ne samo za kvantnu medicinu, već za celu ovu oblast (2006, 2014 i 2018). 

Pravilnik, koji je usvojen početkom 2020.g., postavio je nove uslove edukacije i dobijanja dozvole za oblast komplementarne medicine: “… Kvantna medicina – KME u ukupnom trajanju od 600 časova koja se sastoji iz 150 časova teoretske i praktične nastave iz osnova tradicionalnog koncepta akupunkture, 250 časova teoretske i praktične nastave iz kliničke primene kvantne medicine i 200 časova iz osnova homeopatije. Nastava mora biti raspoređena u vremenskom periodu ne kraćem od 18 meseci. Kvantnu medicinu mogu da obavljaju doktori medicine i doktori stomatologije – doktori dentalne medicine…“

Ne znamo na osnovu kojih i čijih standarda je usvojena ova šema, koja ne prati osnovne pravce kvantne medicine.

U nadi da ćemo naći rešenje u zajedničkim naporima sa članovima RSK, naša edukacija za doktore medicine i stomatologije u oblasti kvantne medicine prati već tradicionalni plan obrazovanja u ovoj oblasti sa promenama u programu shodno neverovatno brzom naučno-tehnološkom napretku.    

 

 

UPIS ZA OKTOBAR 2023. JE U TOKU

Prijava za kurs