Detaljne informacije

Mesto održavanjaDžordža Vašingtona 19, Beograd

predavanja se održavaju od 9-17h.

U slučaju vanrednih situacija organizovaće se edukacija preko zoom platforme

 

1. KVANTNA MEDICINA-OSNOVNI NIVO

 

I vikend 03-04.10.2020.
II vikend 17-18.10.2020.
III vikend 31.10.-1.11.2020.
IV vikend 14-15.11.2020.
V vikend 28-29.11.2020.

 

Kotizacija: 50 000 dinara.
* 10% niža kotizacija: uplata celog iznosa do 28.09.2020.
* Plaćanje na rate:
uplata prve rate (10 000 dinara) do 28.09.2020.
Preostali iznos kotizacije (40 000 dinara) u četiri rate do kraja održavanja kursa.

Uplata na račun:

Udruženja Quanttes: 220-54953-36, Beograd, Resavska 78/a

 ili direktno na blagajni u Resavskoj 78, Beograd

Svrha uplate: kurs Kvantna medicina

 

2. NIVO: AKUPUNKTURA-OSNOVNI NIVO

 

I vikend 12-13.12.2020.
II vikend  26-27.12.2020.
III vikend 16-17.01.2021.
IV vikend 30-31.01.2021.
V vikend 13-14.02.2021.

 

Kotizacija: 50 000 dinara.

* 10% niža kotizacija: uplata celog iznosa do 07.12.2020.
* Plaćanje na rate:
uplata prve rate (10 000 dinara) do 07.12.2020.
Preostali iznos kotizacije (40 000 dinara) u četiri rate do kraja održavanja kursa.

Uplata na račun:

Udruženja Quanttes: 220-54953-36, Beograd, Resavska 78/a

 ili direktno na blagajni u Resavskoj 78, Beograd

Svrha uplate: kurs Akupunktura – osnovni nivo

 

 

3. NIVO: AJURVEDA-OSNOVNI NIVO

 

TERMIN ZA 2021
I vikend 27-28.02.2021.
II vikend 13-14.03.2021.

 

Kotizacija: 20 000 dinara.

* 10% niža kotizacija: uplata celog iznosa do 19.02.2021.
* Plaćanje na rate:
uplata prve rate (10 000 dinara) do 19.02.2021.
Preostali iznos kotizacije (10 000 dinara) do kraja održavanja kursa.

Uplata na račun:

Udruženja Quanttes: 220-54953-36, Beograd, Resavska 78/a

 ili direktno na blagajni u Resavskoj 78, Beograd

Svrha uplate: kurs Ajurveda

 

Posle ova tri obavezna nivoa, dalje usavršavanje zavisi od izbora smera, odnosno izabranog kvantno-informacionog sistema:

4a. DIJAGNOSTIČKI SMER: primena aparata kvantno-informacionih sistema u svrhu dijagnostike

System VedaPulse

Obavezna prijava zbog ograničenog broja mesta

TERMIN ZA 2021
I vikend 27-28.03.2021.

 

Kotizacija: 125 € (u dinarskoj protivvrednosti)

Uplata na račun:

Udruženja Quanttes: 220-54953-36, Beograd, Resavska 78/a

 ili direktno na blagajni u Resavskoj 78, Beograd

Svrha uplate: kurs Vedapulse 

 

 

4b. TERAPIJSKI SMER: MIKROTALASNA REZONANTNA TERAPIJA-MRT Sitko

PRAKTIČNA OBUKA

PLAN ZA 2020/2021.
MRT   10-18.04.2021.

 

Kotizacija:  70 000,00 dinara

Uplata na račun:

Udruženja Quanttes: 220-54953-36, Beograd, Resavska 78/a

 ili direktno na blagajni u Resavskoj 78, Beograd

Svrha uplate:  kurs MRT

 

4c. BIOREZONANATNI SMER: DIJAGNOSTIČKO-TERAPIJSKI SMER

Ovaj smer zahteva i dodatnu teorijsku obuku:

HOMEOPATIJA-OSNOVNI NIVO i PRAKTIČNE OBUKE PRIMENE SOFTVERA IZABRANOG APARATA

 

HOMEOPATIJA – OSNOVNI NIVO

Ovaj nivo je teorijska osnova koja omogućava dalje usavršavanje u dva pravca:

1. kvantna medicina i 2. homeopatija.

PLAN ZA 2021.
I vikend 03-04.04.2021.
II vikend 17-18.04.2021.
III vikend 08-09.05.2021.
IV vikend 22-23.05.2021.

 

Kotizacija: 40 000,00 dinara

* 10% niža kotizacija za uplatu celog iznosa do 26.03.2021.

* Mogućnost odloženog plaćanja: četiri rate do kraja održavanja kursa.

Uplata na račun:

Udruženja Quanttes: 220-54953-36, Beograd, Resavska 78/a

 ili direktno na blagajni u Resavskoj 78, Beograd

Svrha uplate: kurs Homeopatija-teorijska osnova

 

PRAKTIČNE OBUKE PRIMENE SOFTVERA APARATA ORGANIZUJU SE U DOGOVORU SA PREDSTAVNIKOM IZABRANOG KVANTNO-INFORMACIONOG SISTEMA.