Detaljne informacije

Mesto održavanjaDžordža Vašingtona 19, Beograd

predavanja se održavaju od 9-17 h.

U slučaju vanrednih situacija organizovaće se edukacija preko zoom platforme

 

 1. NIVO: KVANTNO-INFORMACIONI SISTEMI-UVOD

I vikend 03-04.10.2020.
II vikend 17-18.10.2020.
III vikend 31.10.-1.11.2020.
IV vikend 14-15.11.2020.
V vikend 28-29.11.2020.

Kotizacija: 50 000 dinara.
* 10% niža kotizacija: uplata celog iznosa do 28.09.2020.
* Plaćanje na rate:
uplata prve rate (10 000 dinara) do 28.09.2020.
Preostali iznos kotizacije (40 000 dinara) u četiri rate do kraja održavanja kursa.

Uplata na račun:

Udruženja Quanttes: 220-54953-36, Beograd, Resavska 78/a

 Instituta ALFIEGA: 220-137626-46, Beograd, Resavska 78/a

 ili direktno na blagajni u Resavskoj 78, Beograd

Svrha uplate: kurs Kvantno informacioni sistemi – uvod

 

2. NIVO: OSNOVI KINESKOG TRADICIONALNOG PRISTUPA ISCELJIVANJU 

(uvod u akupunkturne kanale i akupunkturne tačke) 
 

I vikend 12-13.12.2020.
II vikend  26-27.12.2020.
III vikend 16-17.01.2021.
IV vikend 30-31.01.2021.
V vikend 13-14.02.2021.

Kotizacija: 50 000 dinara.

* 10% niža kotizacija: uplata celog iznosa do 07.12.2020.
* Plaćanje na rate:
uplata prve rate (10 000 dinara) do 07.12.2020.
Preostali iznos kotizacije (40 000 dinara) u četiri rate do kraja održavanja kursa.

Uplata na račun:

Udruženja Quanttes: 220-54953-36, Beograd, Resavska 78/a

 Instituta ALFIEGA: 220-137626-46, Beograd, Resavska 78/a

 ili direktno na blagajni u Resavskoj 78, Beograd

Svrha uplate: kurs Osnovi kineskog tradicionalnog pristupa isceljivanju

 

 

3. NIVO: AJURVEDA-OSNOVNI NIVO

TERMIN ZA 2021
I vikend 27-28.02.2021.
II vikend 13-14.03.2021.

 Kotizacija: 20 000 dinara.

* 10% niža kotizacija: uplata celog iznosa do 19.02.2021.
* Plaćanje na rate:
uplata prve rate (10 000 dinara) do 19.02.2021.
Preostali iznos kotizacije (10 000 dinara) do kraja održavanja kursa.

Uplata na račun:

Udruženja Quanttes: 220-54953-36, Beograd, Resavska 78/a

 Instituta ALFIEGA: 220-137626-46, Beograd, Resavska 78/a

 ili direktno na blagajni u Resavskoj 78, Beograd

Svrha uplate: kurs Ajurveda

 

Posle ova tri obavezna nivoa dalje usavršavanje zavisi od izbora smera, odnosno izabranog kvantno-informacionog sistema:

 

4a. smer: UTVRĐIVANJE I PROCENA FUNKCIONALNOG STANJA ORGANIZMA

System VedaPulse

Obavezna prijava zbog ograničenog broja mesta

TERMIN ZA 2021
I vikend 27-28.03.2021.

Kotizacija: 125 € (u dinarskoj protivvrednosti)

Uplata na račun:

Udruženja Quanttes: 220-54953-36, Beograd, Resavska 78/a

 Instituta ALFIEGA: 220-137626-46, Beograd, Resavska 78/a

 ili direktno na blagajni u Resavskoj 78, Beograd

Svrha uplate: kurs Vedapulse 

 

4b. smer: POBOLJŠANJE I OČUVANJE KVALITETA ŽIVOTA: MIKROTALASNI REZONANTNI TRETMAN-MRT

 PRAKTIČNA OBUKA

PLAN ZA 2020/2021.
MRT   10-18.04.2021.

Kotizacija:  70 000,00 dinara

Uplata na račun:

Udruženja Quanttes: 220-54953-36, Beograd, Resavska 78/a

 Instituta ALFIEGA: 220-137626-46, Beograd, Resavska 78/a

 ili direktno na blagajni u Resavskoj 78, Beograd

Svrha uplate: kurs MRT

 

4cBIOREZONANTNI SMER:

UTVRĐIVANJE FUNKCIONALNOG STANJA ORGANIZMA I OČUVANJE I POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA

Ovaj smer zahteva i dodatnu teorijsku obuku:

 

HOMEOPATIJA – TEORIJSKA OSNOVA

(namenjen svim zainteresovanim polaznicima)

Ovaj nivo je teorijska osnova koja omogućava dalje usavršavanje u dva pravca:

1. kvantno informacioni sistemi i 2. homeopatija

PLAN ZA 2021.
I vikend 03-04.04.2021.
II vikend 17-18.04.2021.
III vikend 08-09.05.2021.
IV vikend 22-23.05.2021.

Kotizacija: 40 000,00 dinara

* 10% niža kotizacija za uplatu celog iznosa do 26.03.2021.

* Mogućnost odloženog plaćanja: četiri rate do kraja održavanja kursa.

Uplata na račun:

Udruženja Quanttes: 220-54953-36, Beograd, Resavska 78/a

 Instituta ALFIEGA: 220-137626-46, Beograd, Resavska 78/a

 ili direktno na blagajni u Resavskoj 78, Beograd

Svrha uplate: kurs Homeopatija-teorijska osnova

 

PRAKTIČNE OBUKE PRIMENE SOFTVERA APARATA ORGANIZUJU SE U DOGOVORU SA PREDSTAVNIKOM IZABRANOG KVANTNO-INFORMACIONOG SISTEMA.

POSLE ZAVRŠENIH SVIH POTREBNIH NIVOA EDUKACIJE, POLAZNIK MOŽE DA PODNESE ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR PRAKTIČARA OPŠTEG UDRUŽENJA ZA ALTERNATIVNU MEDICINU I ALTERNATIVNE TRETMANE ALTERA.