CITOMORFOLOGOBIOFIZIČKA DIJAGNOSTIKA – SISTEM LUVEN

Po metodi Šahbazov:

 

POTREBNI NIVOI EDUKACIJE
CITOMORFOLOGOBIOFIZIČKA DIJAGNOSTIKA-metoda Šahbazov – sistem Luven – 180 časova
KVANTNA MEDICINA OSNOVNI NIVO 150 časova
PRAKTIČNA OBUKA 30 časova

 

I  KVANTNA MEDICINA – OSNOVNI NIVO

Prijava za kurs

 

II PRAKTIČNA PRIMENA 

Plan za 2018/2019.
CBD SISTEM LUVEN  subota, 02.03.2019.

 

Kotizacija: 8 000, 00 dinara
Obavezna prijava do 25.02.2019. zbog ograničenog broja mesta i pripreme materijala.

Prijava za kurs

O metodi: Metoda započeta pre 150 godina, usavršena zahvaljujući razvoju multidisciplinarnog naučnog pristupa (medicina, biofizika, kvantna fizika, informacione tehnologije.) Sistem  zasnovan na metodi Šahbazov, razrađenoj na Katedri za genetiku i citologiju Harkovskog Nacionalnog Univeziteta.

Pod rukovodstvom akademika Valerija Gajeviča Šahbazova, 1995.,  utvrđeni su metodološki postupci brzog određivanja biološke starosti i stanja zdravlja na osnovu promene elektrokinetičkog potencijala jedra (EPJ) živih ćelija epitela unutrašnje strane obraza. Jedro ćelije je elektronegativno i u komori za mikroelektroforezu, u kojoj je moguća naizmenična promena mesta elektroda,  ono prati pozitivnu elektrodu (anodu). Broj pokretnih jedara na uzorku od 100 nativnih ćelija je parametar koji određuje biološki uzrast. Taj broj se smanjuje tokom  života (hronološki uzrast), pod uticajem umora, bolesti, dejstva alkohola, droga, negativnih ekoloških uticaja, štetnog dejstva nekih lekova…ili povećava zahvaljujući adekvatno odabranoj terapiji, promeni načina života, životnih uslova..

Šahbazov i saradnici su utvrdili vrednost pokretnih elektronegativnih  jedara u procentima u zavisnosti od godine rođenja u zdravom ljudskom organizmu.

Metoda Šahbazov se, pod nazivom Citobiofizička dijagnostika, decenijama upotrebljavala za praćenje terapijskog efekta Mikrotalsne rezonantne terapije, metoda Sitko, u Naučno-istraživačkom centru za kvantnu medicinu u Kijevu.

Učenica Šahbazova, doktor medicine, Galina Vitaljevna Šukina, zajedno sa svojim mužem, Aleksandrom Dmitrovičem Šukinom, nuklearnim fizičarem, razvija metodu Šahbazov do novog koncepta po kome ćelija daje odgovore na morfološko i funkcionalno stanje celog tela  (Citomorfologobiofizička dijagnostika – 2004). U saradnji sa Nikolajem Aleksandrovičem Šukinom, sa Katedre za biomedicinski inženjering Fakulteta za elektroniku Harkovskog Univerziteta, podaci prikupljeni u toku analize 20 000 pacijenata su sistematizovani u posebnu bazu koja je bila osnov softverskom dijagnostičkom sistemu, nazvanom LUVEN dijagnostika.

Pored biološkog uzrasta ovaj dijagnostički sistem daje informacije o opštem funkcionalnom stanju organizma sa posebnim osvrtom na prekancerozna stanja i razvoj onkoloških promena. U 95-98% rezultati se poklapaju sa konvencionalnim dijagnostičkim postupcima (npr. biopsijom).

Potrebna oprema:

Mikroskop sa kamerom

Komora za mikroelektroforezu

Modem koji prihvata i prenosi podatke do laptopa/PC

Laptop/PC sa instaliranim softverom koji upoređuje dobijene podatke sa podacima u bazi i daje izveštaj o funkcionalnom stanju organizma, biološkoj starosti..