Ayurveda

 AJURVEDA – OSNOVNI NIVO

 

 I vikend: 02-03.03.2024.

II vikend: 16-17.03.2024.

 

Kurs će se održati samo ONLINE.

 

Kotizacija: 20 000,00 dinara

Uplata kotizacije do 28.02.2024. Kotizacija se može uplatiti u celosti ili u dve rate.

 

Za zdravstvene radnike uplata na račun: 

Udruženja Quanttes: 220-54953-36
Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a
Svrha: školarina za ajurvedu

 

Za polaznike drugih struka uplata na račun: 

Institut Alfiega:  220-137626-46 
Primalac: Institut Alfiega, Beograd, Resavska 78/a
Svrha: školarina za ajurvedu

 ili

 direktno na blagajni udruženja, Resavska 78a, od 10-15h.

 

Kurs je namenjen:

– onima koji žele da osvoje primenu aparata kvantno-informacionih sistema u svrhu dijagnostike i lečenja

– onima koji žele da osvoje primenu aparata kvantno-informacionih sistema u svrhu procene funkcionalnog stanja organizma i tretmana u cilju očuvanja i poboljšanja kvaliteta života

– onima koji žele da osvoje metode kvantne medicine i kvantnih tretmana primenom Vedapulse tehnologije i započnu sopstvenu praksu;

– onima koji žele da postanu eksperti Ajurvede, Kineske tradicionalne medicine, Fitoterapije, Aromaterapije primenom Vedapulse tehnologije i započnu sopstvenu praksu.

 

Program je baziran na ajurvedskoj edukaciji Nacionalne Ajurvedske Medicinske  Asocijacije Rusije, pod rukovodstvom

dr Oleg Sorokin (PhD)

ekspert i lider istraživačkog tima VedaPulse technology

izvršni direktor National Ayurvedic Medical Association of Russian Federation

 

Ayurveda je sanskritska reč koja označava “nauku o životu”:

Ayur  = život,       Veda = znanje

Ayurveda je nastala iz neposrednog uvida vedskih rišija, temeljnih prirodnih zakona u fiziologiji čoveka unutar sopstvene svesti.

Osnovni koncepti Ajurvede su:

  • Tri doše: Vata, Pitta, Kapha; tri podvrste biološke inteligencije, koje kontrolišu sve nivoe fiziologije;
  • Dhatui: 7 principa biološke inteligencije, koji su odgovorni za formiranje 7 glavnih tkiva u telu;
  • Prakriti: osnovna (urođena) priroda jedinke, konstitucionalni tip, koji se ne menja tokom života;
  • Vikriti: poremećaj ravnoteže u došama, koji se smatra uzrokom bolesti i patnje.

Tokom ajurvedskog tretmana primenjuje se anamneza, opšti fizički pregled, pregled jezika, očiju, kože, uha, pulsna dijagnostika (Nadji vighjana), kao izvor celokupne informacije o fiziološkom stanju i stanju svesti, ispitivanje taktilnih i slušnih funkcija, informacije o životnom prostoru (Vastu).

Prevencija i tretman se zasnivaju na određivanju dnevne rutine u skladu sa prakriti-jem osobe, meditivnim vežbama, tehnikama disanja (Pranajama), joga asanama, ishrani, redovnim i umerenim fizičkim vežbanjem, povremenim uzimanjem ajurvedskih dodataka ishrani i sezonskom čišćenju organizma (Panchakarma).

U lečenju i prevenciji koristi se više od 5 000 vrsta biljaka. Lekovi mogu biti i životinjskog i mineralnog porekla. Svi ajurvedski preparati, sa oznakama, imenima i dejstvima, popisani su u ajurvedskoj farmakopeji.

Poslednjih decenija urađeno je više od 600 istraživanja koja su potvrdila dejstvo različitih modaliteta Ajurvede: Harvard, Jel, Stanford, UCLA, Ruska akademija medicinskih nauka.

 

PRAKTIČNA PRIMENA SISTEMA VEDAPULSE