Ayurveda autorski kurs

se organizuje online sa timom Veda Education pod rukovodstvom

dr Olega Sorokina (PhD)

ekspert i lider istraživačkog tima VedaPulse technology

Obezbeđena je distribucija aparata u Beogradu.

Dodatne konsultacije uživo primene aparata sa našim stručnjacima se organizuju po dogovoru.

Mišljenja renomiranih svetskih stručnjaka ajurvede:

  • dr Dr. Vasant Lad, practicing master of Ayurveda,Director of Ayurvedic Institute and author of the book Secrets of the Pulse, The Ancient art of Ayurvedic pulse diagnosis:

“…vi ste prvi naučnik koji je stvorio takav logaritam. Sve što sam saznao klasičnom pulsnom dijagnostikom, moj pacijent je mogao da vidi na vašem uređaju..“

  • Cornelis Peters, director Europa Ayurveda Centrum | Promoter of Scientific Research on Medicinal Plants, Holandija:

“…po prvi put u istoriji pulsne dijagnostike, sada postoji neverovatno osetljiv sistem koji može pretvoriti pulsnu dijagnostiku u čitljive informacije, koje svi mogu razumeti. Subjektivno iskustvo je sada objektivna dijagnoza…“

  • Dr. Shekhar Annambhotla,BAMS, MDAyu, LMT, President, Association of Ayurvedic Professionals of North America,andAyurveda Director of International University of Yoga and Ayurveda,USA:

“..više od 30 godina praktikujem ayurvedu i držao sam kurseve širom sveta za zdravstvene radnike i za širu javnosto o tehnici i analizi ayurvedske pulsne dijagnostike.Otkrio sam da su rezultati dobijeni  VedaPulsom slični i često isti rezultatima dobijenim klasičnom pulsnom dijagnostikom..“

AYURVEDA AUTORSKI KURS