ALTERA ZOOM ČETVRTAK

Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Accademia integrativa, udruženja Quanttes

Centar za neformalno obrazovanje odraslih Institut Alfiega

Srpsko profesionalno udruženje za komplementarnu i alternativnu medicinu SPUKAM

Pozivaju Vas na zoom vebinare bez kotizacije

u okviru ciklusa “ Altera zoom četvrtak”

Projekat kovid, izazov sa kojim se, nadamo se, trenutno sudaramo,  ubrazao je utemeljenje potrebe za neformalnim i informalnim celoživotnim učenjem, zasnovanu na odlukama Komisije UNESCO-a i Memoranduma EU o celoživotnom obrazovanju.

Do sada smo prepoznavali samo formalni organizacijski sistem obrazovanja kroz osnovnu, srednju školu i fakultetsko obrazovanje.

Sistemi obrazovanja van ove odrednice smatraju se neformalnim, odnosno informalnim.

Možda bismo mogli da pojednostavimo, ali ne i da decidirano tvrdimo, da bi neformalno obrazovanje bilo ono koje se odvija van sistema formalnog obrazovanja u cilju razvijanja znanja i veština kojim se unapređuju već stečena znanja i veštine ili se obogaćuju znanja stečena formalnim obrazovanjem.

Informalno obrazovanje ne podrazumeva nužni proces učenja, vrlo je individualno. Može biti samoinicijativno, proisteklo iz individualne potrebe za usavršavanjem.

Neslućeni razvoj informacijskih sistema uslovio je globalne promene sticanja društvenih informacija i znanja. Stalna dostupnost najaktuelnijim znanjima i praćenje njihovog razvoja u toku, nameće razvoj novih organizacijskih oblika obrazovanja.

Projekat kovid, do sada civilizacijski nepoznat zadatak prevazilaženja, nametnuo je ideju o jednoj platformi, posvećenoj novim, alternativnim pristupima, koji bi bili i samostalni, kao mogućnost izbora, ali i komplementarni i integrativni sa zapadnomedicinskim pristupima.

 

Preko zoom platfome i tokom “Altera zoom četvrtka”, od 18-20h, stručnjaci, koji pokrivaju različite oblasti, iznose svoje stavove i predloge prevazilaženja kovid i postkovid stanja i pre svega antikovid preventivu.

Tokom 30-45 min predavač:

  • može izneti lični stav, koji može da bude isti, sličan ili različit od zvaničnih (medijskih) stavova;
  • ne upušta se u razmatranje zvaničnih stavova;
  • daje svoj predlog za prevazilaženje projekta kovid, shodno oblasti koja je predmet njegovog ličnog i profesionalnog rada.
 

 

 

 

 

 

 

.