AKUPUNKTURA I BOLESTI ZAVISNOSTI

Bolesti zavisnosti: narkomanija, alkoholizam, konzumiranje duvana, igre na sreću, društvene mreže, igrice… 

Kurs je namenjen doktorima medicine i stomatologije.

Akreditacija: А-1-2335/18

Rukovodilac: dr sc med Časlav Hadži Nikolić  

 

Vreme održavanja kursa:

februar 2019.

 

Mesto: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19, Beograd

Kotizacija: 20 000 din.

 

Uplata na račun udruženja Quanttes: 220-54953-36, ili direktno na blagajni udruženja.

Primalac: Udruženje Quanttes, Beograd, Resavska 78/a

Svrha: kotizacija za kurs akupunktura i bolesti zavisnosti

Prijava u toku

Prijava za kurs

 

SPISAK PREDAVAČA:

 1. prof. Petar Nastasić, Visoka škola socijalnog rada, Beograd
 2. dr sc med Časlav Hadži Nikolić, neuropsihijatar u penziji, Beograd
 3. dr Katarina Petrović, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice“ Srbije, Beograd
 4. prim dr Zoran Nikolić, lekar specijalista u penziji, Beograd
 5. dr Ana Žikić, Ordinacija Holitimed, Beograd

TEMATSKE JEDINICE:

 1. Bolesti zavisnosti: opšte informacije, konvencionalna terapija.
 2. Integrativni pristup u lečenju bolesti zavisnosti.
 3. Akupunktura u tretiranju bolesti zavisnosti.
 4. Fitoterapija-deo integrativne terapije u lečenju bolesti zavisnosti.
 5. Suportativna psihoterapija (rodžerijanska th) tokom akupunkture.
 6. Hipnoterapija (erokonijanska metaforična terapija) u kontekstu akupunkture.
 7. Praktični prikaz komplementarnosti različitih pristupa u lečenju bolesti zavisnosti: akupunktura, fitoterapija, suportativna psihoterapija, hipnoterapija.

Edukativni program je usmeren ka novoj paradigmi u primeni integrativnog pristupa-protokola u tretiranju bolesti zavisnosti. Ukoliko konvencionalna terapija pretrpi neuspeh, što se često događa (jer se zavisnost i definiše kao bolest sa recidivima), pacijent se ponovo vraća na osnovni akupunkturni protkol (bez kažnjavanja ili odbacivanja) čime se postiže konzistentnost tretmana. Razvoj potrebe za tretmanom je od presudnog značaja za zavisnike.

Druga bitna karakteristika ovog programa je njegova neverbalna dimenzija kojom se eliminiše moralna stigma koja pritiska zavisnike i zbog čega je njima prihvatljivija od konvencionalne terapije.

Međutim ono što sve studije naglašavaju je holistički pristup u okviru koga aurikuloakupunktura pokazuje optimalne efekte, svoj puni smisao zajedno sa postojećim arsenalom konvencionalnih terapijskih metoda.

Paradigmatičnost ovog pristupa je u tome što se u ovim okvirima aurikuloakupunktura primenjuje kao osnovna linija. Tretman se započinje akupunkturom koja se primenjuje sve do momenta kada se proceni da je pacijent dovoljno pripremljen da protokol može da se proširi uključivanjem i konvencionalnih terapijskih metoda. Ako se konvecionalne metode pokažu neuspešnim, pacijent se vraća na osnovni akupunkturni protokol (bez kažnjavanja i odbacivanja) koji uvek spremno prihvata.

Ovaj metod koji predstavlja eklatantan primer integrativne medicine već se rutinski primenjuje u 250 bolnica u SAD i uključen je u 2000 programa za lečenje alkoholizma i drugih bolesti zavisnosti. Program ima i šire socijalne dimenzije jer pokriva onu zavisničku populaciju koja ne prihvata konvencionalnu terapiju ili joj je ova nedostupna.

Dosadašnja laboratorijska i klinička istraživanja kao i emprijski rezultati ukazuju sa sigurnošću da aurikuloakupunktura-deo akupunkture otklanja ili ublažava žudnju za supstancom, otklanja ili ublažava fizičke simptome apstinencijalne krize, otklanja ili ublažava anksioznost, uznemirenost (agitaciju) uz postepenu relaksaciju, „letting go“ doživljaj i regulisanje sna, podiže optimistički stav na ishod lečenja, može se primenjivati u hospitalnim i ambulantnim uslovima, metoda je izbora u tretiranju trudnica i porodilja, može se koristiti kako u tretmanu tako i u prevenciji bolesti zavisnosti, ekonomski je neuporedivo prihvatljivija u odnosu na konvencionalne metode lečenja.