Ajurveda – Osnovni nivo

 

AJURVEDA-OSNOVNI NIVO

 PLAN ZA 2021-2022.

Kurs se održava po sistemu vikend – seminara: subotom i nedeljom od 9 – 17h.

TERMIN ZA 2022
I vikend 26-27.02.2022.
II vikend 12-13.03.2022.

 UPIS JE U TOKU

Prijava za kurs

 

Mesto održavanja: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19

U slučaju vanrednih situacija organizovaće se edukacija preko zoom platforme

Sistem dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji se primenjuje u Indiji 5 000 godina.

Mnogi sistemi na polju kvantne medicine koriste i podatke koji se zasnivaju na ajurvedskoj medicini. Da bi se koristile sve opcije software-a kvantnih aparata, naš Centar uvodi osnovnu ajurvedsku edukaciju, na osnovu Sporazuma o međusobnoj saradnji na polju obrazovanja, naučno – istraživačkog rada i izdavaštva sa Nacionalnom Ajurvedskom Medicinskom Asocijacijom Rusije (NAMAR), Novosibirsk, Rusija.

Centar za neformalno obrazovanje odraslih Institut Alfiega, u saradnji sa Centrom za KME Accademia integrativa, udruženja Quanttes, organizuje osnovni nivo ajurvede za sve zainteresovane polaznike. Polaznici, koji nisu zdravstveni radnici, stečena znanja i veštine mogu da koriste u okviru SPA, Wellness centara i drugih centara i savetovališta u cilju očuvanja i poboljšanja kvaliteta sopstvenog života i života drugih. Za njihov rad nije potrebna saglasnost Komisije za tradicionalnu medicinu pri Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.

Edukacija započinje prvom sesijom, obaveznom za sve kvantno-informacione sisteme koji imaju deo software-a sa podacima koji se odnose na ajurvedu.


Rukovodilac:  prof dr sc med Oleg Sorokin

imunolog, elektrofiziolog, specijalista akupunkture, kliničke fitoterapije i ajurvede

Izvršni direktor NAMAR

Posle ovog prvog nivoa postoji mogućnost daljeg školovanja u oblasti ajurvedske medicine. U toku su pregovori oko organizacije kompletne ajurvedske edukacije koja podrazumeva nekoliko nivoa. Po završetku prva dva nivoa stiče se sertifikat Nacionalne Ajurvedske Medicinske Asocijacije Rusije (NAMAR):

  • Health Care Counseller – za zdravstvene radnike
  • Wellness Counseller – za polaznike koji nisu zdravstveni radnici

Dopunska specijalizacija i praksa (treći nivo-tri nedelje) je u okviru Amrita School of Ayurveda (Kerala, Indija). Stiče se pravo na međunarodni osnovni sertifikat lekara-konsultanta u oblasti ajurvedske medicine – BASIC HEALTH CARE PRACTITIONER CERTIFICATE.

PREDAVAČI:

1. Prof Oleg Viktorovič Sorokin, Nacionalna ajurvedska medicinska asocijacija NAMA, Rusija

2. Prof Ljubo Ristovski, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu

3. Dr sc med Verica-Lela Ilić, epidemiolog, Udruženje Ajurvedske medicine “LOTOS”

4. Dr Dragana Mihajlović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

5. Vladimir Čobić, LilaMa doo, Beograd

6. Žarko Trišić, Ayurveda Centar, Beograd

Ayurveda je sanskritska reč koja označava “nauku o životu”:

Ayur  = život,       Veda = znanje

Ayurveda je nastala iz neposrednog uvida vedskih rišija, temeljnih prirodnih zakona u fiziologiji čoveka unutar sopstvene svesti.

Osnovni koncepti Ajurvede su:

  • Tri doše: Vata, Pitta, Kapha; tri podvrste biološke inteligencije, koje kontrolišu sve nivoe fiziologije;
  • Dhatui: 7 principa biološke inteligencije, koji su odgovorni za formiranje 7 glavnih tkiva u telu;
  • Prakriti: osnovna (urođena) priroda jedinke, konstitucionalni tip, koji se ne menja tokom života;
  • Vikriti: poremećaj ravnoteže u došama, koji se smatra uzrokom bolesti i patnje.

Tokom ajurvedskog tretmana primenjuje se anamneza, opšti fizički pregled, pregled jezika, očiju, kože, uha, pulsna dijagnostika (Nadji vighjana), kao izvor celokupne informacije o fiziološkom stanju i stanju svesti, ispitivanje taktilnih i slušnih funkcija, informacije o životnom prostoru (Vastu).

Prevencija i tretman se zasnivaju na određivanju dnevne rutine u skladu sa prakriti-jem osobe, meditivnim vežbama, tehnikama disanja (Pranajama), joga asanama, ishrani, redovnim i umerenim fizičkim vežbanjem, povremenim uzimanjem ajurvedskih dodataka ishrani i sezonskom čišćenju organizma (Panchakarma).

U lečenju i prevenciji koristi se više od 5 000 vrsta biljaka. Lekovi mogu biti i životinjskog i mineralnog porekla. Svi ajurvedski preparati, sa oznakama, imenima i dejstvima, popisani su u ajurvedskoj farmakopeji.

Poslednjih decenija urađeno je više od 600 istraživanja koja su potvrdila dejstvo različitih modaliteta Ajurvede: Harvard, Jel, Stanford, UCLA, Ruska akademija medicinskih nauka.